×
1 Wybierz Certyfikaty EITC/EITCA
2 Ucz się i zdawaj egzaminy online
3 Zdobądź certyfikat swoich umiejętności informatycznych

Potwierdź swoje umiejętności i kompetencje IT w ramach europejskich ram certyfikacji IT z dowolnego miejsca na świecie, całkowicie online.

Akademia EITCA

Standard poświadczania umiejętności cyfrowych opracowany przez Europejski Instytut Certyfikacji IT, mający na celu wspieranie rozwoju społeczeństwa cyfrowego

ZAPOMNIAŁEŚ DANYCH LOGOWANIA?

STWÓRZ KONTO

Europejska Akademia Certyfikacji Technologii Informatycznych umożliwia dostęp do europejskiego standardu certyfikacji IT w zakresie poświadczania umiejętności cyfrowych i kompetencji informatycznych. Jest dostępny online z Brukseli, UE pod zarządem Europejski Instytut Certyfikacji Technologii Informacyjnych (EITCI) - Instytucji Certyfikacyjnej programu, rozwijającej i upowszechniającej go na arenie międzynarodowej.

Celem Europejskiej Certyfikacji Informatycznej jest zapewnienie międzynarodowych ram dla formalnej oceny i potwierdzania ogólnych i zawodowych kompetencji IT z przestrzeganiem standardów jakości i pokonywaniem barier dostępu. Udział Akademii EITCA w europejskim standardzie Certyfikacji IT nie ogranicza się do Unii Europejskiej, oferując osobom za granicą możliwość rozwijania i potwierdzania swoich kompetencji informatycznych certyfikatem zawodowym wydawanym w Unii Europejskiej, zgodnie ze standardem zarządzanym przez Europejski Instytut Certyfikacji IT. Akademia EITCA jest realizowana w pełni online i charakteryzuje się nowym podejściem, alternatywnym i komplementarnym do klasycznego kształcenia i szkolenia zawodowego, ponieważ umożliwia każdemu na świecie udział w programach EITC/EITCA i uzyskanie odpowiednich Certyfikatów wydawanych w UE w ramach zdalne prowadzenie, na tych samych zasadach globalnie, pokonywanie fizycznych i ekonomicznych barier programów stacjonarnych.
EITCAAkademia
Pod względem zaawansowania programowego Akademia EITCA – jako międzynarodowe ramy certyfikacji kompetencji IT – może być traktowana jako studia podyplomowe. Jest mniej teoretyczny w swoim podejściu niż referencje programów akademickich i bardziej zorientowany na praktykę, aby był dostosowany do rozwoju kariery zawodowej. Chociaż europejskie ramy certyfikacji IT potwierdzają podobny stopień wszechstronności umiejętności, jak bardziej formalne programy akademickie, mają one pewne zalety, ponieważ są bardziej praktyczne, elastyczne i prowadzone w pełni online. Akademia EITCA to seria powiązanych tematycznie programów Certyfikacji EITC, które można ukończyć oddzielnie, samodzielnie odpowiadających standardom potwierdzania umiejętności zawodowych IT na poziomie branżowym. Zarówno certyfikaty EITCA, jak i EITC stanowią ważne potwierdzenie odpowiedniej wiedzy i umiejętności informatycznych posiadacza, wzmacniając pozycję osób na całym świecie poprzez certyfikowanie ich kompetencji i wspieranie ich kariery. Europejski standard certyfikacji IT zarządzany od 2008 roku przez Instytut EITCI ma na celu wspieranie kompetencji cyfrowych, upowszechnianie profesjonalnych kompetencji informatycznych oraz przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu poprzez wspieranie osób niepełnosprawnych, a także osób o niskim statusie społeczno-ekonomicznym oraz młodzieży przedszkolnej . Jest to zgodne z wytycznymi polityki europejskiej agendy cyfrowej określonymi w jej filarze promowania umiejętności cyfrowych, umiejętności i włączenia społecznego.

