Polityka prywatności Akademii EITCA

 

Twoje dane osobowe będą wykorzystywane do realizacji Twojego zamówienia i certyfikacji EITC/EITCA zgodnie ze szczegółowym opisem zgodnie z Europejskim Ogólnym Rozporządzeniem o Ochronie Danych tj. Rozporządzeniem (UE) 2016/679 i odpowiednimi aktami prawnymi Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem ich danych osobowych. Akademia EITCA prowadzona przez Instytut EITCI ma na celu rozpowszechnianie kompetencji zawodowych IT zgodnie z oficjalnymi standardami certyfikacji EITC/EITCA zarządzanymi przez Instytut EITCI w celu zwiększenia wzrostu przyjęcia międzynarodowego Jednolitego Rynku Cyfrowego i wspierania rozwoju Integracyjnego Społeczeństwa Cyfrowego. Taka jest misja Instytutu EITCI realizowana w ramach Programu Akademii EITCA, który stanowi ważny środek realizacji misji Instytutu EITCI. W ten sposób Instytut EITCI nadal zobowiązuje się do przejrzystości gromadzonych danych osobowych, sposobu ich wykorzystywania i komu są udostępniane. Niniejsza Polityka Prywatności ma zastosowanie, gdy korzystasz z naszych Usług w sposób opisany poniżej.

Wprowadzenie

Programy Europejskiej Certyfikacji Technologii Informacyjnych (EITC) i Europejskiej Akademii Certyfikacji Informatycznej (EITCA) stanowią niezależne od dostawców standardy jakości opracowane w celu poświadczania umiejętności cyfrowych i profesjonalnych kompetencji informatycznych opracowanych i rozpowszechnianych w celu wspierania rozwoju integracyjnego społeczeństwa cyfrowego. Standardy są dostępne w Brukseli w pełni online pod nadzorem Europejskiego Instytutu Certyfikacji Technologii Informacyjnych EITCI, Urzędu Certyfikacji/Jednostki Certyfikującej. Celem Akademii EITCA jest stworzenie międzynarodowych ram dla formalnej oceny i potwierdzania profesjonalnych kompetencji informatycznych z zachowaniem standardów jakości i pokonywaniem barier dostępu. Udział Akademii EITCA nie ogranicza się do obszaru Unii Europejskiej, wręcz przeciwnie, daje osobom przebywającym poza UE możliwość zdalnego rozwijania i potwierdzania strategicznych kompetencji informatycznych z profesjonalnym certyfikatem z Unii Europejskiej, zgodnie ze standardem regulowanym przez Instytut EITCI. W ten sposób Akademia EITCA charakteryzuje się nowym podejściem, alternatywą i uzupełnieniem klasycznego kształcenia i szkolenia zawodowego, ponieważ umożliwia każdemu na świecie studiowanie w ramach programów EITC/EITCA, a następnie uzyskanie formalnie akredytowanych przez EITCI Certyfikatów w zakresie profesjonalnych technologii informatycznych wydanych w Brukseli , UE w pełni online, na tych samych warunkach na całym świecie i bez konieczności fizycznego podróżowania i studiowania w Brukseli, co znacznie ogranicza związane z tym koszty i przezwycięża wiele barier dostępu.

Polityka prywatności Akademii EITCA dotyczy każdego Uczestnika lub Odwiedzającego nasze Usługi. Nasi zarejestrowani użytkownicy („Członkowie”) dzielą się swoją tożsamością zawodową zgodnie z procedurą Certyfikacji i są w stanie współpracować ze swoją siecią, wymieniać wiedzę i spostrzeżenia zawodowe, publikować i wyświetlać odpowiednie treści, uczyć się i znajdować możliwości biznesowe i kariery w Akademii EITCA. Treść i dane dotyczące niektórych naszych Usług są widoczne dla osób niebędących członkami („Odwiedzający”). Używamy terminu „Wyznaczone kraje” w odniesieniu do krajów Unii Europejskiej (UE), Europejskiego Obszaru Gospodarczego (EOG) i Szwajcarii.

Usługi

Niniejsza Polityka prywatności, w tym nasza Polityka dotycząca plików cookie, dotyczy korzystania z naszych Usług.

Niniejsza Polityka prywatności dotyczy Akademii EITCA i aplikacji mobilnych wraz z powiązaną komunikacją i usługami („Usługi”), w tym Usługami zewnętrznymi, takimi jak nasze usługi reklamowe i wtyczki, z wyłączeniem usług, które oświadczają, że są oferowane na podstawie innej polityki prywatności.

Administratorzy danych i umawiające się strony

Instytut EITCI (Europejski Instytut Technologii Informacyjnych) będzie administratorem danych osobowych przekazywanych do, lub gromadzonych przez nasze usługi lub przetwarzanych w związku z naszymi Usługami, a przede wszystkim Certyfikacji EITC/EITCA; zawierasz umowę użytkownika z EITCI Institute. Jako gość lub uczestnik naszych usług gromadzenie, wykorzystywanie i udostępnianie danych osobowych podlega niniejszej Polityce prywatności (w tym naszej Polityce plików cookie i innym dokumentom wymienionym w niniejszej Polityce prywatności) i aktualizacjach.

zmiana

Zmiany w Polityce prywatności dotyczą korzystania z naszych Usług po „dacie wejścia w życie”.

Instytut EITCI („my” lub „nas”) może modyfikować niniejszą Politykę prywatności, a jeśli wprowadzimy w niej istotne zmiany, powiadomimy Cię za pośrednictwem naszych Usług lub w inny sposób, aby zapewnić Ci możliwość przejrzenia zmian przed ich wprowadzeniem stać się efektywnym. Jeśli sprzeciwisz się jakimkolwiek zmianom, możesz zamknąć swoje konto.
Użytkownik przyjmuje do wiadomości, że dalsze korzystanie z naszych Usług po opublikowaniu lub wysłaniu powiadomienia o naszych zmianach w niniejszej Polityce prywatności oznacza, że ​​gromadzenie, wykorzystywanie i udostępnianie danych osobowych podlega zaktualizowanej Polityce prywatności.

