×
1 Wybierz certyfikat EITC/EITCA
2 Uzyskaj dostęp do programu
3 Zdobądź swój Certyfikat IT

Formalnie potwierdź swoje kompetencje informatyczne w ramach standardu Europejskiej Certyfikacji Informatycznej (EITC/EITCA) z dowolnego miejsca na świecie, w pełni online!

Akademia EITCA

Standard poświadczania kompetencji informatycznych Europejskiego Instytutu Certyfikacji IT dla wsparcia rozwoju społeczeństwa cyfrowego

ZAPOMNIAŁEŚ DANYCH LOGOWANIA?

STWÓRZ KONTO

Informatyka w biznesie jest głównym czynnikiem napędzającym wzrost.Zwiększ swoją karierę. Zdobądź certyfikat UE w dziedzinie IT dla biznesu online.

SKORZYSTAJ Z SUBWENCJI W 80% AKADEMII EITCA DSJC DO 14/8/2022 – TWOJA SUBWENCJA ZOSTAŁA WYKONANA – MOŻESZ KONTYNUOWAĆ

Dotacja znosi 80% opłat za programy certyfikacji Akademii EITCA przy rejestracji przez 14/8/2022. Twoja dotacja jest teraz aktywowana. Możesz wysłać kod dotacji na swój e-mail, aby użyć go później lub na innym urządzeniu.

AKADEMIA INFORMACYJNA EITCA/BI

Europejska Akademia Certyfikacji Informatycznej

Oficjalna certyfikacja EU EITCA na użytek technologii informacyjnej
w biznesie.

W pełni on-line i międzynarodowo dostępna Europejska Akademia Certyfikacji Technologii Informatycznych w Biznesie z Brukseli UE, zarządzana przez Europejski Instytut Certyfikacji Technologii Informacyjnych.

Główną misją Akademii EITCA jest zapewnienie na całym świecie opartego na UE, uznanego na całym świecie, formalnego standardu certyfikacji kompetencji, do którego mogą mieć dostęp wszystkie zainteresowane strony w celu wspierania rozwoju społeczeństwa informacyjnego i dalszego wzrostu gospodarczego w UE i na świecie.

Podstawą standardu jest wspólna certyfikacja Akademii EITCA/BI oraz odpowiednia grupa certyfikatów EITC. Całkowita opłata za certyfikat EITCA/BI wynosi 1100 EUR, ale dzięki dotacji EITCI opłata może zostać zmniejszona o 80% (z 1100 do 220 EUR) dla wszystkich zainteresowanych uczestników (niezależnie od ich statusu, miejsca zamieszkania i narodowości) wspieranie integracyjnego społeczeństwa cyfrowego.

Certyfikat Akademii EITCA obejmuje otwarty dostęp do materiałów edukacyjnych i platformy e-learningowej.

Jak to działa?w 3 prostych krokach

(po wybraniu Akademii EITCA lub wybranego zakresu certyfikatów EITC z pełnego katalogu EITCA/EITC)

Ucz się i ćwicz

Postępuj zgodnie z programem nauczania w Internecie, przygotowując się do egzaminów. Nie ma godzin zajęć, uczysz się i ćwiczysz, kiedy możesz.

Zdobądź certyfikat EITCA

Po przygotowaniu przystępujesz do egzaminów online w trybie EITC. Po przejściu wszystkiego otrzymasz certyfikat Akademii EITCA.

Rozwiń swoją karierę

Wydany przez UE certyfikat Akademii EITCA ze szczegółowymi dodatkami stanowi formalne potwierdzenie twoich kompetencji.

Ucz się i ćwicz online

Postępuj zgodnie z dostępnymi online materiałami przygotowującymi do egzaminów. Nie ma godzin zajęć, uczysz się, kiedy możesz.

 • Akademia EITCA grupuje programy EITC
 • Każdy program EITC ma 15 godzin
 • Każdy program EITC określa zakres odpowiedniego egzaminu online
 • Korzystasz z platformy e-learningowej Akademii EITCA z dostępem 24/7 do otwartych materiałów i dydaktyki
 • Zyskujesz także dostęp do wymaganego oprogramowania

Zdobądź certyfikat EITCA

Po przygotowaniu przystępujesz do egzaminów online w trybie EITC. Po przejściu wszystkiego otrzymasz certyfikat Akademii EITCA.

 • Otrzymujesz osobisty certyfikat EITCA/BI Computer Graphics Academy
 • Szczegółowy suplement do dyplomu EITCA/BI
 • Dodatkowo 17 odpowiednich certyfikatów EITC
 • Wszystkie dokumenty wydane i potwierdzone w Brukseli, wysłane do Ciebie za granicą
 • Wszystkie dokumenty wydawane są również w stałej formie elektronicznej z e-weryfikacją

Rozwiń swoją karierę

Certyfikat Akademii EITCA z suplementem i wszystkie podstawniki Certyfikaty EITC dobrze potwierdzają twoje umiejętności.