umiejętności

 • Internet
 • Bezpieczeństwo
 • Biznes
 • Grafika
 • Telepraca

PROGRAMY AKADEMII EITCA I PROGRAMY CERTYFIKACYJNE EITC

1000 +

CERTYFIKACJA PROGRAM REFERENCYJNY-GODZINY

100 +

DOSTĘPNYCH CERTYFIKACJI EITC I KIERUNKÓW AKADEMII EITCA

1 000 000+

CERTYFIKATY WYDAWANE NA CAŁYM ŚWIECIE DLA OBYWATELI Z 40+ KRAJÓW

50 000 000+

OSOBOGODZINY WALIDACJI WSZYSTKICH UMIEJĘTNOŚCI CYFROWYCH ONLINE

50 000 +

CZŁONKOWIE WSPÓLNOTY Z UE I ZAGRANICY

EUROPEJSKI INSTYTUT CERTYFIKACJI IT

Europejski Instytut Certyfikacji IT (EITCI) powstał w 2008 roku w ramach finansowania z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (EFRR) Komisji Europejskiej w celu realizacji jednego z celów Europejskiej Agendy Cyfrowej (DAE) Komisji Europejskiej w zakresie opracowania ogólnoeuropejskiego systemu certyfikacji program weryfikacji i poświadczania kompetencji cyfrowych. Finansowanie Komisji Europejskiej zostało przyznane w ramach projektu EFRR z 2007 r. mającego na celu opracowanie europejskich ram certyfikacji IT i ich platform internetowych w celu zmniejszenia barier w dostępie do certyfikacji umiejętności cyfrowych w Europie. Ramy EITC wspierają wypełnianie luki w umiejętnościach cyfrowych w UE i na całym świecie. Od 2008 roku Instytut EITCI (działający w formie prawnej stowarzyszenia non-profit regulowanego przez tytuł III belgijskiego prawa przyznającego osobowość prawną stowarzyszeniom non-profit pożytku publicznego) w dalszym ciągu rozwijał ramy EITC, dalej je rozwijając dzięki EITCA Programy Akademii grupujące poszczególne certyfikaty EITC w różne domeny specjalizacji cyfrowych.

EITCIMisja
Misją Instytutu EITCI jest wspieranie możliwie szerokiego dostępu do poświadczania umiejętności cyfrowych w różnych obszarach zastosowań IT, poprzez obniżanie różnorodnych barier w dostępie do certyfikacji umiejętności (w tym ekonomicznych) oraz aktualizację europejskich ramowych programów certyfikacji IT.
EITCIFundusze UE
EITCI uczestniczyło w realizacji kilku projektów Europejskiego Funduszu Społecznego i Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, z których niektóre obejmowały niwelowanie niechlubnej cyfrowej luki między płciami poprzez rozpowszechnianie certyfikatów umiejętności cyfrowych wśród kobiet (wspierając ponad 250 tys. kobiet w UE), wzmacnianie edukacji cyfrowej w szkołach poprzez rozwijanie i certyfikacja umiejętności e-Learningowych wśród nauczycieli (wsparcie ponad 10 tys. nauczycieli szkół w UE) czy utworzenie ram certyfikacji umiejętności EITCA/EG e-Governance w oparciu o standard IDABC/ISA dla systemów interoperacyjności administracji publicznej w UE (wspieranie posiadających odpowiednie programy certyfikacji około 5 tys. urzędników administracji publicznej w UE).
EITCIStatus organizacji non-profit
Jako instytucja certyfikująca non-profit w Unii Europejskiej, EITCI działa zgodnie ze swoim ustawowym i prawnym wymogiem, zgodnie z którym cały dochód z jej działalności certyfikacyjnej ma być przeznaczany na dalszy rozwój europejskich ram certyfikacji IT i na jego rozpowszechnianie. Dzięki statusowi non-profit EITCI jest w stanie zapewnić dostęp do programów Akademii EITCA z dotacjami w ramach wsparcia inicjatywy Digital Skills and Jobs Coalition (DSJC).
EITCISpołeczna odpowiedzialność
Od 2008 roku EITCI nieprzerwanie świadczy wszystkie swoje usługi certyfikacyjne ze 100% zwolnieniem z opłat na rzecz osób niepełnosprawnych, uczniów szkół ponadgimnazjalnych, a także osób żyjących w trudnych warunkach społeczno-ekonomicznych w wielu słabo rozwiniętych krajach na całym świecie.
KRÓTKI ZARYS HISTORII
2008