1. Dane, które zbieramy

1.1 Dane, które nam przekazujesz

Podajesz dane, aby utworzyć u nas konto.

Rejestracja

Aby utworzyć konto, musisz podać dane, w tym imię i nazwisko, adres e-mail i/lub numer telefonu komórkowego oraz hasło. Jeśli zarejestrujesz się w usłudze certyfikacji, będziesz musiał podać informacje o płatności (np. Karta kredytowa) i dane rozliczeniowe.
Tworzysz swój profil Akademii EITCA (pełny profil pomaga w pełni wykorzystać nasze Usługi).

Profil

Masz wybór informacji o swoim profilu. Nie musisz podawać dodatkowych informacji w swoim profilu; jednak informacje w profilu pomagają uzyskać więcej z naszych Usług. To Ty decydujesz, czy zamieścić poufne informacje w swoim profilu i upublicznić te wrażliwe informacje. Nie publikuj ani nie dodawaj do swojego profilu danych osobowych, których nie chciałbyś udostępniać publicznie.

Przekazujesz nam inne dane, na przykład synchronizując książkę adresową lub kalendarz.

Publikowanie i przesyłanie

Gromadzimy od Ciebie dane osobowe, gdy udostępniasz je, publikujesz lub przesyłasz do naszych Usług, na przykład podczas wypełniania formularza, odpowiedzi na ankietę lub przesyłania informacji. Jeśli zdecydujesz się zaimportować książkę adresową, otrzymamy Twoje kontakty (w tym dane kontaktowe Twojego usługodawcy lub aplikacji automatycznie dodane do książki adresowej, gdy komunikujesz się z adresami lub numerami, których jeszcze nie ma na liście).
Jeśli zsynchronizujesz kontakty lub kalendarze z naszymi Usługami, zbieramy twoją książkę adresową i informacje o spotkaniach w kalendarzu, aby nadal rozwijać twoją sieć, sugerując połączenia dla ciebie i innych oraz dostarczając informacji o nich, np. O godzinach, miejscach, uczestnikach i kontaktach.
Nie musisz publikować ani przesyłać danych osobowych; jednak jeśli tego nie zrobisz, może to ograniczyć Twoją zdolność do rozwoju i współpracy z siecią za pośrednictwem naszych Usług.

1.2 Dane od innych

Inni mogą pisać lub pisać o tobie.

Treść i aktualności

Ty i inni możecie zamieszczać w naszych Usługach treści, które zawierają informacje o was (w ramach artykułów, postów, komentarzy, filmów). O ile nie zrezygnujesz, zbieramy informacje publiczne o Tobie, takie jak wiadomości i osiągnięcia związane z zawodem (np. Udzielone patenty, uznanie zawodowe, mówcy konferencyjni, projekty itp.) I udostępniamy je w ramach naszych Usług (np. Sugestie dla Twojego profilu lub powiadomień o wzmiankach w wiadomościach).
Inni mogą synchronizować swoje kontakty lub kalendarz z naszymi Usługami.

Informacje kontaktowe i kalendarzowe

Otrzymujemy dane osobowe (w tym dane kontaktowe), gdy inni importują lub synchronizują swoje kontakty lub kalendarz z naszymi Usługami, kojarzą swoje kontakty z profilami Uczestników lub wysyłają wiadomości za pomocą naszych Usług (w tym zaproszeń lub próśb o połączenie). Jeśli ty lub inni zdecydujesz się zsynchronizować konta e-mail z naszymi Usługami, będziemy również gromadzić informacje „nagłówka e-maila”, które możemy powiązać z profilami Uczestników.

Klienci i partnerzy mogą przekazywać nam dane.

Partnerzy

Otrzymujemy dane osobowe o tobie, gdy korzystasz z usług naszych klientów i partnerów, takich jak pracodawcy, potencjalni pracodawcy i systemy śledzenia kandydatów, które dostarczają nam danych dotyczących podania o pracę.

Firmy powiązane i inne usługi

Otrzymujemy dane o Tobie, gdy korzystasz z niektórych innych usług świadczonych przez nas lub naszych partnerów, w tym Microsoft. Na przykład możesz przesłać nam informacje o swoich kontaktach w aplikacjach i usługach Microsoft, takich jak Outlook, w celu ulepszenia profesjonalnych działań sieciowych w naszych Usługach.

1.3 Korzystanie z usługi

Rejestrujemy Twoje wizyty i korzystanie z naszych Usług, w tym aplikacji mobilnych.

Rejestrujemy dane o użytkowaniu, gdy odwiedzasz lub w inny sposób korzystasz z naszych Usług, w tym z naszych witryn, technologii aplikacji i platform (np. Naszych zewnętrznych wtyczek), na przykład podczas przeglądania lub klikania treści lub reklam (w naszych witrynach i aplikacjach lub poza nimi) ), wyszukaj, zainstaluj lub zaktualizuj jedną z naszych aplikacji mobilnych, udostępniaj artykuły lub wysyłaj zapytania. Używamy danych logowania, plików cookie, informacji o urządzeniu i adresów protokołu internetowego („IP”) w celu identyfikacji użytkownika i rejestrowania jego użycia.

1.4 Pliki cookie, sygnalizatory sieciowe i inne podobne technologie

Gromadzimy dane za pomocą plików cookie i podobnych technologii.

Używamy plików cookie i podobnych technologii (np. Sygnałów nawigacyjnych w sieci Web, pikseli, tagów reklamowych i identyfikatorów urządzeń) w celu rozpoznania Ciebie i/lub Twojego urządzenia (urządzeń) na, w różnych usługach i urządzeniach. Zezwalamy również niektórym innym na korzystanie z plików cookie zgodnie z opisem w naszej Polityce dotyczącej plików cookie. Możesz kontrolować pliki cookie za pomocą ustawień przeglądarki i innych narzędzi. Możesz również zrezygnować z korzystania z plików cookie i podobnych technologii, które śledzą twoje zachowanie na stronach innych osób w celu reklamowania się przez osoby trzecie, zmieniając odpowiednie ustawienia w przeglądarce internetowej zgodnie z dokumentacją używanej przeglądarki internetowej.