 • Dołącz go i zaprezentuj w swoim CV
 • Przedstaw go kontrahentowi lub pracodawcy
 • Udowodnij swój rozwój zawodowy
 • Pokaż swoją aktywność w edukacji międzynarodowej i samorozwoju
 • Znajdź pożądane stanowisko, uzyskaj awans lub znajdź nowe umowy
 • Dołącz do społeczności EITCI Cloud

AKADEMIA INFORMACYJNA EITCA/BI
Zarządzanie projektami - eMarketing - bazy danych

 • Interaktywna grafika komputerowa odległe wykłady, ćwiczenia i laboratoria całkowicie przez Internet (z dostarczonym wymaganym bezpłatnym oprogramowaniem próbnym)
 • Kompleksowy program obejmujący 9 kursów EITC (135 godzin) z dostępem do oprogramowania i konsultacjami personelu dydaktycznego, które zostaną ukończone w ciągu jednego miesiąca
 • Procedury badania i certyfikacji całkowicie zdalnie przez Internet za pomocą certyfikatów EU EITCA Computer Graphics wydanych w Brukseli w formie papierowej i elektronicznej
 • Adaptacyjny poziom trudności odpowiedni dla zaawansowanych i początkujących grafików z niewielkimi lub żadnymi wcześniejszymi umiejętnościami w dziedzinie grafiki komputerowej

etca-cg-1024x721Certyfikat EITCA/CG Computer Graphics Academy jest oficjalnym potwierdzonym kompetencjami międzynarodowym uznawanym na terenie UE potwierdzeniem kompetencji, systematyzującym wiedzę teoretyczną i umiejętności praktyczne w dziedzinie grafiki komputerowej. Jest to wdrożenie strategii cyfrowej Komisji Europejskiej dla Europy po strategii „Europa 2020” w zakresie upowszechniania i certyfikacji kompetencji cyfrowych.

Grafika komputerowa jest jednym z najważniejszych i najbardziej rozpowszechnionych zastosowań technologii informacyjnych we współczesnej gospodarce i społeczeństwie, które stają się coraz bardziej cyfrowe. Obecnie stanowi podstawę nowoczesnego marketingu, projektowania produktów, architektury, rozrywki i sztuki. Stworzony przy użyciu odpowiednich narzędzi staje się coraz bardziej niezbędnym elementem komunikacji wizualnej (w tym stron internetowych, filmów, reklam, gier wideo, prezentacji multimedialnych, publikacji prasowych, fotografii, projektowania narzędzi i wielu innych). W dobie postępującej cyfryzacji życia umiejętności w dziedzinie grafiki komputerowej stają się coraz ważniejsze, a roli wykwalifikowanych grafików na współczesnym rynku pracy nie można nie docenić. Kompetencje zawodowe w dziedzinie grafiki komputerowej można wykorzystać w niezliczonej liczbie aplikacji w zakresie zatrudnienia, działalności zawodowej i życia osobistego. Formalne potwierdzenie tych umiejętności oficjalnym certyfikatem EU EITCA/CG dodatkowo zwiększa ich wartość, szczególnie w oczach potencjalnych pracodawców.

Certyfikat EITCA/CG poświadcza kompetencje zawodowe w zakresie tworzenia kreacji wizualnych w zakresie grafiki rastrowej (Adobe Photoshop), wektorowej (Adobe Illustrator) i 3D, projektowania artystycznego i technicznego (w tym wizualnego projektowania stron internetowych w technologiach Adobe Dreamweaver i Flash) , tworzenie animacji i grafik interaktywnych, a także rozumienie aspektów identyfikacji wizualnej i projektowania graficznego w kontekście szeroko rozumianej sztuki i technologii. Uzyskanie certyfikatu Akademii EITCA/CG wiąże się ze zdobyciem wiedzy i zdaniem egzaminów końcowych w ramach wszystkich 10 pojedynczych kursów EITC wchodzących w skład Akademii (dostępnych również osobno jako pojedyncze certyfikaty EITC). Więcej szczegółów można znaleźć na Strony z najczęściej zadawanymi pytaniami.

Program Akademii Grafiki Komputerowej EITCA/CG obejmuje 10 pojedynczych kursów EITC (kursy certyfikacji europejskich technologii informacyjnych) o łącznej długości 150 godzin treści dydaktycznych (15 godzin na każdy kurs EITC).
Poniżej znajduje się lista kursów certyfikacyjnych EITC wchodzących w skład pełnego programu Akademii Grafiki Komputerowej EITCA/CG, zgodnie ze specyfikacjami Europejskiego Instytutu Certyfikacji Technologii Informacyjnych EITCI. Możesz kliknąć odpowiedni kurs EITC, aby wyświetlić szczegółowy program.

