×
1 Wybierz certyfikat EITC/EITCA
2 Uzyskaj dostęp do programu
3 Zdobądź swój Certyfikat IT

Formalnie potwierdź swoje kompetencje informatyczne w ramach standardu Europejskiej Certyfikacji Informatycznej (EITC/EITCA) z dowolnego miejsca na świecie, w pełni online!

Akademia EITCA

Standard poświadczania kompetencji informatycznych Europejskiego Instytutu Certyfikacji IT dla wsparcia rozwoju społeczeństwa cyfrowego

ZAPOMNIAŁEŚ DANYCH LOGOWANIA?

STWÓRZ KONTO

Czy wiesz, że bezpieczeństwo to najsilniejszy oddział IT?I tak pozostanie. Zdobądź certyfikat UE w zakresie bezpieczeństwa IT online.

SKORZYSTAJ Z SUBWENCJI W 80% AKADEMII EITCA DSJC DO CZASÓW 19/1/2022 TWOJA SUBWENCJA ZOSTAŁA WYKORZYSTANA - MOŻESZ KONTYNUOWAĆ

Dotacja znosi 80% opłat za certyfikaty EITCA przed 19/1/2022. Twoja dotacja jest teraz aktywowana. Możesz również wysłać kod na e-mail, aby użyć go później przed upływem terminu.

AKADEMIA BEZPIECZEŃSTWA INFORMACJI EITCA/IS

Europejska Akademia Certyfikacji Informatycznej

Oficjalna certyfikacja EU EITCA dla ekspertów ds. Bezpieczeństwa informacji.

W pełni online i międzynarodowo dostępna Europejska Akademia Certyfikacji Bezpieczeństwa Informacji z Brukseli UE, zarządzana przez Europejski Instytut Certyfikacji Technologii Informacyjnych.

Główną misją Akademii EITCA jest zapewnienie na całym świecie opartego na UE, uznanego na całym świecie, formalnego standardu certyfikacji kompetencji, do którego mogą mieć dostęp wszystkie zainteresowane strony w celu wspierania rozwoju społeczeństwa informacyjnego i dalszego wzrostu gospodarczego w UE i na świecie.

Standard opiera się na wspólnej certyfikacji EITCA/IS Academy i odpowiedniej grupie certyfikatów EITC. Całkowita opłata za certyfikat EITCA/IS wynosi 1100 euro, ale dzięki dotacji EITCI opłata może zostać obniżona o 80% (z 1100 euro do 220 euro) dla wszystkich zainteresowanych uczestników (niezależnie od ich statusu, miejsca zamieszkania i obywatelstwa), pod warunkiem wsparcie integracyjnego społeczeństwa cyfrowego.

Certyfikat Akademii EITCA obejmuje otwarty dostęp do materiałów edukacyjnych i platformy e-learningowej.

Jak to działa?w 3 prostych krokach

(po wybraniu Akademii EITCA lub wybranego zakresu certyfikatów EITC z pełnego katalogu EITCA/EITC)

Ucz się i ćwicz

Postępuj zgodnie z programem nauczania w Internecie, przygotowując się do egzaminów. Nie ma godzin zajęć, uczysz się i ćwiczysz, kiedy możesz.

Zdobądź certyfikat EITCA

Po przygotowaniu przystępujesz do egzaminów online w trybie EITC. Po przejściu wszystkiego otrzymasz certyfikat Akademii EITCA.

Rozwiń swoją karierę

Wydany przez UE certyfikat Akademii EITCA ze szczegółowymi dodatkami stanowi formalne potwierdzenie twoich kompetencji.

Ucz się i ćwicz online

Postępuj zgodnie z dostępnymi online materiałami przygotowującymi do egzaminów. Nie ma godzin zajęć, uczysz się, kiedy możesz.

 • Akademia EITCA grupuje programy EITC
 • Każdy program EITC ma 15 godzin
 • Każdy program EITC określa zakres odpowiedniego egzaminu online
 • Korzystasz z platformy e-learningowej Akademii EITCA z dostępem 24/7 do otwartych materiałów i dydaktyki
 • Zyskujesz także dostęp do wymaganego oprogramowania

Zdobądź certyfikat EITCA

Po przygotowaniu przystępujesz do egzaminów online w trybie EITC. Po przejściu wszystkiego otrzymasz certyfikat Akademii EITCA.

 • Otrzymujesz osobisty certyfikat EITCA/IS Computer Graphics Academy
 • Szczegółowy suplement do dyplomu EITCA/IS
 • Dodatkowo 12 odpowiednich certyfikatów EITC
 • Wszystkie dokumenty wydane i potwierdzone w Brukseli, wysłane do Ciebie za granicą
 • Wszystkie dokumenty wydawane są również w stałej formie elektronicznej z e-weryfikacją

Rozwiń swoją karierę

Certyfikat Akademii EITCA z suplementem i wszystkie podstawniki Certyfikaty EITC dobrze potwierdzają twoje umiejętności.

