×
1 Wybierz certyfikat EITC/EITCA
2 Uzyskaj dostęp do programu
3 Zdobądź swój Certyfikat IT

Formalnie potwierdź swoje kompetencje informatyczne w ramach standardu Europejskiej Certyfikacji Informatycznej (EITC/EITCA) z dowolnego miejsca na świecie, w pełni online!

Akademia EITCA

Standard poświadczania kompetencji informatycznych Europejskiego Instytutu Certyfikacji IT dla wsparcia rozwoju społeczeństwa cyfrowego

ZAPOMNIAŁEŚ DANYCH LOGOWANIA?

STWÓRZ KONTO

SKORZYSTAJ Z SUBWENCJI W 80% AKADEMII EITCA DSJC DO 15/8/2022 – TWOJA SUBWENCJA ZOSTAŁA WYKONANA – MOŻESZ KONTYNUOWAĆ

Dotacja znosi 80% opłat za programy certyfikacji Akademii EITCA przy rejestracji przez 15/8/2022. Twoja dotacja jest teraz aktywowana. Możesz wysłać kod dotacji na swój e-mail, aby użyć go później lub na innym urządzeniu.

AKADEMIA SZTUCZNEJ INTELIGENCJI EITCA/AI

Europejska Akademia Certyfikacji Informatycznej

Europejski certyfikat IT potwierdzający najnowszą wiedzę i umiejętności w zakresie sztucznej inteligencji

W pełni on-line i międzynarodowo dostępna Europejska Akademia Certyfikacji Sztucznej Inteligencji z Brukseli UE, zarządzana przez Europejski Instytut Certyfikacji Technologii Informacyjnych - standard poświadczania umiejętności cyfrowych.

Główną misją Akademii EITCA jest rozpowszechnianie na całym świecie opartego na UE, uznawanego na całym świecie, formalnego standardu certyfikacji kompetencji, do którego mogą mieć dostęp wszystkie zainteresowane strony w celu wspierania rozwoju społeczeństwa informacyjnego i dalszego wzrostu gospodarczego w UE i na świecie.

Podstawą standardu jest wspólna certyfikacja Akademii EITCA/AI, w tym 12 odpowiednich certyfikatów EITC. Całkowita opłata za certyfikację EITCA/AI wynosi 1100 euro, ale ze względu na dotację EITCI opłata może zostać zmniejszona o 80% (z 1100 do 220 euro) dla wszystkich zainteresowanych uczestników (niezależnie od ich kraju zamieszkania i narodowości) w celu wsparcia koalicji Komisji Europejskiej na rzecz umiejętności cyfrowych i zatrudnienia.

Opłata za Akademię EITCA/AI obejmuje certyfikację, referencyjne materiały edukacyjne w otwartym dostępie oraz konsultacje dydaktyczne.

Jak to działa?w 3 prostych krokach

(po wybraniu Akademii EITCA lub wybranej gamy Certyfikatów EITC z pełnego katalogu EITCA/EITC)

Ucz się i ćwicz

Śledź on-line materiały wideo krok po kroku przygotowujące do egzaminów. Nie ma stałych zajęć, uczysz się według swojego harmonogramu. Brak ograniczeń czasowych. Konsultacje eksperckie.

Zdobądź certyfikat EITCA

Po przygotowaniu przystępujesz do egzaminów EITC on-line. Po zdaniu wszystkich egzaminów EITC otrzymujesz Certyfikat Akademii EITCA. Nieograniczone powtórki bez opłat.

Rozwiń swoją karierę

Certyfikacja EITCA/AI Academy z 12 składowymi europejskimi certyfikatami IT (EITC) formalnie potwierdza Twoje doświadczenie w sztucznej inteligencji. Przenieś swoje umiejętności na wyższy poziom już dziś!

Ucz się i ćwicz online

Śledź on-line materiały wideo krok po kroku przygotowujące do egzaminów. Nie ma stałych zajęć, uczysz się według swojego harmonogramu. Brak ograniczeń czasowych. W zestawie konsultacje ekspertów.