Poszczególne kursy EITC można również zakupić osobno, bez konieczności zakupu pełnej akademii, jednak w tym przypadku wsparcie UE nie ma zastosowania.

Akademia Grafiki Komputerowej EITCA/CG to zaawansowany program szkoleniowo-certyfikacyjny o bogatej zawartości dydaktycznej, będący odpowiednikiem międzynarodowych studiów podyplomowych połączonych ze szkoleniem branżowym, przewyższający standardową ofertę szkoleń graficznych z różnych dziedzin grafiki komputerowej dostępną na rynku. Treść programu certyfikacji Akademii EITCA jest określana i standaryzowana przez Europejski Instytut Certyfikacji Technologii Informacyjnych EITCI w Brukseli. Program ten jest sukcesywnie aktualizowany w związku z postępem informatycznym zgodnie z wytycznymi Instytutu EITCI i podlega okresowym akredytacjom.

Spersonalizowane certyfikaty, które uczestnik uzyskuje po ukończeniu Akademii EITCA/CG, składają się z certyfikatu Akademii Grafiki Komputerowej EITCA/CG oraz 9 specjalnych certyfikatów EITC/CG. Wzory wszystkich tych certyfikatów przedstawiono poniżej:

etca-cg-1024x721EITC-CG-BL1-AAH08101234-Suppl EITC-CG-BL2-AAH08101234-Suppl EITC-CG-APS-AAH08101234-Suppl EITC-CG-AIDF-AAH08101234-Suppl EITC-CG-AI-AAH08101234-Suppl EITC-CG-AF-AAH08101234-Suppl EITC-CG-AD-AAH08101234-Suppl EITC-CG-SU-AAH08101234-Suppl EITC-CG-GIMP-AAH08101234-Suppl

Zarówno certyfikaty EITCA, jak i EITC zawierają nazwę uczestnika, nazwę programu certyfikacji, datę wystawienia oraz unikalny identyfikator certyfikatu. Certyfikaty EITC dodatkowo zawierają szczegółowy opis zawartości programu wraz z procentowym wynikiem egzaminu oraz kodem QR na podstawie automatycznej walidacji on-line certyfikatu. System skanowania kodów QR umożliwia łatwe rozpoznawanie maszyny i automatyzację walidacji certyfikatu, ale możliwa jest również ręczna weryfikacja autentyczności i szczegółów certyfikacji poprzez podanie identyfikatora certyfikatu i nazwiska posiadacza certyfikatu w serwisie walidacji EITCI. W serwisie walidacji EITCI przechowywane są wszystkie certyfikaty osobiste iw przypadku utraty certyfikatu fizycznego można tam zamówić dodatkowe wydania. Istnieje również możliwość pobrania zaświadczeń osobistych w formacie PDF. Do certyfikatu EITCA dodatkowo dołączony jest suplement certyfikacyjny, w którym wyszczególniono pełną treść programową Akademii EITCA (wszystkie te dane przedstawiane są we wspólnej formie wraz z wyrażonymi ilościowo wynikami procentowymi). Wszystkie certyfikaty są akredytowane przez Europejski Instytut Certyfikacji Technologii Informatycznych EITCI.

Zarówno proces uczenia się, jak i procedury egzaminacyjne w ramach Akademii EITCA odbywają się zdalnie w ramach platformy e-learningowej. Proces dydaktyczny, realizowany przez Internet z dowolnego urządzenia klienckiego, jest w pełni elastyczny pod względem czasu i miejsca, eliminując wymóg fizycznej obecności uczestników oraz znosząc bariery dostępności (takie jak bariery geograficzne czy strefowe).

Po zarejestrowaniu się w wybranym programie EITCA/EITC uczestnicy uzyskują dostęp do spersonalizowanego środowiska e-learningowego z metodologią asynchronicznego uczenia się, bez żadnych wymagań czasowych.