 • Dołącz go i zaprezentuj w swoim CV
 • Przedstaw go kontrahentowi lub pracodawcy
 • Udowodnij swój rozwój zawodowy
 • Pokaż swoją aktywność w edukacji międzynarodowej i samorozwoju
 • Znajdź pożądane stanowisko, uzyskaj awans lub znajdź nowe umowy
 • Dołącz do społeczności EITCI Cloud

AKADEMIA BEZPIECZEŃSTWA INFORMACJI EITCA/IS
Nowoczesna kryptografia - bezpieczeństwo sieci

 • Interaktywne bezpieczeństwo informacji odległe wykłady, ćwiczenia i laboratoria całkowicie przez Internet (z dostarczonym wymaganym bezpłatnym oprogramowaniem próbnym)
 • Kompleksowy program obejmujący 12 kursów EITC (180 godzin) z dostępem do oprogramowania i konsultacjami personelu dydaktycznego, które zostaną ukończone w ciągu jednego miesiąca
 • Procedury badania i certyfikacji całkowicie zdalnie przez Internet za pomocą unijnych certyfikatów bezpieczeństwa informacji EITCA wydanych w Brukseli w formie papierowej i elektronicznej
 • Adaptacyjny poziom trudności odpowiedni dla zaawansowanych i początkujących grafików z niewielkimi lub wcześniejszymi umiejętnościami w zakresie bezpieczeństwa informacji

etca-jest-1024x721Certyfikat bezpieczeństwa technologii informatycznych standardu Europejskiej Akademii Certyfikacji Informatycznej (EITCA/IS) zaświadcza, że ​​osoby są ekspertami w zakresie najnowocześniejszego cyberbezpieczeństwa, z profesjonalnymi kompetencjami w zakresie złożoności obliczeniowej, klasycznej kryptografii (w tym zarówno kryptografii symetrycznej z kluczem prywatnym, jak i kluczowa kryptografia asymetryczna), kryptografia kwantowa (z naciskiem na QKD, dystrybucja klucza kwantowego), informacja kwantowa i wprowadzenie do obliczeń kwantowych (w tym pojęcie obwodów kwantowych, bramek kwantowych i algorytmiki kwantowej z naciskiem na praktyczne algorytmy, takie jak faktoryzacja Shora lub algorytmy wyszukiwania dyskretnych logów ), bezpieczne sieci komputerowe (w tym teoretyczny model OSI), bezpieczeństwo systemów komputerowych (obejmujące podstawy i zaawansowane zagadnienia praktyczne, w tym bezpieczeństwo urządzeń mobilnych), administrację serwerami sieciowymi (w tym Microsoft Windows i Linux), bezpieczeństwo aplikacji webowych oraz testy penetracyjne aplikacji webowych (m.in. kilka praktyk wszystkie techniki pentestingowe).

Certyfikat Akademii Bezpieczeństwa Informacji EITCA/IS jest oficjalnym, potwierdzonym międzynarodowo w UE poświadczeniem kompetencji, systematyzującym wiedzę teoretyczną i umiejętności praktyczne w dziedzinie bezpieczeństwa informacji. Jest to wdrożenie strategii cyfrowej Komisji Europejskiej dla Europy po strategii „Europa 2020” w zakresie upowszechniania i certyfikacji kompetencji cyfrowych.

Ze względu na swoją złożoność pod względem konsekwencji społecznych, ekonomicznych i politycznych (w tym związanych z bezpieczeństwem narodowym), a także złożoność pod względem zaangażowanych technologii, cyberbezpieczeństwo jest jednym z najważniejszych problemów we współczesnym świecie. Jest to również jedna z najbardziej prestiżowych specjalizacji IT, charakteryzująca się stale rosnącym zapotrzebowaniem na wysoko wykwalifikowanych specjalistów, których umiejętności są odpowiednio rozwinięte i potwierdzone, mogące dawać dużo satysfakcji, otwierać szybkie ścieżki rozwoju kariery, pozwalać na zaangażowanie się w ważne projekty (m.in. strategiczne projekty bezpieczeństwa narodowego) i otwierają ścieżki dla dalszych wąskich specjalizacji w różnych dziedzinach tej dziedziny. Praca eksperta ds. cyberbezpieczeństwa (lub oficera ds. cyberbezpieczeństwa w organizacji prywatnej lub publicznej) jest wymagająca, ale też satysfakcjonująca i bardzo odpowiedzialna. Ekspertyza zarówno w zakresie podstaw teoretycznych, jak i praktycznych aspektów nowoczesnego cyberbezpieczeństwa gwarantuje nie tylko bardzo ciekawą i nowoczesną futurystyczną pracę związaną z technologiami informatycznymi, ale także znacznie wyższe pensje i szybkie ścieżki rozwoju kariery ze względu na znaczne braki certyfikowanych specjalistów cyberbezpieczeństwa oraz szeroko rozpowszechnione luki kompetencyjne związane z zarówno wiedza teoretyczna, jak i umiejętności praktyczne w zakresie bezpieczeństwa technologii informatycznych. W ostatnich latach paradygmaty bezpieczeństwa IT szybko ewoluowały. Nie jest to zaskakujące, ponieważ zabezpieczanie technologii informatycznych jest ściśle związane z architekturą systemów przechowujących i przetwarzających informacje. Rozpowszechnianie usług internetowych, zwłaszcza w handlu elektronicznym, spowodowało już dominujący udział gospodarki w wirtualnych danych. Nie jest tajemnicą, że obecnie większość transakcji gospodarczych na świecie odbywa się za pośrednictwem kanałów elektronicznych, co oczywiście wymaga odpowiedniego poziomu bezpieczeństwa.