1.5 Twoje urządzenie i lokalizacja

Otrzymujemy dane z Twoich urządzeń i sieci, w tym dane o lokalizacji.

Kiedy odwiedzasz lub opuszczasz nasze Usługi (w tym nasze wtyczki lub pliki cookie lub podobną technologię na stronach innych osób), otrzymujemy adres URL zarówno strony, z której przybyłeś, jak i tej, do której przejdziesz. Otrzymujemy również informacje o twoim adresie IP, serwerze proxy, systemie operacyjnym, przeglądarce internetowej i dodatkach, identyfikatorze i funkcjach urządzenia i/lub dostawcy usług internetowych lub twoim operatorze mobilnym. Jeśli korzystasz z naszych usług z urządzenia mobilnego, urządzenie to prześle nam dane o Twojej lokalizacji na podstawie ustawień telefonu. Poprosimy Cię o wyrażenie zgody, zanim użyjemy GPS lub innych narzędzi do określenia Twojej dokładnej lokalizacji.

1.6 Wiadomości

Jeśli komunikujesz się za pośrednictwem naszych Usług, dowiadujemy się o tym.

Gromadzimy informacje o Tobie, gdy wysyłasz, odbierasz lub angażujesz się w wiadomości związane z naszymi Usługami.

1.7 Informacje o miejscu pracy i szkole

Kiedy Twój pracodawca, szkoła lub inna osoba trzecia kupi usługę premium, z której możesz skorzystać, podają nam twoje dane.

Inne osoby, które kupują nasze Usługi na własny użytek, takie jak pracodawca lub szkoła, przekazują nam dane osobowe o tobie i twoim uprawnieniu do korzystania z usług, które kupują do użytku przez swoich pracowników, studentów lub absolwentów. Na przykład otrzymamy dane kontaktowe do administratorów „Strony firmowej” oraz do autoryzacji użytkowników naszych usług premium, takich jak nasze produkty rekrutacyjne, sprzedażowe lub edukacyjne.

1.8 Witryny i usługi osób trzecich

Otrzymujemy dane, gdy odwiedzasz witryny zawierające nasze wtyczki, reklamy lub pliki cookie lub logujesz się do usług innych osób za pomocą swojego konta.

Otrzymujemy informacje o twoich wizytach i interakcji z usługami świadczonymi przez innych, gdy logujesz się na naszej platformie lub odwiedzasz usługi innych osób, w tym nasze wtyczki, reklamy, pliki cookie lub podobne technologie.

1.9 Inne

Ulepszamy nasze Usługi, co oznacza, że ​​zdobywamy nowe dane i tworzymy nowe sposoby ich wykorzystania.

Nasze usługi są dynamiczne i często wprowadzamy nowe funkcje, które mogą wymagać gromadzenia nowych informacji. Jeśli gromadzimy zasadniczo różne dane osobowe lub istotnie zmieniamy sposób, w jaki wykorzystujemy Twoje dane, powiadomimy Cię, a także możemy zmodyfikować niniejszą Politykę prywatności.

2. Jak wykorzystujemy Twoje dane

Używamy twoich danych do świadczenia, wspierania, personalizowania i rozwijania naszych Usług.

Sposób, w jaki wykorzystujemy Twoje dane osobowe, będzie zależeć od tego, z jakich Usług korzystasz, w jaki sposób korzystasz z tych Usług i wyborów dokonanych w ustawieniach. Korzystamy z danych, które posiadamy o Tobie, w celu dostarczania i personalizacji, w tym za pomocą zautomatyzowanych systemów i wniosków, które tworzymy, naszych Usług (w tym reklam), aby były bardziej odpowiednie i przydatne dla Ciebie i innych osób.

2.1 Usługi

Nasze usługi pomagają Ci łączyć się z innymi, znajdować i znajdować możliwości pracy i biznesowe, być na bieżąco, szkolić się i zwiększać produktywność.

Używamy twoich danych w celu autoryzacji dostępu do naszych Usług.

Pozostań w kontakcie

Nasze usługi pozwalają pozostać w kontakcie i na bieżąco z kolegami, partnerami, klientami i innymi profesjonalnymi kontaktami. Aby to zrobić, będziesz „łączyć się” z wybranymi przez siebie profesjonalistami, którzy również chcą „łączyć się” z tobą. Z zastrzeżeniem Twoich ustawień, podczas łączenia się z innymi Członkami, będziesz mógł przeszukiwać nawzajem swoje połączenia w celu wymiany zawodowych szans.

Będziemy wykorzystywać dane o Tobie (takie jak Twój profil, profile, które przeglądałeś lub dane dostarczone przez przesłanie książki adresowej lub integrację partnerów), aby pomóc innym znaleźć Twój profil, zasugerować połączenia dla Ciebie i innych (np. Członkowie, którzy dzielą się Twoimi kontaktami lub doświadczeniami zawodowymi ) i umożliwiają zapraszanie innych osób do zostania Uczestnikiem i nawiązania z Tobą kontaktu. Możesz również wyrazić zgodę, abyśmy mogli użyć Twojej dokładnej lokalizacji lub bliskości do niektórych zadań (np. Aby zasugerować innym pobliskim Członkom, z którymi możesz się połączyć, obliczyć dojazdy do nowej pracy lub powiadomić twoje połączenia, że ​​jesteś w wydarzenie profesjonalne).

Od Ciebie zależy, czy zaprosić kogoś do naszych Usług, wysłać prośbę o połączenie, czy też zezwolić innemu Uczestnikowi na nawiązanie połączenia. Gdy zaprosisz kogoś do połączenia się z tobą, twoje zaproszenie będzie zawierać imię i nazwisko, zdjęcie, sieć i dane kontaktowe. Wyślemy przypomnienia o zaproszeniu do zaproszonej osoby. Możesz wybrać, czy chcesz udostępnić własną listę połączeń swoim połączeniom.