Najważniejsze elementy dydaktyki e-learningowej EITC/EITCA:

 • Proces dydaktyczny można rozpocząć w dowolnym momencie (rekrutacja jest otwarta przez cały rok) i można go przeprowadzić w dowolnym momencie (np. W godzinach wieczornych lub w weekendy) i z dowolnego miejsca, przy użyciu dowolnego urządzenia klienckiego z dostępem do Internetu.
 • Aktualne i funkcjonalne zasoby dydaktyczne są stale dostępne dla uczestnika 24/7 w ramach platformy e-learningowej.
 • Szeroki zakres treści dydaktycznych pozwala dostosować proces uczenia się do potrzeb zarówno początkujących, jak i zaawansowanych uczestników.
 • Wszystkie treści dydaktyczne są dostępne jako zasoby elektroniczne na platformie e-learningowej (e-wykłady, e-ćwiczenia i e-laboratoria).
 • Każdy program EITC można ukończyć nawet w zaledwie 2 dni, podczas gdy program Akademii EITCA można ukończyć w okresie odpowiadającym liczbie zawartych w nim programów EITC, np. W przypadku Akademii EITCA/CG będzie to 18 dni (zwykle standardowy okres ukończenia wynosi jeden miesiąc).
 • Nie ma jednak żadnych wymagań czasowych na zakończenie programów EITC/EITCA, a czas ukończenia zależy w pełni od preferencji uczestnika do intensywności uczenia się.

Interaktywny proces dydaktyczny EITC/EITCA na platformie e-learningowej obejmuje nieograniczoną dostępność konsultacji ekspertów. Konsultacje online mogą być inicjowane w dowolnym momencie przez uczestnika wymagającego pomocy.

W zależności od potrzeb uczestnika doradztwo może ograniczać się do odpowiedzi na konkretne pytania lub rozwiązania problemów związanych z programem dydaktycznym. Można ją również rozszerzyć o tutoriale i porady, aż po indywidualne podejście dydaktyczne oparte na postępach uczestnika. Konsultacje opierają się na systemie komunikacji platformy e-learningowej, a także indywidualnym kontakcie e-mailowym oraz w razie potrzeby na czacie z ekspertami w czasie rzeczywistym.

Platforma e-learningowa przetwarza statystyki wszystkich działań edukacyjnych uczestnika podczas realizacji programu dydaktycznego, a tym samym pozwala konsultantom na zindywidualizowanie ich podejścia w zakresie właściwej pomocy uczestnikom w potrzebach edukacyjnych. Platforma przygotowuje szczegółowe raporty z działalności i przedstawia ekspertom konsultingowym, aby mogli dowiedzieć się, które części programu były najbardziej problematyczne i wymagają skupienia. Model indywidualnych korepetycji i coachingu w zależności od potrzeb edukacyjnych uczestników opiera się na podobnych podejściach w wiodących uniwersytetach i charakteryzuje się zwiększoną efektywnością uczenia się, dodatkowo motywując uczestników do większego wysiłku w nauce, kiedy decydują się na rozpoczęcie pomocy doradczej.

cs

Dydaktyka online jest zawsze programowana na kursy EITC, które kończą się w pełni zdalnym egzaminem EITC prowadzonym przez Internet, bez konieczności fizycznej obecności w centrum egzaminacyjnym. Egzamin ma formę zamkniętego testu, w tym 15 losowych pytań testowych wielokrotnego wyboru dotyczących treści kursu EITC. Ten zdalny test jest przeprowadzany przez uczestnika na platformie e-learningowej (gdzie uczestnik jest prezentowany z interaktywnym testem, który realizuje losowy wybór pytań testowych, zdolność do powrotu do odpowiedzi na pytania bez odpowiedzi i ograniczenie czasowe wynoszące 45 minut). Wynik pozytywny z egzaminu EITC to 60% pozytywnych odpowiedzi, ale nieosiągnięcie tego limitu umożliwia uczestnikowi przystąpienie do egzaminu bez dodatkowych opłat (są 2 bezpłatne próby powtórzenia, po których dalsze egzaminy wymagają opłaty w wysokości 20 euro) . Uczestnik może ponownie zaliczyć zdany test, aby poprawić wynik w celu lepszej prezentacji certyfikatu.

Ukończenie wszystkich egzaminów EITC stanowiących certyfikat EITCA skutkuje wydaniem uczestnikowi odpowiedniego certyfikatu Akademii EITCA wraz ze wszystkimi dołączonymi certyfikatami EITC. Nie ma żadnych dodatkowych egzaminów Akademii EITCA (egzaminy przypisywane są tylko do kursów EITC, z których każdy z nich otrzymuje certyfikat EITC, zaś certyfikat Akademii EITCA wydaje się dopiero po zdaniu odpowiedniej grupy egzaminów EITC). Wyniki przedstawione na certyfikacie EITCA Academy są wynikami wszystkich certyfikatów EITC wchodzących w skład określonej Akademii EITCA. Wszystkie procedury są wdrażane w pełni zdalnie w Brukseli, a certyfikat jest wysyłany do uczestnika, podczas gdy certyfikacja cyfrowa jest trwale przechowywana w usłudze weryfikacji EITCI.