Zakres programowy Akademii Bezpieczeństwa Informacji EITCA/IS koncentruje się na wiedzy dotyczącej zapewnienia prawidłowego funkcjonowania systemów informatycznych w zakresie poufności, rzetelności i integralności przetwarzanych danych. Jest to obecnie jeden z najbardziej wrażliwych obszarów technologii informatycznych. Rozwój społeczeństwa informacyjnego i gospodarki opartej na wiedzy to nie tylko wszechobecna wirtualizacja procesów gospodarczych i społecznych, ale także rosnący poziom zagrożeń informatycznych i podatności informacji na potencjalne ataki i manipulacje. Specjalistyczna wiedza i umiejętności z zakresu bezpieczeństwa informacji, formalnie potwierdzone międzynarodowym certyfikatem bezpieczeństwa informacji EITCA/IS, stanowią ważny składnik kompetencji zawodowych nie tylko w zawodach związanych bezpośrednio z bezpieczeństwem informacji, ale także w wielu innych zawodach, których obowiązki są ogólnie związane. do eksploatacji i użytkowania systemów informatycznych i sieci komputerowych (w tym zwłaszcza silnie skomputeryzowany sektor finansowy lub sektor dużych firm i korporacji, a także w organizacjach przetwarzających wrażliwe informacje obywatelskie, takich jak instytucje administracji publicznej, służba zdrowia itp.). Program EITCA/IS przeznaczony jest dla pracowników wszystkich sektorów gospodarki, których praca związana jest z przetwarzaniem danych w systemach informatycznych, a także dla informatyków i wszystkich innych osób zainteresowanych ewoluującym problemem bezpieczeństwa informacji, chcących nabyć lub poszerzyć swoje umiejętności na tym obszarze. Formalne potwierdzenie tych umiejętności oficjalnym certyfikatem EU EITCA/IS dodatkowo podnosi ich wartość.

Certyfikacja Akademii EITCA/IS obejmuje potwierdzenie kompetencji zawodowych w obszarach teorii złożoności obliczeniowej, kryptografii klasycznej, zaawansowanej kryptografii klasycznej, informacji kwantowej, kryptografii kwantowej, bezpiecznych sieci komputerowych, podstaw bezpieczeństwa systemów komputerowych, zaawansowanych zabezpieczeń systemów komputerowych, administracji serwerami Windows, administracja systemem linux, bezpieczeństwo aplikacji webowych oraz testy penetracyjne aplikacji webowych. Uzyskanie Certyfikatu Informatyki EITCA/IS świadczy o nabyciu wiedzy i zdaniu egzaminów końcowych ze wszystkich 12 jednolitych programów European IT Certification (EITC) stanowiących pełny program nauczania Akademii EITCA/IS (dostępnych również osobno jako pojedyncze certyfikaty EITC). Więcej szczegółów można znaleźć na Jak to działa?.

Program Akademii Bezpieczeństwa Informacji EITCA/IS obejmuje 12 pojedynczych certyfikatów EITC (kursy certyfikacji europejskich technologii informacyjnych) o łącznej długości 180 godzin treści dydaktycznych (15 godzin na każdy certyfikat EITC).
Poniżej przedstawiono listę certyfikatów EITC zawartych w pełnym programie Akademii Bezpieczeństwa Informacji EITCA/IS, zgodnie ze specyfikacjami Europejskiego Instytutu Certyfikacji Technologii Informacyjnych EITCI. Możesz kliknąć odpowiedni certyfikat EITC, aby wyświetlić szczegółowy program.

Poszczególne programy EITC można również zamawiać osobno, bez rejestracji w pełnej Akademii EITCA/IS.

Akademia Bezpieczeństwa Informacji EITCA/IS to zaawansowany program szkoleniowo-certyfikacyjny o bogatej zawartości dydaktycznej, będący odpowiednikiem międzynarodowych studiów podyplomowych połączonych ze szkoleniem branżowym, przewyższający standardowe oferty szkoleń graficznych z różnych dziedzin grafiki komputerowej dostępnych na rynku. Treść programu certyfikacji Akademii EITCA jest określana i standaryzowana przez Europejski Instytut Certyfikacji Technologii Informacyjnych EITCI w Brukseli. Program ten jest sukcesywnie aktualizowany ze względu na postęp informatyczny zgodnie z wytycznymi Instytutu EITCI i podlega okresowym akredytacjom.