Użytkownicy mają wybór, w jaki sposób wykorzystujemy ich dane.

Bądź na bieżąco

Nasze usługi umożliwiają otrzymywanie informacji o nowościach, wydarzeniach i pomysłach dotyczących tematów zawodowych, na których Ci zależy, oraz od profesjonalistów, których szanujesz. Nasze usługi pozwalają również doskonalić swoje umiejętności zawodowe lub uczyć się nowych. Wykorzystujemy dane, które posiadamy na Twój temat (np. Dane, które dostarczasz, dane, które zbieramy z twojego zaangażowania w nasze Usługi i wnioski, które wyciągamy z danych, które mamy o tobie), aby polecać odpowiednie treści i rozmowy w naszych Usługach, sugerować umiejętności być może będziesz musiał dodać do swojego profilu i umiejętności, które mogą być potrzebne do skorzystania z następnej okazji. Jeśli więc powiadomisz nas, że jesteś zainteresowany nową umiejętnością (np. Oglądając film edukacyjny), wykorzystamy te informacje do spersonalizowania treści w Twoim kanale, zasugerujemy, że obserwujesz określonych członków naszej witryny lub obejrzysz powiązane treści edukacyjne, które pomogą Ci w zdobyciu nowych umiejętności. Używamy twoich treści, aktywności i innych danych, w tym twojego imienia i obrazu, do wysyłania powiadomień do twojej sieci i innych osób. Na przykład, z zastrzeżeniem twoich ustawień, możemy powiadomić innych, że zaktualizowałeś swój profil, opublikowałeś blog, zrobiłeś akcję społecznościową, nawiązałeś nowe kontakty lub zostałeś wspomniany w wiadomościach.

Kariera

Nasze usługi pozwalają odkrywać kariery, oceniać możliwości edukacyjne oraz wyszukiwać możliwości znalezienia kariery. Twój profil mogą znaleźć osoby, które chcą zatrudnić (do pracy lub konkretnego zadania) lub zostać przez ciebie zatrudnionym. Będziemy wykorzystywać Twoje dane do rekomendowania pracy lub podopiecznych, pokazywania Ciebie i innych osób, które pracują w firmie, w branży, funkcji lub lokalizacji lub mają określone umiejętności i powiązania. Możesz zasygnalizować, że jesteś zainteresowany zmianą pracy i udostępnić informacje rekrutującym. Wykorzystamy Twoje dane, aby polecić Ci pracę, a ty rekrutom. Możemy korzystać ze zautomatyzowanych systemów do profilowania i przedstawiania rekomendacji, aby nasze Usługi były bardziej odpowiednie dla naszych Członków, Gości i klientów. Utrzymywanie dokładnego i aktualnego profilu może pomóc w lepszym połączeniu z innymi osobami i możliwościami za pośrednictwem naszych Usług.

Produktywność

Nasze usługi umożliwiają współpracę ze współpracownikami, wyszukiwanie potencjalnych klientów, klientów, partnerów i innych osób do prowadzenia interesów. Nasze usługi pozwalają komunikować się z innymi członkami oraz planować i przygotowywać z nimi spotkania. Jeśli twoje ustawienia na to pozwalają, skanujemy wiadomości w celu zapewnienia „botów” lub podobnych narzędzi, które ułatwiają takie zadania, jak planowanie spotkań, sporządzanie odpowiedzi, podsumowywanie wiadomości lub rekomendowanie kolejnych kroków.

2.2 Usługi Pro

Nasze usługi Pro Services umożliwiają płacącym użytkownikom zwiększenie zasięgu w zakresie wyszukiwania członków i kontaktowania się z nimi za pośrednictwem naszych usług, takich jak wyszukiwanie kandydatów do pracy, potencjalnych sprzedawców i współpracowników oraz kontakt z nimi, zarządzanie talentami i promowanie treści za pośrednictwem mediów społecznościowych.

Sprzedajemy usługi Pro Services, które zapewniają naszym klientom i subskrybentom dostosowane do wyszukiwania posty i strony promujące funkcjonalność i narzędzia w ramach naszych talentów, rozwiązań marketingowych i sprzedażowych. Klienci mogą eksportować ograniczone informacje z Twojego profilu, takie jak imię i nazwisko, nagłówek, obecna firma, aktualny tytuł i ogólna lokalizacja, w celu zarządzania potencjalnymi sprzedażami lub talentami, chyba że zrezygnujesz. Nie udostępniamy danych kontaktowych klientom w ramach tych Usług Pro bez Twojej zgody. Klient Pro Services może przechowywać informacje o Tobie w naszych Usługach Pro, takie jak CV lub dane kontaktowe lub historia sprzedaży. Dane przekazane o Tobie przez tych klientów podlegają zasadom tych klientów.

Komunikacja 2.3

Kontaktujemy się z Tobą i umożliwiamy komunikację między Członkami. Oferujemy ustawienia kontrolujące, jakie wiadomości otrzymujesz i jak często odbierasz niektóre rodzaje wiadomości.

Skontaktujemy się z Tobą za pośrednictwem poczty e-mail, telefonu komórkowego, powiadomień opublikowanych na naszych stronach internetowych lub aplikacjach, wiadomości do skrzynki odbiorczej Akademii EITCA oraz innych sposobów za pośrednictwem naszych Usług, w tym wiadomości tekstowych i powiadomień push. Prześlemy Ci wiadomości dotyczące dostępności naszych Usług, bezpieczeństwa lub innych problemów związanych z usługami. Wysyłamy również wiadomości dotyczące korzystania z Usług, aktualizacji sieci, przypomnień, propozycji pracy i wiadomości promocyjnych od nas i naszych partnerów. Możesz zmienić swoje preferencje dotyczące komunikacji w dowolnym momencie. Należy pamiętać, że nie można zrezygnować z otrzymywania od nas wiadomości serwisowych, w tym informacji dotyczących bezpieczeństwa i informacji prawnych.