 • Akademia EITCA grupuje programy EITC
 • Każdy program EITC to ok. 15 godzin
 • Każdy program EITC określa zakres egzaminu EITC online z nieograniczoną liczbą powtórek
 • Uzyskaj dostęp do platformy Akademii EITCA z referencyjnymi materiałami dydaktycznymi i konsultacyjnymi dostępnymi 24 godziny na dobę przez 7 dni w tygodniu bez ograniczeń czasowych
 • Zyskujesz także dostęp do wymaganego oprogramowania

Zdobądź certyfikat EITCA

Po przygotowaniu przystępujesz do egzaminów EITC online (z nieograniczoną liczbą powtórnych egzaminów bez dodatkowych opłat) i otrzymujesz Certyfikat EITCA i 12 Certyfikatów EITC.

 • Certyfikat Akademii Sztucznej Inteligencji EITCA/AI potwierdzający Twoją specjalizację
 • Szczegółowy suplement do dyplomu EITCA/AI
 • 12 certyfikatów składowych EITC w AI
 • Wszystkie dokumenty wydane i potwierdzone w Brukseli w ramach pełnej procedury online
 • Wszystkie dokumenty wydawane są w stałej formie cyfrowej z usługami e-walidacji

Rozwiń swoją karierę

Certyfikat Akademii EITCA z suplementem i wszystkimi podstawowymi certyfikatami EITC poświadcza Twoją wiedzę.

 • Dołącz go i zaprezentuj w swoim CV
 • Przedstaw go kontrahentowi lub pracodawcy
 • Udowodnij swój rozwój zawodowy
 • Pokaż swoją aktywność w edukacji międzynarodowej i samorozwoju
 • Znajdź pożądane stanowisko, uzyskaj awans lub znajdź nowe umowy
 • Dołącz do społeczności EITCI Cloud

AKADEMIA SZTUCZNEJ INTELIGENCJI EITCA/AI
Deep Learning - Sieci neuronowe - TensorFlow

 • Profesjonalny program certyfikacji sztucznej inteligencji wdrażany zdalnie online z wybranymi najwyższej jakości otwartymi materiałami referencyjnymi obejmującymi program nauczania w procesie dydaktycznym krok po kroku
 • Kompleksowy program obejmujący 12 Certyfikatów EITC (ok. 180 godzin) z dostępem do oprogramowania i konsultacjami ekspertów, do wykonania w ciągu 1 miesiąca
 • Procedury egzaminacyjne i certyfikacyjne wdrażane w pełni online za pomocą certyfikatów sztucznej inteligencji EITCA wydanych w Brukseli w ważnej formie cyfrowej
 • Poziom trudności odpowiedni dla początkujących i zaawansowanych programistów sztucznej inteligencji i użytkowników końcowych z niewielkimi lub żadnymi wcześniejszymi umiejętnościami w dziedzinie sztucznej inteligencji

Wszystkie poniższe programy certyfikacji EITC są zawarte w Akademii Sztucznej Inteligencji EITCA/AI

Pamiętaj, że możesz kupić każdy certyfikat EITC osobno, ale w Akademii EITCA/AI uzyskasz dostęp do wszystkich powyższych

Uczestnictwo w Akademii Sztucznej Inteligencji EITCA/AI z 80% subsydium EITCI Digital Skills and Jobs Coalition zmniejsza opłatę do 220 € zamiast 1100 € zwykłej opłaty. Kiedy zapisujesz się do EITCA/AI Academy bez EITCI DSJC Subsydium, nadal oszczędzasz 220 € z wartości 1320 € z 12 zastępczych europejskich programów certyfikacji IT EITC.