Spersonalizowane europejskie certyfikaty IT, które uczestnik uzyskuje po ukończeniu Akademii EITCA/IS, składają się z Certyfikatu Akademii Bezpieczeństwa Technologii Informatycznych EITCA/IS oraz 12 spójnych Certyfikatów EITC. Wzory wszystkich tych Certyfikatów przedstawiono poniżej:


eitca-is-cert-800 EITC-IS-CCTF-AAL08101234-Suppl EITC-IS-CCF-AAL08101234-Suppl EITC-IS-ACC-AAL08101234-Suppl EITC-QI-QIF-AAL08101234-Suppl EITC-IS-QCF-AAL08101234-Suppl EITC-IS-CNF-AAL08101234-Suppl EITC-IS-CSSF-AAL08101234-Suppl EITC-IS-ACSS-AAL08101234-Suppl EITC-IS-WSA-AAL08101234-Suppl EITC-IS-LSA-AAL08101234-Suppl EITC-IS-WASF-AAL08101234-Suppl EITC-IS-WAPT-AAL08101234-Suppl

Zarówno Certyfikaty EITCA, jak i EITC zawierają imię i nazwisko uczestnika, nazwę programu certyfikacji, datę wydania oraz unikalny identyfikator certyfikacji. Certyfikaty EITC dodatkowo zawierają szczegółowy opis programu nauczania wraz z procentowym wynikiem egzaminu oraz kodem QR do automatycznej walidacji Certyfikatu on-line. System skanowania kodów QR umożliwia łatwe rozpoznanie maszynowe i automatyzację walidacji Certyfikatu, ale możliwa jest również ręczna weryfikacja autentyczności i weryfikacja szczegółów Certyfikacji poprzez podanie Identyfikatora Certyfikacji i nazwiska posiadacza w usłudze walidacji EITCI. W serwisie walidacji EITCI wszystkie certyfikaty osobiste są przechowywane w formie cyfrowej, a w przypadku utraty danych certyfikacyjnych można zażądać dodatkowych, bezpłatnych wystawienia certyfikatów. Istnieje również możliwość pobrania Certyfikatów EITC/EITCA w formacie PDF wraz z dokumentami uzupełniającymi (do Certyfikatu EITCA dodatkowo dołączony jest suplement certyfikacyjny szczegółowo opisujący pełną zawartość programową Akademii EITCA, prezentujący wszystkie te dane w postaci wspólnej, z wyliczonymi procentowymi wynikami badań). Wszystkie Certyfikaty są akredytowane przez jednostkę certyfikującą programu, Europejski Instytut Certyfikacji Informatyki EITCI.

Zarówno proces uczenia się, jak i procedury egzaminacyjne w ramach Akademii EITCA odbywają się zdalnie w ramach platformy e-learningowej. Proces dydaktyczny, realizowany przez Internet z dowolnego urządzenia klienckiego, jest w pełni elastyczny pod względem czasu i miejsca, eliminując wymóg fizycznej obecności uczestników oraz znosząc bariery dostępności (takie jak bariery geograficzne czy strefowe).

Po zarejestrowaniu się w wybranym programie EITCA/EITC uczestnicy uzyskują dostęp do spersonalizowanego środowiska e-learningowego z metodologią asynchronicznego uczenia się, bez żadnych wymagań czasowych.

Najważniejsze elementy dydaktyki e-learningowej EITC/EITCA:

 • Proces dydaktyczny można rozpocząć w dowolnym momencie (rekrutacja jest otwarta przez cały rok) i można go przeprowadzić w dowolnym momencie (np. W godzinach wieczornych lub w weekendy) i z dowolnego miejsca, przy użyciu dowolnego urządzenia klienckiego z dostępem do Internetu.
 • Aktualne i funkcjonalne zasoby dydaktyczne są stale dostępne dla uczestnika 24/7 w ramach platformy e-learningowej.
 • Szeroki zakres treści dydaktycznych pozwala dostosować proces uczenia się do potrzeb zarówno początkujących, jak i zaawansowanych uczestników.
 • Wszystkie treści dydaktyczne są dostępne jako zasoby elektroniczne na platformie e-learningowej (e-wykłady, e-ćwiczenia i e-laboratoria).
 • Każdy program EITC można ukończyć nawet w zaledwie 2 dni, podczas gdy program Akademii EITCA można ukończyć w okresie odpowiadającym liczbie zawartych w nim programów EITC, np. W przypadku Akademii EITCA/CG będzie to 18 dni (zwykle standardowy okres ukończenia wynosi jeden miesiąc).
 • Nie ma jednak żadnych wymagań czasowych na zakończenie programów EITC/EITCA, a czas ukończenia zależy w pełni od preferencji uczestnika do intensywności uczenia się.

Interaktywny proces dydaktyczny EITC/EITCA na platformie e-learningowej obejmuje nieograniczoną dostępność konsultacji ekspertów. Konsultacje online mogą być inicjowane w dowolnym momencie przez uczestnika wymagającego pomocy.

W zależności od potrzeb uczestnika doradztwo może ograniczać się do odpowiedzi na konkretne pytania lub rozwiązania problemów związanych z programem dydaktycznym. Można ją również rozszerzyć o tutoriale i porady, aż po indywidualne podejście dydaktyczne oparte na postępach uczestnika. Konsultacje opierają się na systemie komunikacji platformy e-learningowej, a także indywidualnym kontakcie e-mailowym oraz w razie potrzeby na czacie z ekspertami w czasie rzeczywistym.