Umożliwiamy również komunikację między Tobą a innymi za pośrednictwem naszych Usług, w tym na przykład zaproszenia, InMail, grupy i wiadomości między połączeniami.

NIE reklama

Obsługujemy dostosowane reklamy zarówno w naszych Usługach, jak i poza nimi. Oferujemy opcje dotyczące spersonalizowanych reklam, ale nie możesz zrezygnować z oglądania innych reklam.

Kierujemy reklamy (i mierzymy ich skuteczność) na członków, odwiedzających i inne osoby, zarówno w naszych Usługach, jak i poza nimi, bezpośrednio lub za pośrednictwem różnych partnerów, wykorzystując następujące dane, niezależnie od tego, czy oddzielnie:

Dane z technologii reklamowych w naszych Usługach i poza nimi, takie jak sygnały nawigacyjne, piksele, tagi reklam, pliki cookie i identyfikatory urządzeń;
Informacje dostarczone przez uczestnika (np. Profil, dane kontaktowe, tytuł i branża);
Dane z korzystania z naszych Usług (np. Historia wyszukiwania, kanał, czytane treści, obserwowane lub obserwujące Ciebie, połączenia, uczestnictwo w grupach, odwiedziny na stronie, oglądane filmy, klikanie reklamy itp.), W tym jako opisane w sekcji 1.3;
Informacje od partnerów reklamowych i wydawców; i
Informacje uzyskane na podstawie danych opisanych powyżej (np. Używanie tytułów pracy z profilu w celu wnioskowania o branży, stażu pracy i przedziału wynagrodzeń; stosowanie dat ukończenia studiów w celu wnioskowania o wieku lub używanie imion lub zaimków w celu wnioskowania o płci).
Będziemy wyświetlać Ci reklamy zwane treściami sponsorowanymi lub reklamami, które wyglądają podobnie do treści niez sponsorowanych, z tym wyjątkiem, że są oznaczone jako „reklamy” lub „sponsorowane”. Jeśli podejmiesz działania związane z tymi reklamami (np. Polub, skomentuj lub udostępnij), Twoje działanie zostanie powiązane z Twoim nazwiskiem i będzie widoczne dla innych, w tym dla reklamodawcy. Z zastrzeżeniem Twoich ustawień, jeśli podejmiesz działanie społecznościowe w naszych Usługach, działanie to może zostać wymienione w powiązanych reklamach.

Opcje reklam

Przestrzegamy zasad samoregulacji dotyczących reklam opartych na zainteresowaniach i uczestniczymy w branżowych rezygnacjach z takich reklam. Nie oznacza to rezygnacji z otrzymywania reklam; nadal będziesz otrzymywać inne reklamy od reklamodawców niewymienionych w wykazie tych narzędzi do samoregulacji.

Informacje dla dostawców reklam

Nie udostępniamy twoich danych osobowych żadnym zewnętrznym reklamodawcom ani sieciom reklamowym w celach reklamowych, z wyjątkiem: (i) skrótów lub identyfikatorów urządzeń (o ile są to dane osobowe w niektórych krajach); (ii) za odrębnym pozwoleniem (np. formularz generowania potencjalnych klientów) lub (iii) dane już widoczne dla użytkowników usług (np. profil). Jeśli jednak wyświetlisz lub klikniesz reklamę na naszej stronie lub w aplikacjach lub poza nią, dostawca reklamy otrzyma sygnał, że ktoś odwiedził stronę, na której wyświetlała się reklama, i może za pomocą mechanizmów takich jak pliki cookie ustalić, że to Ty . Partnerzy reklamowi mogą powiązać dane osobowe zebrane przez reklamodawcę bezpośrednio od Ciebie z naszymi plikami cookie i podobnymi technologiami. W takich przypadkach staramy się umownie wymagać od takich partnerów reklamowych uzyskania Twojej wyraźnej zgody na akceptację przed zrobieniem tego.

2.5 Marketing

Promujemy nasze usługi dla ciebie i innych.

Używamy danych i treści o członkach do zaproszeń i komunikacji promujących członkostwo i rozwój sieci, zaangażowanie i nasze Usługi.

2.6 Rozwój usług i badań

Rozwijamy nasze Usługi i prowadzimy badania.

Rozwój usług

Używamy danych, w tym opinii publicznej, w celu prowadzenia badań i rozwoju w celu dalszego rozwoju naszych Usług, aby zapewnić Tobie i innym użytkownikom lepsze, bardziej intuicyjne i spersonalizowane doświadczenie, zwiększyć liczbę członków i zaangażowanie w nasze Usługi, a także pomóc połączyć specjalistów do siebie nawzajem i do możliwości ekonomicznych.

Inne badania

Staramy się tworzyć możliwości ekonomiczne dla członków globalnej siły roboczej i pomagać im w zwiększeniu produktywności i osiągnięciu sukcesu. Wykorzystujemy dostępne nam dane osobowe do badania trendów społecznych, ekonomicznych i zawodowych, takich jak dostępność miejsc pracy i umiejętności potrzebne do tych miejsc pracy oraz polityki, które pomagają wypełnić lukę w różnych branżach i obszarach geograficznych. W niektórych przypadkach współpracujemy z zaufanymi stronami trzecimi w celu przeprowadzenia tych badań, pod kontrolą mającą na celu ochronę Twojej prywatności. Publikujemy lub zezwalamy innym na publikowanie informacji gospodarczych, prezentowanych jako dane zagregowane, a nie dane osobowe.

Ankiety

Ankiety i ankiety są przeprowadzane przez nas i inne osoby za pośrednictwem naszych Usług. Nie masz obowiązku odpowiadania na ankiety i ankiety oraz masz wybór odnośnie do informacji, które podajesz. Możesz zrezygnować z zaproszeń na ankietę.