Proces certyfikacji wraz ze wszystkimi egzaminami przeprowadzany jest całkowicie zdalnie on-line na nowoczesnej platformie e-learningowej w trybie asynchronicznym. Dzięki elastycznie zorganizowanemu procesowi dydaktycznemu e-learningu wraz ze wszystkimi egzaminami przeprowadzanymi zdalnie i asynchronicznie przez Internet (umożliwiając najwyższą elastyczność w czasie z samoorganizacją przez uczestnika jego zajęć edukacyjnych według jego wygody) fizyczna obecność uczestnika nie jest konieczna , dlatego wiele barier jest eliminowanych.

Certyfikaty EITCA Academy i EITC są zgodne z europejskim systemem transferu i akumulacji punktów (w skrócie ECTS). Jeśli studiujesz na uniwersytecie europejskim (niekoniecznie w UE, ale w kraju uczestniczącym w standardzie ECTS), możesz wziąć pod uwagę ukończenie kursów EITCA Academy lub EITC w ramach trwającego programu studiów licencjackich lub podyplomowych w ramach krajowego systemu szkolnictwa wyższego. Jest to możliwe, ponieważ certyfikaty EITCA Academy i EITC są zgodne ze standardem ECTS i mają przypisane wyniki ECTS zgodnie ze standardową specyfikacją. Niemniej jednak administracja uniwersytecka nadal podejmuje decyzję o przyjęciu lub odrzuceniu rozliczenia ukończenia określonego kursu certyfikacyjnego EITC w programie studiów akademickich (takie zapytanie należy przesłać do dziekanatu wraz z odpowiednimi certyfikatami EITC/EITCA i ich suplementy). Certyfikaty EITC i EITCA są dostarczane ze szczegółowymi dodatkami programowymi, które pozwolą na właściwe rozważenie merytorycznej równoważności z odpowiednim kursem uniwersyteckim lub odpowiednią ilością kwalifikacji i kompetencji nawet przez uniwersytety w krajach, które nie uczestniczą w systemie ECTS .

Akademie EITCA składają się z grup indywidualnych programów certyfikacyjnych EITC, z których każdy ma przypisaną określoną liczbę punktów ECTS, przyznawanych po uzyskaniu certyfikatu. Skala ocen oparta na procentach EITC/EITCA jest również w pełni kompatybilna ze skalą oceny ECTS, co wspiera akceptację wyników uczenia się z zewnątrz. Europejski system transferu i akumulacji punktów (ECTS) służy jako standard oparty na UE do porównywania osiągnięć w nauce i osiągnięć studentów szkół wyższych w całej Unii Europejskiej i innych krajach europejskich pragnących wziąć udział w standardzie ECTS. Za pomyślnie ukończone kursy przyznaje się odpowiednią liczbę punktów ECTS. Punkty ECTS służą jako odniesienie do porównania złożoności kursów w różnych instytucjach szkolnictwa wyższego oraz w umowach między tymi instytucjami o uznaniu kursów ukończonych w różnych instytucjach na podstawie punktów ECTS wspierających międzynarodową wymianę studentów z UE i studiujących za granicą. Należy zauważyć, że wiele krajów ma podobne standardy, które z łatwością mogą również rozliczać punkty ECTS. Zdobycie punktów ECTS w programie EITC/EITCA z pewnością pozytywnie wpłynie na twoje zachowanie akademickie na każdej uczelni.

Po dotacji EITCI Akademia Informacji Biznesowej EITCA/BI poświadczająca profesjonalne kompetencje IT jest dostępna na arenie międzynarodowej w ramach 80% dotacji EITCI zarówno dla obywateli UE, jak i spoza UE na całym świecie (niezależnie od narodowości i statusu), co pozwala uzyskać profesjonalny certyfikat informacji biznesowych wydany w Bruksela w ramach ułamka kosztów związanych z studiowaniem za granicą w UE.

Rozwijaj i formalnie potwierdzaj profesjonalne umiejętności graficzne i projektowe swoich pracowników on-line w Brukseli.

Jeśli Ty lub Twoja organizacja jesteście zainteresowani programem, dotacja EITCI umożliwi 80% obniżkę opłaty Europejskiej Akademii Certyfikacji IT promując rozpowszechnianie standardu (obniżona opłata dotowana EITCI obowiązuje na całym świecie zarówno dla obywateli UE, jak i spoza UE, niezależnie od ich status zatrudnienia).

eu

Wszystkie poniższe programy certyfikacyjne EITC są zawarte w EITCA/BI Business Information Academy

Pamiętaj, że możesz kupić każdy certyfikat EITC osobno, ale w Akademii EITCA/BI masz dostęp do wszystkich powyższych

Uczestnictwo w EITCA/BI Business Information Academy z 80% subsydium EITCI Digital Skills and Jobs Coalition obniża twoją opłatę do 220 € zamiast 1100 € zwykłej opłaty. Gdy zapiszesz się do Akademii EITCA/BI bez dotacji EITCI DSJC, nadal zaoszczędzisz 770 euro z wartości 1870 euro 17 substytucyjnych europejskich programów certyfikacji IT EITC.