POWOŁANIE INSTYTUTU EITCI

Instytut EITCI został powołany jako stowarzyszenie non-profit o osobie prawnej Europejskiego Instytutu Certyfikacji Informatycznej, formalnie poświadczającego kompetencje IT zgodnie z opracowanymi i rozpowszechnianymi standardami EITC (Europejskiej Certyfikacji Informatycznej)/EITCA (Europejskiej Akademii Certyfikacji Informatycznej).

2009

WDROŻENIE CERTYFIKACJI EITC/EITCA

Programy certyfikacji EITC/EITCA, które zostały ustanowione w 2008 r., Zostały akredytowane przez odpowiednie komisje ekspertów EITCI i wdrożone online na arenie międzynarodowej jako specjalistyczne poświadczenie kompetencyjne w wielu dziedzinach IT.

2010

UPOWSZECHNIANIE CERTYFIKATÓW EITC/EITCA

Program Akademii EITCA przekroczył 5000 certyfikatów w administracji publicznej państw członkowskich i korporacji biznesowych, z wiodącym popytem w zakresie bezpieczeństwa IT, systemów biznesowych i grafiki komputerowej.

2011

MIĘDZYNARODOWA CERTYFIKACJA IT NIEZALEŻNA OD DOSTAWCÓW TECHNOLOGII INFORMATYCZNYCH

Europejska Certyfikacja Informatyczna EITC/EITCA konkuruje jako jeden z wiodących niezależnych międzynarodowych profesjonalnych standardów certyfikacji IT wdrażanych w pełni online.

2012

PROJEKTY W RAMACH FINANSOWANIA EFRR UE

Instytut EITCI dołączył do konsorcjów w projektach współfinansowanych przez EFRR (Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego) na rzecz wdrażania i rozpowszechniania certyfikatów IT w sektorach administracji publicznej państw członkowskich UE.
2013

UZNANIE CERTYFIKATÓW EITC/EITCA

Ponad tysiąc firm na całym świecie certyfikowało swój personel w ramach programów certyfikacyjnych EITC/EITCA - łączna liczba certyfikowanych osób przekroczyła 100 tysięcy.

2014

PRZEPROGRAMOWANIE CERTYFIKACJI EITC/EITCA

Poważne zmiany wprowadzone w programach dotyczących bezpieczeństwa IT, IT dla biznesu, grafiki komputerowej, rozwoju akademii EITCA dla sektora publicznego, w tym kluczowych kompetencji IT, e-learningu i e-administracji.
2015

NOWOCZESNE CERTYFIKACJE APLIKACYJNE

Rozwój nowych programów w akademiach EITCA i certyfikatach EITC w zakresie marketingu internetowego, aplikacji mobilnych, projektowania stron internetowych i zarządzania nimi.

TO

WYBRANA AKADEMIA EITCA I PROGRAMY EITC KLIENCI KORPORACYJNI

Sortuj według: Kierunek:
 • Adecco

 • Allianz

 • Apple

 • Aviva

 • Avon

 • Axa

 • BAE Systems

 • BNP Paribas

 • BP

 • kanonik

 • Capgemini

 • Carlsberg

 • Cisco

 • Credit Suisse

 • FCA

 • Hewlett-Packard

 • IBM

 • Jałowiec

 • Konica Minolta

 • Kyocera

 • Lockheed Martin

 • Microsoft

 • Nordea

 • Novell

 • NTT

 • wyrocznia

 • Orange

 • Panda Security

 • Raiffeisen Bank