2.7 Obsługa klienta

Używamy danych, aby pomóc Ci i rozwiązać problemy.

Używamy danych (które mogą obejmować Twoją komunikację) w celu badania, reagowania i rozwiązywania skarg i problemów z usługą (np. Błędów).

2.8 Zbiorcze statystyki

Używamy danych do generowania zagregowanych danych.

Używamy twoich danych do tworzenia i udostępniania zagregowanych informacji, które Cię nie identyfikują. Na przykład możemy wykorzystywać Twoje dane do generowania statystyk na temat naszych członków, ich zawodu lub branży, obliczania wyświetleń reklam wyświetlanych lub klikanych, lub do publikowania danych demograficznych odwiedzających dla Usługi lub danych demograficznych pracowników.

2.9 Bezpieczeństwo i dochodzenia

Używamy danych do bezpieczeństwa, zapobiegania oszustwom i dochodzeń.

Używamy twoich danych (w tym twojej komunikacji), jeśli uważamy, że jest to konieczne ze względów bezpieczeństwa lub w celu zbadania możliwego oszustwa lub innych naruszeń naszej Umowy użytkownika lub niniejszej Polityki prywatności i/lub prób wyrządzenia szkody naszym Członkom lub Odwiedzającym.

3. Jak udostępniamy informacje

3.1 Nasze usługi

Wszelkie dane, które umieszczasz w swoim profilu oraz wszelkie treści, które publikujesz lub działania społecznościowe (np. Polubienia, obserwacje, komentarze, udostępnienia), które przyjmujesz w naszych Usługach, będą widoczne dla innych.

Profil

Twój profil jest w pełni widoczny dla wszystkich członków i klientów naszych usług. Z zastrzeżeniem Twoich ustawień, może być również widoczny dla innych osób w naszych Usługach lub poza nimi (np. Odwiedzających nasze Usługi lub użytkowników wyszukiwarek zewnętrznych).

Posty, polubienia, obserwacje, komentarze, wiadomości

Nasze usługi umożliwiają przeglądanie i udostępnianie informacji, w tym poprzez posty, polubienia, obserwacje i komentarze.

Gdy udostępniasz artykuł lub post (np. Aktualizację, obraz, wideo lub artykuł) publicznie, może on być oglądany przez wszystkich i ponownie udostępniany w dowolnym miejscu (zgodnie z Twoimi ustawieniami). Członkowie, odwiedzający i inni będą mogli znaleźć i zobaczyć Twoje publicznie udostępnione treści, w tym twoje imię i nazwisko (i zdjęcie, jeśli je dostarczyłeś).
W grupie posty są widoczne dla innych w grupie. Twoje członkostwo w grupach jest publiczne i jest częścią Twojego profilu, ale możesz zmienić widoczność w swoich ustawieniach.
Wszelkie informacje udostępniane przez strony firm lub innych organizacji w naszych Usługach będą widoczne dla niej i innych osób, które odwiedzą te strony.
Gdy obserwujesz osobę lub organizację, jesteś widoczny dla innych i tego „właściciela strony” jako obserwatora.
Informujemy nadawców, kiedy reagujesz na ich wiadomości, z zastrzeżeniem Twoich ustawień, jeśli dotyczy.
Zgodnie z Twoimi ustawieniami, powiadamiamy Uczestnika, gdy przeglądasz jego profil.
Gdy podoba Ci się lub ponownie udostępnisz lub skomentujesz treść innej osoby (w tym reklamy), inni będą mogli zobaczyć te „działania społecznościowe” i powiązać ją z tobą (np. Twoje imię, profil i zdjęcie, jeśli je dostarczyłeś).
Twój pracodawca może zobaczyć, w jaki sposób korzystasz z Usług, które świadczył on dla Twojej pracy (np. Jako osoba rekrutująca lub agent sprzedaży) i powiązane informacje. Nie będziemy im pokazywać twoich ofert pracy ani wiadomości osobistych.

Konta firmowe

Twój pracodawca może zaoferować ci dostęp do naszych Usług dla przedsiębiorstw. Twój pracodawca może przeglądać korzystanie z takich usług dla przedsiębiorstw i zarządzać nimi.

W zależności od Usługi dla przedsiębiorstw, przed skorzystaniem z takiej Usługi poprosimy o pozwolenie na udostępnienie odpowiednich danych z Twojego profilu lub korzystania z naszych Usług dla przedsiębiorstw.

3.2 Archiwum komunikacji

Członkowie zarejestrowani mogą być zmuszeni do przechowywania komunikacji poza naszą Usługą.

Niektórzy członkowie (lub ich pracodawcy) muszą, w celu zachowania zgodności z prawem lub zawodem, zarchiwizować swoją komunikację i działalność w mediach społecznościowych oraz będą korzystać z usług innych w celu świadczenia tych usług archiwalnych. Umożliwiamy archiwizowanie wiadomości przez tych Członków poza naszymi Usługami. Na przykład doradca finansowy musi zarchiwizować komunikację ze swoimi klientami za pośrednictwem naszych Usług, aby zachować licencję profesjonalnego doradcy finansowego.

3.3 Usługi innych osób

Możesz połączyć swoje konto z usługami innych osób, aby mogły one przeglądać profile twoich kontaktów, publikować Twoje udostępnienia na takich platformach lub rozpocząć rozmowy z Twoimi połączeniami na takich platformach. Fragmenty Twojego profilu pojawią się również w usługach innych osób.

Z zastrzeżeniem Twoich ustawień, inne usługi mogą przeglądać Twój profil. Gdy zdecydujesz się połączyć swoje konto z innymi usługami, dane osobowe będą dla nich dostępne. Udostępnianie i wykorzystywanie tych danych osobowych będzie opisane na ekranie zgody lub połączone z nim, gdy zdecydujesz się połączyć konta. Na przykład możesz połączyć swoje konto na Twitterze lub WeChat, aby udostępniać treści z naszych Usług w tych innych usługach, lub twój dostawca poczty e-mail może dać ci opcję przesłania kontaktów z Akademii EITCA do swojej własnej usługi. Możesz odwołać link do takich kont.