Wytyczne EITCI

W pełni internetowe wdrożenie wytycznych Europejskiego Instytutu Certyfikacji Technologii Informacyjnych w poświadczeniu kompetencji zawodowych informacji biznesowych

E-learning we własnym tempie

Możesz ukończyć całą Akademię EITCA/BI tak szybko, jak w ciągu jednego miesiąca

Uznany standard

Ponad 100 000 certyfikatów EITC/EITCA wydanych na całym świecie przez międzynarodowe instytucje uznające ten standard

Dostęp do oprogramowania

Aby dobrze się uczyć i dobrze przygotować do zdalnych egzaminów EITC, możesz skorzystać z próbnego dostępu dostawcy do całego odpowiedniego oprogramowania IT dla biznesu

BADANIE INFORMACJI BIZNESOWYCH W BRUKSELI W PEŁNI ON-LINE I ZDALNE UZYSKANIE CERTYFIKATU UE

Masz prawo do 80% dotacji EITCI, jednak ograniczonej w czasie i liczbie miejsc dla EITCA/BI Academy

NAJWAŻNIEJSZE POWODY UCZESTNICTWA W AKADEMII EITCA/BI

Poniżej znajduje się podsumowanie zalet uczestnictwa w Akademii EITCA/BI, które możesz rozważyć. Pamiętaj, że po podjęciu decyzji o zapisaniu się do dowolnego programu certyfikacji EITC lub EITCA Academy możesz zrezygnować w ciągu 30 dni i otrzymać pełny zwrot pieniędzy.

ROZPOZNAWALNY CERTYFIKAT IT

Europejski Certyfikat Informatyczny wydany w Brukseli jest międzynarodowym standardem poświadczania kompetencji upowszechnianym od 2008 roku

NAJNOWSZE PROGRAMY

Program nauczania z poziomami zaawansowania od początkującego do profesjonalisty możliwy do ukończenia nawet w ciągu 1 miesiąca

ELASTYCZNA ZDALNA NAUKA

W pełni internetowa procedura certyfikacji z konsultacjami online i zdalnymi egzaminami - ucz się z dowolnego miejsca w dowolnym czasie

KOMPLEKSOWE POŚWIADCZENIE WIEDZY

Twój certyfikat Akademii EITCA wraz z suplementem i wszystkimi składowymi certyfikatami EITC wydanymi w Brukseli w celu potwierdzenia twoich umiejętności

PRAKTYKA Z OPROGRAMOWANIEM

Uzupełniająca praktyka w ramach odpowiedniego oprogramowania z dostępem próbnym dla ćwiczenia praktycznych elementów certyfikacji

80% DOTACJA EITCI

Dotyczy wszystkich uczestników bez względu na narodowość i miejsce zamieszkania obniżając opłaty Akademii EITCA o 80% do 220 EUR

EDUKACJA JUTRA, JUŻ DZISIAJ

Odległa edukacja i zdalne egzaminy dają swobodę dostępu do certyfikatu EU EITCA/EITC w dowolnym miejscu i czasie za ułamek kosztów związanych ze studiowaniem za granicą w Brukseli (UE). Rozwój kompetencji cyfrowych o wysokiej jakości przynosi korzyści nie tylko osobiście, ale także stanowi część rozwoju społeczeństwa informacyjnego na całym świecie, napędzając globalny rynek cyfrowy i gospodarkę jutra. To nie tylko twoja przyszłość czy przyszłość UE.

Instytut EITCI
Akademia EITCA stanowi serię tematycznie powiązanych programów certyfikacji EITC (European IT Certification), które można zrealizować osobno, jako indywidualne programy certyfikacyjne odpowiadające standardom profesjonalnego szkolenia IT na poziomie przemysłowym. Zarówno certyfikaty EITCA, jak i EITC stanowią ważne poświadczenie wiedzy i umiejętności IT ich posiadacza, wzmacniając pozycję zawodowe poprzez potwierdzanie kompetencji cyfrowych wspierających rozwój kariery. Standard Europejskiej Certyfikacji Informatycznej rozwijany przez Instytut EITCI od 2008 r. ma na celu zwiększenie umiejętności korzystania z technologii cyfrowych, upowszechnianie profesjonalnych kompetencji informatycznych w uczeniu się przez całe życie i przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu poprzez wspieranie osób niepełnosprawnych, a także osób o niskim statusie społeczno-ekonomicznym oraz młodzieży szkolnej. Stanowi to realizację wytycznych polityki Europejskiej Agendy Cyfrowej określonej w jej podstawowym filarze promowania umiejętności cyfrowych, wiedzy i integracji.