Platforma e-learningowa przetwarza statystyki wszystkich działań edukacyjnych uczestnika podczas realizacji programu dydaktycznego, a tym samym pozwala konsultantom na zindywidualizowanie ich podejścia w zakresie właściwej pomocy uczestnikom w potrzebach edukacyjnych. Platforma przygotowuje szczegółowe raporty z działalności i przedstawia ekspertom konsultingowym, aby mogli dowiedzieć się, które części programu były najbardziej problematyczne i wymagają skupienia. Model indywidualnych korepetycji i coachingu w zależności od potrzeb edukacyjnych uczestników opiera się na podobnych podejściach w wiodących uniwersytetach i charakteryzuje się zwiększoną efektywnością uczenia się, dodatkowo motywując uczestników do większego wysiłku w nauce, kiedy decydują się na rozpoczęcie pomocy doradczej.

cs

Dydaktyka online jest zawsze programowana na kursy EITC, które kończą się w pełni zdalnym egzaminem EITC prowadzonym przez Internet, bez konieczności fizycznej obecności w centrum egzaminacyjnym. Egzamin ma formę zamkniętego testu, w tym 15 losowych pytań testowych wielokrotnego wyboru dotyczących treści kursu EITC. Ten zdalny test jest przeprowadzany przez uczestnika na platformie e-learningowej (gdzie uczestnik jest prezentowany z interaktywnym testem, który realizuje losowy wybór pytań testowych, zdolność do powrotu do odpowiedzi na pytania bez odpowiedzi i ograniczenie czasowe wynoszące 45 minut). Wynik pozytywny z egzaminu EITC to 60% pozytywnych odpowiedzi, ale nieosiągnięcie tego limitu umożliwia uczestnikowi przystąpienie do egzaminu bez dodatkowych opłat (są 2 bezpłatne próby powtórzenia, po których dalsze egzaminy wymagają opłaty w wysokości 20 euro) . Uczestnik może ponownie zaliczyć zdany test, aby poprawić wynik w celu lepszej prezentacji certyfikatu.

Ukończenie wszystkich egzaminów EITC stanowiących certyfikat EITCA skutkuje wydaniem uczestnikowi odpowiedniego certyfikatu Akademii EITCA wraz ze wszystkimi dołączonymi certyfikatami EITC. Nie ma żadnych dodatkowych egzaminów Akademii EITCA (egzaminy przypisywane są tylko do kursów EITC, z których każdy z nich otrzymuje certyfikat EITC, zaś certyfikat Akademii EITCA wydaje się dopiero po zdaniu odpowiedniej grupy egzaminów EITC). Wyniki przedstawione na certyfikacie EITCA Academy są wynikami wszystkich certyfikatów EITC wchodzących w skład określonej Akademii EITCA. Wszystkie procedury są wdrażane w pełni zdalnie w Brukseli, a certyfikat jest wysyłany do uczestnika, podczas gdy certyfikacja cyfrowa jest trwale przechowywana w usłudze weryfikacji EITCI.

Proces certyfikacji wraz ze wszystkimi egzaminami przeprowadzany jest całkowicie zdalnie on-line na nowoczesnej platformie e-learningowej w trybie asynchronicznym. Dzięki elastycznie zorganizowanemu procesowi dydaktycznemu e-learningu wraz ze wszystkimi egzaminami przeprowadzanymi zdalnie i asynchronicznie przez Internet (umożliwiając najwyższą elastyczność w czasie z samoorganizacją przez uczestnika jego zajęć edukacyjnych według jego wygody) fizyczna obecność uczestnika nie jest konieczna , dlatego wiele barier jest eliminowanych.

Certyfikaty Akademii EITCA i EITC są w pełni zgodne z Europejskim Systemem Transferu i Akumulacji Punktów (w skrócie ECTS). Jeśli studiujesz na uniwersytecie europejskim (niekoniecznie w UE, ale w kraju uczestniczącym w systemie ECTS), możesz zaliczyć ukończenie EITCA Academy lub kursów EITC do trwających studiów licencjackich lub podyplomowych w ramach krajowego systemu szkolnictwa wyższego. Jest to możliwe, ponieważ certyfikaty Akademii EITCA i EITC są zgodne ze standardem ECTS i mają przypisane wyniki ECTS zgodnie ze standardową specyfikacją. Niemniej jednak nadal pozostaje decyzja administracji uczelni o przyjęciu lub odrzuceniu zaliczenia określonego kursu certyfikacyjnego EITC w programie studiów (takie zapytanie należy skierować do dziekanatu wraz z odpowiednimi certyfikatami EITC/EITCA i ich suplementy). Certyfikaty EITC i EITCA są zaopatrzone w szczegółowe suplementy programowe (zgodne z referencyjnym standardem UE Suplement do Dyplomu), które pozwolą na właściwe rozważenie równoważności merytorycznej z odpowiednim kierunkiem uniwersyteckim lub odpowiadającej ilości kwalifikacji i kompetencji nawet uczelni kraje, które nie uczestniczą w systemie ECTS. Jeśli studiujesz na uniwersytecie, który już przyjął punkty ECTS EITC/EITCA, ten proces powinien być dla Ciebie automatyczny. Ważne jest również, aby wziąć pod uwagę wartość dodaną dla twojego prowadzenia akademickiego ukończenia zaawansowanego programu nauczania w Brukseli, który prezentowany na uniwersytecie zwiększa twoje szanse na podyplomową karierę akademicką, jeśli jesteś nią zainteresowany (np. Studia doktoranckie).