Z zastrzeżeniem Twoich ustawień, fragmenty Twojego profilu pojawią się w usługach innych osób (np. W wynikach wyszukiwania, aplikacjach pocztowych i kalendarzowych, które pokazują informacje o użytkowniku z profilu Akademii EITCA osoby, z którą się spotykają lub wysyłają wiadomości, agregatory mediów społecznościowych, talent i kierownicy). „Stare” informacje o profilu pozostają w tych usługach, dopóki nie zaktualizują pamięci podręcznej danych o zmiany wprowadzone w profilu.

3.4 Powiązane usługi

Udostępniamy twoje dane w różnych naszych Usługach i podmiotach powiązanych z EITCA Academy.

Udostępnimy twoje dane osobowe naszym podmiotom stowarzyszonym w celu świadczenia i rozwoju naszych usług. Możemy łączyć informacje wewnętrznie w różnych Usługach objętych niniejszą Polityką prywatności, aby nasze Usługi były bardziej odpowiednie i przydatne dla Ciebie i innych osób.

3.5 Dostawcy usług

Możemy używać innych, aby pomóc nam w naszych Usługach.

Używamy innych, aby pomóc nam świadczyć nasze Usługi (np. Utrzymanie, analiza, audyt, płatności, wykrywanie oszustw, marketing i rozwój). Będą mieli dostęp do twoich informacji, gdy jest to uzasadnione w celu wykonywania tych zadań w naszym imieniu i są zobowiązani do nieujawniania ani wykorzystywania ich do innych celów.

3.6 Informacje prawne

Być może będziemy musieli udostępnić Twoje dane, jeśli uznamy, że jest to wymagane przez prawo lub w celu ochrony praw i bezpieczeństwa Ciebie, nas lub innych osób.

Możliwe, że będziemy musieli ujawnić informacje o Tobie, gdy będzie to wymagane przez prawo, wezwanie do sądu lub inną procedurę prawną, lub jeśli będziemy w dobrej wierze wierzyć, że ujawnienie jest uzasadnione w celu (1) zbadania, zapobieżenia lub podjęcia działań dotyczących podejrzanego lub faktyczne nielegalne działania lub pomoc rządowym organom ścigania; (2) egzekwować nasze umowy z Tobą, (3) badać i bronić się przed wszelkimi roszczeniami lub zarzutami stron trzecich, (4) chronić bezpieczeństwo lub integralność naszej Usługi (na przykład poprzez dzielenie się z firmami zagrożonymi podobnymi zagrożeniami); lub (5) wykonywać lub chronić prawa i bezpieczeństwo Akademii EITCA, naszych członków, personelu lub innych osób. Staramy się powiadamiać członków o żądaniach prawnych dotyczących ich danych osobowych, gdy jest to właściwe w naszym wyroku, chyba że jest to zabronione przez prawo lub orzeczenie sądowe lub gdy żądanie jest nagłe. Możemy spierać się z takimi żądaniami, gdy uważamy, według własnego uznania, że ​​wnioski te są zbyt szerokie, niejasne lub brakuje im odpowiedniego autorytetu, ale nie obiecujemy zakwestionować każdego żądania.

3.7 Zmiana kontroli lub sprzedaży

Możemy udostępniać Twoje dane, gdy nasza firma zostanie sprzedana innym podmiotom, ale muszą one być nadal wykorzystywane zgodnie z niniejszą Polityką prywatności.

Możemy również udostępniać Twoje dane osobowe w ramach sprzedaży, fuzji lub zmiany kontroli lub w ramach przygotowań do któregokolwiek z tych zdarzeń. Każdy inny podmiot, który kupi nas lub część naszej firmy, będzie miał prawo do dalszego korzystania z twoich danych, ale tylko w sposób określony w niniejszej polityce prywatności, o ile nie uzgodnisz inaczej.

4. Twoje wybory i zobowiązania

Zachowanie danych 4.1

Przechowujemy większość twoich danych osobowych, dopóki twoje konto jest otwarte.

Przechowujemy Twoje dane osobowe, gdy Twoje konto istnieje lub jest potrzebne do świadczenia Usług. Obejmuje to dane przekazane nam przez Ciebie lub inne oraz dane wygenerowane lub uzyskane na podstawie korzystania z naszych Usług. Nawet jeśli korzystasz z naszych Usług tylko w poszukiwaniu nowej pracy co kilka lat, zachowamy Twoje informacje i utrzymamy Twój profil otwarty, dopóki nie zdecydujesz się zamknąć konta, informując nas o tym (np. Pocztą elektroniczną). W niektórych przypadkach decydujemy się zachować pewne informacje w formie zdepersonalizowanej lub zagregowanej.

4.2 Prawa dostępu do danych osobowych i kontroli nad nimi

Możesz uzyskać dostęp do swoich danych osobowych lub je usunąć. Masz wiele możliwości wyboru sposobu gromadzenia, wykorzystywania i udostępniania danych.

Zapewniamy wiele możliwości gromadzenia, wykorzystywania i udostępniania danych, od usuwania lub poprawiania danych zawartych w profilu i kontrolowania widoczności swoich postów po rezygnację z reklam i kontrolę komunikacji. Oferujemy ustawienia kontroli i zarządzania danymi osobowymi, które posiadamy na Twój temat.