Porównanie Akademii Informacji Biznesowej EITCA/BI i pojedynczych Certyfikatów EITC

 • Pojedynczy certyfikat EITC
 •  110.00
 • Jeden wybrany certyfikat EITC
 • 15 godzin (można zakończyć w 2 dni)
 • Nauka i egzaminy:
  Online, zgodnie z Twoim harmonogramem
 • Konsultacje:
  Nieograniczony, on-line
 • Egzamin poprawkowy:
  Nieograniczony, bezpłatny
 • Dostęp:
  Natychmiast ze wszystkimi niezbędnymi wersjami próbnymi oprogramowania
 • Bez dotacji EITCI, bez limitu czasu do zakończenia
 • Opłata jednorazowa za wybrane certyfikaty EITC
 • 30 dni pełna gwarancja zwrotu pieniędzy

EITC/CG/AD
STRONY WWW PODSTAWY PROJEKTOWANIA (ADOBE DREAMWEAVER)

OFICJALNA CERTYFIKACJA EITC UE W PEŁNI ON-LINE

WŁĄCZONE DO AKADEMII INFORMACYJNEJ EITCA/BI

EITC/AI/AIF
PODSTAWOWE SZTUKI INTELIGENCJI

OFICJALNA CERTYFIKACJA EITC UE W PEŁNI ON-LINE

WŁĄCZONE DO AKADEMII INFORMACYJNEJ EITCA/BI

EITC/BI/BAS
OPROGRAMOWANIE BIZNESOWE I ADMINISTRACYJNE

OFICJALNA CERTYFIKACJA EITC UE W PEŁNI ON-LINE

WŁĄCZONE DO AKADEMII INFORMACYJNEJ EITCA/BI

EITC/BI/GADW
REKLAMA INTERNETOWA I PODSTAWY MARKETINGOWE (GOOGLE ADWORDS)

OFICJALNA CERTYFIKACJA EITC UE W PEŁNI ON-LINE

WŁĄCZONE DO AKADEMII INFORMACYJNEJ EITCA/BI

EITC/BI/ITIM
TECHNOLOGIE INFORMACYJNE W ZARZĄDZANIU

OFICJALNA CERTYFIKACJA EITC UE W PEŁNI ON-LINE

WŁĄCZONE DO AKADEMII INFORMACYJNEJ EITCA/BI

EITC/BI/MIIT
ZARZĄDZANIE TECHNOLOGIAMI INFORMACYJNYMI

OFICJALNA CERTYFIKACJA EITC UE W PEŁNI ON-LINE

WŁĄCZONE DO AKADEMII INFORMACYJNEJ EITCA/BI

EITC/BI/SDBAMS
ARKUSZE I BAZA DANYCH W APLIKACJACH BIZNESOWYCH (MSO EXCEL, MS ACCESS)

OFICJALNA CERTYFIKACJA EITC UE W PEŁNI ON-LINE

WŁĄCZONE DO AKADEMII INFORMACYJNEJ EITCA/BI

EITC/CG/CGVF
GRAFIKA KOMPUTEROWA I PODSTAWY WIZUALIZACJI

OFICJALNA CERTYFIKACJA EITC UE W PEŁNI ON-LINE

WŁĄCZONE DO AKADEMII INFORMACYJNEJ EITCA/BI

EITC/CG/VICG
IDENTYFIKACJA WIZUALNA W GRAFII KOMPUTEROWEJ

OFICJALNA CERTYFIKACJA EITC UE W PEŁNI ON-LINE

WŁĄCZONE DO AKADEMII INFORMACYJNEJ EITCA/BI

EITC/DB/DDEF
BAZY DANYCH I PODSTAWY INŻYNIERII DANYCH

OFICJALNA CERTYFIKACJA EITC UE W PEŁNI ON-LINE

WŁĄCZONE DO AKADEMII INFORMACYJNEJ EITCA/BI

EITC/DB/DDMS
BAZY DANYCH I SYSTEMY ZARZĄDZANIA BAZAMI DANYCH

OFICJALNA CERTYFIKACJA EITC UE W PEŁNI ON-LINE

WŁĄCZONE DO AKADEMII INFORMACYJNEJ EITCA/BI

EITC/INT/IT1
TECHNOLOGIE INTERNETOWE 1

OFICJALNA CERTYFIKACJA EITC UE W PEŁNI ON-LINE

WŁĄCZONE DO AKADEMII INFORMACYJNEJ EITCA/BI

EITC/INT/IT2
TECHNOLOGIE INTERNETOWE 2

OFICJALNA CERTYFIKACJA EITC UE W PEŁNI ON-LINE

WŁĄCZONE DO AKADEMII INFORMACYJNEJ EITCA/BI

EITC/IS/EEIS
BEZPIECZEŃSTWO INFORMACJI ELEKTRONICZNEJ

OFICJALNA CERTYFIKACJA EITC UE W PEŁNI ON-LINE

WŁĄCZONE DO AKADEMII INFORMACYJNEJ EITCA/BI

EITC/OS/MSSAM
ADMINISTRACJA I ZARZĄDZANIE OPROGRAMOWANIEM (MICROSOFT)