Akademie EITCA składają się z grup indywidualnych kursów certyfikacyjnych EITC i każdemu z nich przypisana jest określona liczba punktów ECTS (zwykle od 3 do 5 punktów ECTS na każdym kursie EITC), przyznawana posiadaczowi certyfikatu wraz z certyfikatem po ukończeniu badanie. Skala ocen oparta na stopniach EITC/EITCA jest również w pełni zgodna ze skalą ocen ECTS, wspierając w ten sposób akceptację zewnętrznych wyników nauczania. Europejski System Transferu i Akumulacji Punktów (ECTS) służy jako oparty na UE standard do porównywania osiągnięć w nauce i wyników studentów szkół wyższych w Unii Europejskiej i innych krajach europejskich, które chcą uczestniczyć w systemie ECTS. Za pomyślnie ukończone kursy przyznawane są odpowiednie liczby punktów ECTS. Punkty ECTS służą jako odniesienie do porównywania złożoności kursów w różnych uczelniach oraz poprzez umowy między tymi instytucjami o uznawaniu kursów ukończonych w różnych instytucjach na podstawie punktów ECTS, wspierając międzynarodową wymianę studentów z UE i studiowanie za granicą. Należy zauważyć, że wiele krajów ma podobne standardy, które również mogą z łatwością uwzględniać punkty ECTS. Zdobywanie punktów ECTS w programie EITC/EITCA z pewnością pozytywnie wpłynie na Twoje postępowanie akademickie na dowolnej uczelni.

Dzięki dotacji EITCI wspierającej inicjatywę Koalicji na rzecz Umiejętności Cyfrowych i Pracy Komisji Europejskiej, certyfikat Akademii Sztucznej Inteligencji EITCA/AI poświadczający profesjonalne kompetencje informatyczne jest dostępny na szczeblu międzynarodowym w ramach 80% dofinansowanej przez EITCI opłaty zarówno dla obywateli UE, jak i spoza UE (niezależnie od miejsce zamieszkania), pozwalające na uzyskanie profesjonalnego certyfikatu ekspertyzy sztucznej inteligencji wydanego w Brukseli w ramach ułamka kosztów związanych z uczestnictwem w stacjonarnym kursie w UE.

Rozwijaj i formalnie potwierdzaj profesjonalne umiejętności i wiedzę specjalistyczną w zakresie sztucznej inteligencji online w Brukseli.

Jeśli Ty lub Twoja organizacja jesteście zainteresowani programem, dotacja EITCI umożliwi 80% obniżkę opłaty Europejskiej Akademii Certyfikacji IT promując rozpowszechnianie standardu.

eu

Wszystkie poniższe programy certyfikacyjne EITC są zawarte w Akademii Bezpieczeństwa Informacji EITCA/IS

Pamiętaj, że możesz kupić każdy certyfikat EITC osobno, ale w Akademii EITCA/IS masz dostęp do wszystkich powyższych

Uczestnictwo w Akademii Bezpieczeństwa Informacji EITCA/IS z 80% subsydium EITCI Digital Skills and Jobs Coalition zmniejsza opłatę do 220 euro zamiast 1100 euro zwykłej opłaty. Kiedy zapisujesz się do EITCA/IS Academy bez EITCI DSJC Subsydium, nadal oszczędzasz 220 € z wartości 1320 € z 12 zastępczych europejskich programów certyfikacji IT EITC.

europejskie wytyczne

W pełni on-line wdrożenie formalnego potwierdzenia Europejskiej Komisji Europejskiej agendy cyfrowej w zakresie bezpieczeństwa informacji

E-learning we własnym tempie

Możesz ukończyć całą Akademię EITCA/IS tak szybko, jak w ciągu jednego miesiąca

Uznany standard

Ponad 100 000 certyfikatów EITCA UE wydanych na całym świecie przez wiodące międzynarodowe korporacje certyfikujące personel w EITCA

Dostęp do oprogramowania

Aby uczyć się i dobrze przygotowywać do zdalnych egzaminów EITCA, uzyskujesz dostęp próbny do całego odpowiedniego oprogramowania

INFORMACJE O BADANIU BEZPIECZEŃSTWO W BRUKSELI W PEŁNI ON-LINE I ZDALNIE UZYSKANE CERTYFIKATY UE

Masz prawo do 80% dotacji EITCI, jednak ograniczonej w czasie i liczbie miejsc dla EITCA/IS Academy

NAJWAŻNIEJSZE POWODY UCZESTNICTWA W AKADEMII EITCA/IS

Poniżej znajduje się podsumowanie zalet uczestnictwa w Akademii EITCA/IS, które możesz rozważyć. Należy pamiętać, że po podjęciu decyzji o zapisaniu się do dowolnego programu certyfikacji EITC lub EITCA Academy możesz zrezygnować w ciągu 30 dni i otrzymać pełny zwrot pieniędzy.