W przypadku danych osobowych, które posiadamy o tobie:

Usuń dane: możesz poprosić nas o usunięcie lub usunięcie wszystkich lub niektórych twoich danych osobowych (np. Jeśli nie jest już konieczne, aby świadczyć ci usługi).
Zmień lub popraw dane: możesz edytować niektóre swoje dane osobowe za pośrednictwem swojego konta. Możesz również poprosić nas o zmianę, aktualizację lub naprawę danych w niektórych przypadkach, szczególnie jeśli są one niedokładne.
Sprzeciwić się, ograniczyć lub ograniczyć wykorzystanie danych: możesz poprosić nas o zaprzestanie wykorzystywania wszystkich lub niektórych twoich danych osobowych (np. Jeśli nie mamy prawnego prawa do dalszego ich wykorzystywania) lub ograniczenia korzystania z nich (np. jeśli Twoje dane osobowe są niedokładne lub są przechowywane nielegalnie).
Prawo do dostępu i/lub odebrania danych: Możesz poprosić nas o kopię swoich danych osobowych i możesz poprosić o kopię danych osobowych, które podałeś w formie do odczytu maszynowego.
Możesz również skontaktować się z nami, korzystając z danych kontaktowych na naszej stronie internetowej, a my rozpatrzymy Twoją prośbę zgodnie z obowiązującymi przepisami.

Mieszkańcy w wyznaczonych krajach mogą mieć dodatkowe prawa wynikające z ich prawa.

4.3 Zamknięcie konta

Przechowujemy niektóre dane nawet po zamknięciu konta.

Jeśli zdecydujesz się zamknąć konto Akademii EITCA, Twoje dane osobowe zasadniczo przestaną być widoczne dla innych w naszych Usługach w ciągu 24 godzin. Zasadniczo usuwamy informacje o zamkniętym koncie w ciągu 30 dni od zamknięcia konta, z wyjątkiem przypadków opisanych poniżej.

Przechowujemy Twoje dane osobowe nawet po zamknięciu konta, jeśli jest to zasadnie konieczne do wypełnienia naszych obowiązków prawnych (w tym wniosków organów ścigania), spełnienia wymogów regulacyjnych, rozwiązywania sporów, zachowania bezpieczeństwa, zapobiegania oszustwom i nadużyciom, egzekwowania naszej Umowy użytkownika lub spełnienia prośba o „anulowanie subskrypcji” dalszych wiadomości od nas. Po zamknięciu konta zachowamy spersonalizowane informacje.

Informacje udostępnione innym osobom pozostaną widoczne po zamknięciu konta lub usunięciu informacji z własnego profilu lub skrzynki pocztowej, a my nie kontrolujemy danych, które inni Członkowie skopiowali z naszych Usług. Zawartość grupy i oceny lub przegląd treści powiązanych z zamkniętymi kontami będą wskazywać nieznanego użytkownika jako źródło. Twój profil może być nadal wyświetlany w usługach innych osób (np. W wynikach wyszukiwania), dopóki nie odświeży pamięci podręcznej.

5. Inne ważne informacje

5.1. Bezpieczeństwo

Monitorujemy i próbujemy zapobiegać naruszeniom bezpieczeństwa. Skorzystaj z funkcji bezpieczeństwa dostępnych za pośrednictwem naszych Usług.

Wdrażamy zabezpieczenia mające na celu ochronę Twoich danych, takie jak HTTPS. Regularnie monitorujemy nasze systemy pod kątem możliwych luk i ataków. Nie możemy jednak zagwarantować bezpieczeństwa jakichkolwiek informacji, które nam wysyłasz. Nie ma gwarancji, że dane nie będą dostępne, ujawnione, zmienione lub zniszczone z powodu naruszenia naszych fizycznych, technicznych lub zarządczych zabezpieczeń. Odwiedź nasze Centrum Bezpieczeństwa, aby uzyskać dodatkowe informacje na temat bezpiecznego korzystania z naszych Usług, w tym uwierzytelniania dwuskładnikowego.

5.2 Transgraniczne przekazywanie danych

Przechowujemy i wykorzystujemy Twoje dane poza Twoim krajem.

Przetwarzamy dane zarówno w Stanach Zjednoczonych, jak i poza nimi, i polegamy na legalnie przewidzianych mechanizmach legalnego przesyłania danych przez granice. W krajach, w których przetwarzamy dane, mogą obowiązywać inne przepisy prawne i potencjalnie nie tak ochronne, jak przepisy obowiązujące w Twoim kraju.

5.3 Legalne podstawy przetwarzania

Mamy legalne podstawy do gromadzenia, wykorzystywania i udostępniania danych o tobie. Masz wybór odnośnie naszego wykorzystania twoich danych.

W dowolnym momencie możesz wycofać udzieloną zgodę, przechodząc do ustawień i zmieniając datę, którą podasz, i dostęp do tych danych przez inne osoby.

Będziemy gromadzić i przetwarzać dane osobowe o Tobie tylko tam, gdzie mamy legalne podstawy. Podstawy prawne obejmują zgodę (jeśli wyraziłeś zgodę), umowę (gdy przetwarzanie jest konieczne do wykonania umowy z tobą (np. W celu świadczenia usług, o które prosiłeś)) oraz „uzasadnione interesy”.

Jeżeli polegamy na Twojej zgodzie na przetwarzanie danych osobowych, masz prawo wycofać lub odrzucić swoją zgodę w dowolnym momencie, a gdy polegamy na uzasadnionych interesach, masz prawo sprzeciwić się. Jeśli masz pytania dotyczące legalnych podstaw, na których gromadzimy i wykorzystujemy Twoje dane osobowe, skontaktuj się z nami.

5.4 Marketing bezpośredni i brak śledzenia sygnałów

Nasze oświadczenia dotyczące marketingu bezpośredniego i sygnałów „nie śledź”.

Obecnie nie udostępniamy danych osobowych stronom trzecim w celach marketingu bezpośredniego bez Twojej zgody.

5.5. Informacje kontaktowe

Możesz skontaktować się z nami lub skorzystać z innych opcji, aby rozwiązać wszelkie reklamacje.

Jeśli masz pytania lub skargi dotyczące niniejszej Polityki, najpierw skontaktuj się z wizytą internetową Instytutu EITCI https://eitca.org/contact. Możesz także skontaktować się z Instytutem EITCI, podając wszystkie dane kontaktowe dostępne na stronie internetowej https://eitci.org.