Wytyczne EITCI

W pełni on-line wdrażanie wytycznych Europejskiego Instytutu Certyfikacji Technologii Informatycznych w zakresie poświadczania kompetencji zawodowych Sztucznej Inteligencji

E-learning we własnym tempie

Możesz ukończyć całą Akademię EITCA/AI tak szybko, jak w ciągu jednego miesiąca

Uznany standard

Ponad 100 000 certyfikatów EITC/EITCA wydanych na całym świecie przez międzynarodowe instytucje uznające ten standard

Dostęp do oprogramowania

Aby dobrze się nauczyć i przygotować do zdalnych egzaminów EITC, możesz skorzystać z próbnego dostępu dostawcy do odpowiedniego oprogramowania (np. Zasobów obliczeniowych AI w chmurze)

BADAJ SZTUCZNĄ INTELIGENCJĘ W BRUKSELI W PEŁNI ON-LINE I ZDALNIE UZYSKAJ CERTYFIKAT UE

Kwalifikujesz się do 80% dofinansowania EITCI (obowiązują ograniczenia dotyczące liczby subdysowanych miejsc w Akademii EITCA/AI)

NAJWAŻNIEJSZE POWODY, BY UCZESTNICZYĆ W AKADEMII EITCA/AI

Poniżej znajduje się podsumowanie najważniejszych powodów, dla których warto rozważyć udział w Akademii EITCA/AI. Powinieneś również wiedzieć, że po uiszczeniu opłaty i rozpoczęciu uczestnictwa w EITCA/AI Academy możesz zrezygnować w ciągu 30 dni i otrzymać pełny zwrot pieniędzy.

ROZPOZNAWALNY CERTYFIKAT IT

Europejski Certyfikat Informatyczny wydany w Brukseli jest międzynarodowym standardem poświadczania kompetencji upowszechnianym od 2008 roku

NAJNOWSZE PROGRAMY

Program nauczania z poziomami zaawansowania od początkującego do profesjonalisty możliwy do ukończenia nawet w ciągu 1 miesiąca

ELASTYCZNA ZDALNA NAUKA

W pełni internetowa procedura certyfikacji z konsultacjami online i zdalnymi egzaminami - ucz się z dowolnego miejsca w dowolnym czasie

KOMPLEKSOWE POŚWIADCZENIE WIEDZY

Twój certyfikat Akademii EITCA wraz z suplementem i wszystkimi składowymi certyfikatami EITC wydanymi w Brukseli w celu potwierdzenia twoich umiejętności

PRAKTYKA Z OPROGRAMOWANIEM

Praktyczne doświadczenie z odpowiednim oprogramowaniem z dostępem próbnym w ramach przygotowania do praktycznych elementów procedury certyfikacji (np. Google Cloud AI)

80% DOTACJA EITCI

Dotyczy wszystkich uczestników, zmniejszających opłaty Akademii EITCA o 80% do 220 EUR dotacji EITCI wspierającej Koalicję na rzecz umiejętności cyfrowych i zatrudnienia Komisji Europejskiej

EDUKACJA JUTRA, JUŻ DZISIAJ

Odległa edukacja i zdalne egzaminy dają swobodę dostępu do certyfikatu EU EITCA/EITC w dowolnym miejscu i czasie za ułamek kosztów związanych ze studiowaniem za granicą w Brukseli (UE). Rozwój kompetencji cyfrowych o wysokiej jakości przynosi korzyści nie tylko osobiście, ale także stanowi część rozwoju społeczeństwa informacyjnego na całym świecie, napędzając globalny rynek cyfrowy i gospodarkę jutra. To nie tylko twoja przyszłość czy przyszłość UE.

Instytut EITCI
Akademia EITCA stanowi serię tematycznie powiązanych programów certyfikacji EITC (European IT Certification), które można zrealizować osobno, jako indywidualne programy certyfikacyjne odpowiadające standardom profesjonalnego szkolenia IT na poziomie przemysłowym. Zarówno certyfikaty EITCA, jak i EITC stanowią ważne poświadczenie wiedzy i umiejętności IT ich posiadacza, wzmacniając pozycję zawodowe poprzez potwierdzanie kompetencji cyfrowych wspierających rozwój kariery. Standard Europejskiej Certyfikacji Informatycznej rozwijany przez Instytut EITCI od 2008 r. ma na celu zwiększenie umiejętności korzystania z technologii cyfrowych, upowszechnianie profesjonalnych kompetencji informatycznych w uczeniu się przez całe życie i przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu poprzez wspieranie osób niepełnosprawnych, a także osób o niskim statusie społeczno-ekonomicznym oraz młodzieży szkolnej. Stanowi to realizację wytycznych polityki Europejskiej Agendy Cyfrowej określonej w jej podstawowym filarze promowania umiejętności cyfrowych, wiedzy i integracji.