OFICJALNA CERTYFIKACJA EITC UE W PEŁNI ON-LINE

WŁĄCZONE DO AKADEMII INFORMACYJNEJ EITCA/BI

EITC/SE/CPF
PODSTAWOWE PROGRAMOWANIE KOMPUTEROWE

OFICJALNA CERTYFIKACJA EITC UE W PEŁNI ON-LINE

WŁĄCZONE DO AKADEMII INFORMACYJNEJ EITCA/BI

EITC/TT/MSF
PODSTAWOWE SYSTEMY MOBILNE

OFICJALNA CERTYFIKACJA EITC UE W PEŁNI ON-LINE

WŁĄCZONE DO AKADEMII INFORMACYJNEJ EITCA/BI

POPRZEDNIE
Nastepna

OPINIE UCZESTNIKÓW AKADEMII EITCA

„Dla mnie kluczowe jest, że szkolenia te pozwoliły mi uzyskać międzynarodowy certyfikat, nawet jeśli nauka i egzamin są zdalne ... Myślę, że takie programy powinny być bardziej popularne”.

MARIE

TOULOUSE, FRANCJA
„Dużo opisów. Edukacja na wysokim poziomie. Możliwość konsultacji z nauczycielami. Przejrzystość treści”.

CARL

GOTHENBURG, SZWECJA

MITCH

NOWY JORK, USA
„Bardzo podobał mi się program treningowy, który dał mi świeże spojrzenie na grafikę komputerową”.

Europejska Akademia Certyfikacji IT to kompleksowe atesty eksperckie ramy potwierdzające umiejętności w zakresie wyzwań zawodowych i rozwoju kariery cyfrowej.

Dzięki Akademii EITCA uzyskasz dostęp do kilku europejskich programów certyfikacji IT, zgrupowanych razem, aby zapewnić zestawy umiejętności umożliwiające wykorzystanie Twojej wiedzy.

PROGRAMY AKADEMII EITCA I PROGRAMY CERTYFIKACYJNE EITC

1000 +

GODZIN PROGRAMOWYCH W PROGRAMACH CERTYFIKACJI

70 +

DOSTĘPNYCH CERTYFIKACJI EITC I KIERUNKÓW AKADEMII EITCA

1 000 000+

OSÓB Z 40+ KRAJÓW DO KTÓRYCH DOTARŁ STANDARD

50 000 000+

OSOBO-GODZIN ROZWOJU KOMPETENCJI IT ONLINE

20 000 +

REKOMENDACJI Z UNII EUROPEJSKIEJ I ZE ŚWIATA

WYŚLIJ KOD SUBSYDIOWANIA EITCI NA SWÓJ E-MAIL

Kod EITCI DSJC Subsydium zwalnia z 80% opłat za dowolne programy certyfikacji Akademii EITCA w ograniczonej liczbie miejsc. Kod dotacji został automatycznie zastosowany do Twojej sesji i możesz kontynuować wybrane zamówienie certyfikacji Akademii EITCA. Jeśli jednak wolisz nie zgubić kodu i zachować go do późniejszego wykorzystania (przed terminem) lub użyć na innym urządzeniu, możesz wysłać go na swój adres e-mail. Należy pamiętać, że dotacja EITCI DSJC jest ważna tylko w okresie kwalifikowalności, tj. do końca 14/8/2022. Dotowane przez EITCI DSJC miejsca w Programach Certyfikacji Akademii EITCA dotyczą wszystkich uczestników na całym świecie. Dowiedz się więcej na Zastaw EITCI DSJC.

  WRÓĆ
  Porozmawiaj z pomocą techniczną
  Porozmawiaj z pomocą techniczną
  Pytania, wątpliwości, problemy? Jesteśmy tutaj, aby Ci pomóc!
  Złączony...
  Masz pytanie? Zapytaj nas!
  Masz pytanie? Zapytaj nas!
  :
  :
  :
  Masz pytanie? Zapytaj nas!
  :
  :
  Sesja czatu dobiegła końca. Dziękuję Ci!
  Oceń otrzymane wsparcie.
  Dobry Łazienka