ROZPOZNAWALNY CERTYFIKAT IT

Europejski Certyfikat Informatyczny wydany w Brukseli jest międzynarodowym standardem poświadczania kompetencji upowszechnianym od 2008 roku

NAJNOWSZE PROGRAMY

Program nauczania z poziomami zaawansowania od początkującego do profesjonalisty możliwy do ukończenia nawet w ciągu 1 miesiąca

ELASTYCZNA ZDALNA NAUKA

W pełni internetowa procedura certyfikacji z konsultacjami online i zdalnymi egzaminami - ucz się z dowolnego miejsca w dowolnym czasie

KOMPLEKSOWE POŚWIADCZENIE WIEDZY

Twój certyfikat Akademii EITCA wraz z suplementem i wszystkimi składowymi certyfikatami EITC wydanymi w Brukseli w celu potwierdzenia twoich umiejętności

PRAKTYKA Z OPROGRAMOWANIEM

Uzupełniająca praktyka w ramach odpowiedniego oprogramowania z dostępem próbnym dla ćwiczenia praktycznych elementów certyfikacji

80% DOTACJA EITCI

Dotyczy wszystkich uczestników bez względu na narodowość i miejsce zamieszkania obniżając opłaty Akademii EITCA o 80% do 220 EUR

EDUKACJA JUTRA, JUŻ DZISIAJ

Odległa edukacja i zdalne egzaminy dają swobodę dostępu do certyfikatu EU EITCA/EITC w dowolnym miejscu i czasie za ułamek kosztów związanych ze studiowaniem za granicą w Brukseli (UE). Rozwój kompetencji cyfrowych o wysokiej jakości przynosi korzyści nie tylko osobiście, ale także stanowi część rozwoju społeczeństwa informacyjnego na całym świecie, napędzając globalny rynek cyfrowy i gospodarkę jutra. To nie tylko twoja przyszłość czy przyszłość UE.

Instytut EITCI
Akademia EITCA stanowi serię tematycznie powiązanych programów certyfikacji EITC (European IT Certification), które można zrealizować osobno, jako indywidualne programy certyfikacyjne odpowiadające standardom profesjonalnego szkolenia IT na poziomie przemysłowym. Zarówno certyfikaty EITCA, jak i EITC stanowią ważne poświadczenie wiedzy i umiejętności IT ich posiadacza, wzmacniając pozycję zawodowe poprzez potwierdzanie kompetencji cyfrowych wspierających rozwój kariery. Standard Europejskiej Certyfikacji Informatycznej rozwijany przez Instytut EITCI od 2008 r. ma na celu zwiększenie umiejętności korzystania z technologii cyfrowych, upowszechnianie profesjonalnych kompetencji informatycznych w uczeniu się przez całe życie i przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu poprzez wspieranie osób niepełnosprawnych, a także osób o niskim statusie społeczno-ekonomicznym oraz młodzieży szkolnej. Stanowi to realizację wytycznych polityki Europejskiej Agendy Cyfrowej określonej w jej podstawowym filarze promowania umiejętności cyfrowych, wiedzy i integracji.

Porównanie Akademii Bezpieczeństwa Informacji EITCA/IS i pojedynczych Certyfikatów EITC

 • Pojedynczy certyfikat EITC
 •  110.00
 • Jeden wybrany certyfikat EITC
 • 15 godzin (można zakończyć w 2 dni)
 • Nauka i egzaminy:
  Online, zgodnie z Twoim harmonogramem
 • Konsultacje:
  Nieograniczony, on-line
 • Egzamin poprawkowy:
  Nieograniczony, bezpłatny
 • Dostęp:
  Natychmiast ze wszystkimi niezbędnymi wersjami próbnymi oprogramowania
 • Bez dotacji EITCI, bez limitu czasu do zakończenia
 • Opłata jednorazowa za wybrane certyfikaty EITC
 • 30 dni pełna gwarancja zwrotu pieniędzy

EITC/IS/ACNS
ZAAWANSOWANE BEZPIECZEŃSTWO SIECI KOMPUTEROWYCH

OFICJALNA CERTYFIKACJA EITC UE W PEŁNI ON-LINE

WŁĄCZONE DO AKADEMII GRAFIKI KOMPUTEROWEJ EITCA/IS

EITC/IS/EEIS
BEZPIECZEŃSTWO INFORMACJI ELEKTRONICZNEJ

OFICJALNA CERTYFIKACJA EITC UE W PEŁNI ON-LINE

WŁĄCZONE DO AKADEMII OCHRONY INFORMACJI EITCA/IS

EITC/IS/CF
PODSTAWY KRYPTOGRAFICZNE

OFICJALNA CERTYFIKACJA EITC UE W PEŁNI ON-LINE

WŁĄCZONE DO AKADEMII OCHRONY INFORMACJI EITCA/IS

EITC/CG/AF
INTERAKTYWNE OPROGRAMOWANIE ANIMACJI I GRAFIKI (ADOBE FLASH)