Porównanie Akademii Sztucznej Inteligencji EITCA/AI i pojedynczych Certyfikatów EITC

 • Pojedynczy certyfikat EITC
 •  110.00
 • Jeden wybrany certyfikat EITC
 • 15 godzin (można zakończyć w 2 dni)
 • Nauka i egzaminy:
  Online, zgodnie z Twoim harmonogramem
 • Konsultacje:
  Nieograniczony, on-line
 • Egzamin poprawkowy:
  Nieograniczony, bezpłatny
 • Dostęp:
  Natychmiast ze wszystkimi niezbędnymi wersjami próbnymi oprogramowania
 • Bez dotacji EITCI, bez limitu czasu do zakończenia
 • Opłata jednorazowa za wybrane certyfikaty EITC
 • 30 dni pełna gwarancja zwrotu pieniędzy

EITC/AI/GCML
UCZENIE SIĘ Z MASZYNY GOOGLE CLOUD

OFICJALNA CERTYFIKACJA EITC UE W PEŁNI ON-LINE

ZAWARTE W AKADEMII SZTUCZNEJ INTELIGENCJI EITCA/AI

EITC/AI/GVAPI
Interfejs API GOOGLE VISION

OFICJALNA CERTYFIKACJA EITC UE W PEŁNI ON-LINE

ZAWARTE W AKADEMII SZTUCZNEJ INTELIGENCJI EITCA/AI

EITC/AI/TFF
PODSTAWY TENSORFLOW

OFICJALNA CERTYFIKACJA EITC UE W PEŁNI ON-LINE

ZAWARTE W AKADEMII SZTUCZNEJ INTELIGENCJI EITCA/AI

EITC/AI/MLP
UCZENIE MASZYNOWE Z PYTHONEM

OFICJALNA CERTYFIKACJA EITC UE W PEŁNI ON-LINE

ZAWARTE W AKADEMII SZTUCZNEJ INTELIGENCJI EITCA/AI

EITC/AI/DLTF
GŁĘBOKIE UCZENIE SIĘ DZIĘKI TENSORFLOW

OFICJALNA CERTYFIKACJA EITC UE W PEŁNI ON-LINE

ZAWARTE W AKADEMII SZTUCZNEJ INTELIGENCJI EITCA/AI

EITC/AI/DLPTFK
GŁĘBOKIE NAUKA Z PYTHONEM, TENSORFLOWEM I KERAMI

OFICJALNA CERTYFIKACJA EITC UE W PEŁNI ON-LINE

ZAWARTE W AKADEMII SZTUCZNEJ INTELIGENCJI EITCA/AI

EITC/AI/DLPP
GŁĘBOKIE UCZENIE SIĘ Z PYTHONEM I PYTORCHEM

OFICJALNA CERTYFIKACJA EITC UE W PEŁNI ON-LINE

ZAWARTE W AKADEMII SZTUCZNEJ INTELIGENCJI EITCA/AI

EITC/AI/ADL
ZAAWANSOWANE GŁĘBOKIE UCZENIE SIĘ

OFICJALNA CERTYFIKACJA EITC UE W PEŁNI ON-LINE

ZAWARTE W AKADEMII SZTUCZNEJ INTELIGENCJI EITCA/AI

EITC/AI/ARL
ZAAWANSOWANE WZMOCNIONE NAUKA

OFICJALNA CERTYFIKACJA EITC UE W PEŁNI ON-LINE

ZAWARTE W AKADEMII SZTUCZNEJ INTELIGENCJI EITCA/AI

EITC/AI/TFQML
TENSORFLOW QUANTUM MACHINE NAUKA

OFICJALNA CERTYFIKACJA EITC UE W PEŁNI ON-LINE

ZAWARTE W AKADEMII SZTUCZNEJ INTELIGENCJI EITCA/AI

EITC/CL/GCP
PLATFORMA GOOGLE CLOUD

OFICJALNA CERTYFIKACJA EITC UE W PEŁNI ON-LINE

ZAWARTE W AKADEMII SZTUCZNEJ INTELIGENCJI EITCA/AI

EITC/CP/PPF
PODSTAWY PROGRAMOWANIA PYTHONA

OFICJALNA CERTYFIKACJA EITC UE W PEŁNI ON-LINE

ZAWARTE W AKADEMII SZTUCZNEJ INTELIGENCJI EITCA/AI

POPRZEDNIE