OFICJALNA CERTYFIKACJA EITC UE W PEŁNI ON-LINE

WŁĄCZONE DO AKADEMII OCHRONY INFORMACJI EITCA/IS

EITC/IS/FAIS
FORMALNE ASPEKTY BEZPIECZEŃSTWA INFORMACJI

OFICJALNA CERTYFIKACJA EITC UE W PEŁNI ON-LINE

WŁĄCZONE DO AKADEMII OCHRONY INFORMACJI EITCA/IS

EITC/IS/OS
BEZPIECZEŃSTWO SYSTEMÓW OPERACYJNYCH

OFICJALNA CERTYFIKACJA EITC UE W PEŁNI ON-LINE

WŁĄCZONE DO AKADEMII OCHRONY INFORMACJI EITCA/IS

EITC/IS/QCF
PODSTAWOWE KRYPTOGRAFIE KWANTOWE

OFICJALNA CERTYFIKACJA EITC UE W PEŁNI ON-LINE

WŁĄCZONE DO AKADEMII OCHRONY INFORMACJI EITCA/IS

EITC/IS/SMMOS
ZARZĄDZANIE BEZPIECZEŃSTWEM W SYSTEMACH OPERACYJNYCH MICROSOFT

OFICJALNA CERTYFIKACJA EITC UE W PEŁNI ON-LINE

WŁĄCZONE DO AKADEMII OCHRONY INFORMACJI EITCA/IS

EITC/QI/QIF
INFORMACJE Kwantowe i podstawy obliczeń kwantowych

OFICJALNA CERTYFIKACJA EITC UE W PEŁNI ON-LINE

WŁĄCZONE DO AKADEMII OCHRONY INFORMACJI EITCA/IS

EITC/FC/CCT
Teoria złożoności obliczeniowej

OFICJALNA CERTYFIKACJA EITC UE W PEŁNI ON-LINE

WŁĄCZONE DO AKADEMII OCHRONY INFORMACJI EITCA/IS

EITC/CN/SCN1
SIECI KOMPUTEROWE 1

OFICJALNA CERTYFIKACJA EITC UE W PEŁNI ON-LINE

WŁĄCZONE DO AKADEMII OCHRONY INFORMACJI EITCA/IS

EITC/CN/SCN2
SIECI KOMPUTEROWE 2

OFICJALNA CERTYFIKACJA EITC UE W PEŁNI ON-LINE

WŁĄCZONE DO AKADEMII OCHRONY INFORMACJI EITCA/IS

POPRZEDNIE
Nastepna

OPINIE UCZESTNIKÓW AKADEMII EITCA

„Dla mnie kluczowe jest, że szkolenia te pozwoliły mi uzyskać międzynarodowy certyfikat, nawet jeśli nauka i egzamin są zdalne ... Myślę, że takie programy powinny być bardziej popularne”.

MARIE

TOULOUSE, FRANCJA
„Dużo opisów. Edukacja na wysokim poziomie. Możliwość konsultacji z nauczycielami. Przejrzystość treści”.

CARL

GOTHENBURG, SZWECJA

MITCH

NOWY JORK, USA
„Bardzo podobał mi się program treningowy, który dał mi świeże spojrzenie na grafikę komputerową”.

Europejska Akademia Certyfikacji IT to kompleksowe atesty eksperckie ramy potwierdzające umiejętności w zakresie wyzwań zawodowych i rozwoju kariery cyfrowej.

Dzięki Akademii EITCA uzyskasz dostęp do kilku europejskich programów certyfikacji IT, zgrupowanych razem, aby zapewnić zestawy umiejętności umożliwiające wykorzystanie Twojej wiedzy.

PROGRAMY AKADEMII EITCA I PROGRAMY CERTYFIKACYJNE EITC

1000 +

GODZIN PROGRAMOWYCH W PROGRAMACH CERTYFIKACJI

70 +

DOSTĘPNYCH CERTYFIKACJI EITC I KIERUNKÓW AKADEMII EITCA

1 000 000+

OSÓB Z 40+ KRAJÓW DO KTÓRYCH DOTARŁ STANDARD

50 000 000+

OSOBO-GODZIN ROZWOJU KOMPETENCJI IT ONLINE

20 000 +

REKOMENDACJI Z UNII EUROPEJSKIEJ I ZE ŚWIATA

WYŚLIJ KOD SUBSYDIOWANIA EITCI NA SWÓJ E-MAIL

Kod EITCI DSJC Subsydium zwalnia 80% opłat za Certyfikaty Akademii EITCA w ograniczonej liczbie miejsc. Kod dotacji został automatycznie zastosowany do Twojej sesji i możesz kontynuować wybrane zamówienie certyfikacji Akademii EITCA. Jeśli jednak wolisz nie zgubić kodu i zachować go do późniejszego wykorzystania (przed terminem) możesz wysłać go na swój adres e-mail. Należy pamiętać, że dotacja EITCI DSJC jest ważna tylko w okresie kwalifikowalności, tj. do końca 19/1/2022. Dotowane przez EITCI DSJC miejsca w Programach Certyfikacji Akademii EITCA dotyczą wszystkich uczestników na całym świecie. Dowiedz się więcej na Zastaw EITCI DSJC.

  WRÓĆ