Nastepna

OPINIE UCZESTNIKÓW EITCA/AI

„Kompletne ramy kompetencji w dziedzinie sztucznej inteligencji. Bardzo cenię sobie oddzielenie kodowania od korzystania z wcześniej wytrenowanych modeli uczenia maszynowego, zwłaszcza w Google Cloud”.

JAMES

FENIKS, USA
„Szukałem kompleksowego programu certyfikacji AI. Program nauczania jest interesujący i bardzo aktualny. Zalecany”.

Mateusz

LYON, FRANCJA

EVA

SZTOKHOLM, SZWECJA
„Wiele z nich zajmuje się uczeniem maszynowym z różnych perspektyw. Wysokiej jakości materiały przygotowujące do egzaminów certyfikacyjnych”.

Europejska Akademia Certyfikacji IT to kompleksowe atesty eksperckie ramy potwierdzające umiejętności w zakresie wyzwań zawodowych i rozwoju kariery cyfrowej.

Dzięki Akademii EITCA uzyskasz dostęp do kilku europejskich programów certyfikacji IT, zgrupowanych razem, aby zapewnić zestawy umiejętności umożliwiające wykorzystanie Twojej wiedzy.

AKADEMIA EITCA I PROGRAMY CERTYFIKACJI EITC KRÓTKIE STATYSTYKI

1000 +

CERTYFIKACJA PROGRAMY PROGRAMY GODZINY

100 +

DOSTĘPNYCH CERTYFIKACJI EITC I KIERUNKÓW AKADEMII EITCA

1 000 000+

OSÓB Z 40+ KRAJÓW DO KTÓRYCH DOTARŁ STANDARD

50 000 000+

OSOBO-GODZIN ROZWOJU KOMPETENCJI IT ONLINE

20 000 +

REKOMENDACJI Z UNII EUROPEJSKIEJ I ZE ŚWIATA

WYŚLIJ KOD SUBSYDIOWANIA EITCI NA SWÓJ E-MAIL

Kod EITCI DSJC Subsydium zwalnia z 80% opłat za dowolne programy certyfikacji Akademii EITCA w ograniczonej liczbie miejsc. Kod dotacji został automatycznie zastosowany do Twojej sesji i możesz kontynuować wybrane zamówienie certyfikacji Akademii EITCA. Jeśli jednak wolisz nie zgubić kodu i zachować go do późniejszego wykorzystania (przed terminem) lub użyć na innym urządzeniu, możesz wysłać go na swój adres e-mail. Należy pamiętać, że dotacja EITCI DSJC jest ważna tylko w okresie kwalifikowalności, tj. do końca 15/8/2022. Dotowane przez EITCI DSJC miejsca w Programach Certyfikacji Akademii EITCA dotyczą wszystkich uczestników na całym świecie. Dowiedz się więcej na Zastaw EITCI DSJC.

  WRÓĆ
  Porozmawiaj z pomocą techniczną
  Porozmawiaj z pomocą techniczną
  Pytania, wątpliwości, problemy? Jesteśmy tutaj, aby Ci pomóc!
  Złączony...
  Masz pytanie? Zapytaj nas!
  Masz pytanie? Zapytaj nas!
  :
  :
  :
  Masz pytanie? Zapytaj nas!
  :
  :
  Sesja czatu dobiegła końca. Dziękuję Ci!
  Oceń otrzymane wsparcie.
  Dobry Łazienka