×
1 Wybierz certyfikat EITC/EITCA
2 Uzyskaj dostęp do programu
3 Zdobądź swój Certyfikat IT

Formalnie potwierdź swoje kompetencje informatyczne w ramach standardu Europejskiej Certyfikacji Informatycznej (EITC/EITCA) z dowolnego miejsca na świecie, w pełni online!

Akademia EITCA

Standard poświadczania kompetencji informatycznych Europejskiego Instytutu Certyfikacji IT dla wsparcia rozwoju społeczeństwa cyfrowego

ZAPOMNIAŁEŚ DANYCH LOGOWANIA?

STWÓRZ KONTO

SKORZYSTAJ Z SUBWENCJI W 80% AKADEMII EITCA DSJC DO 14/8/2022 – TWOJA SUBWENCJA ZOSTAŁA WYKONANA – MOŻESZ KONTYNUOWAĆ

Dotacja znosi 80% opłat za programy certyfikacji Akademii EITCA przy rejestracji przez 14/8/2022. Twoja dotacja jest teraz aktywowana. Możesz wysłać kod dotacji na swój e-mail, aby użyć go później lub na innym urządzeniu.

AKADEMIA ROZWOJU INTERNETOWEGO EITCA/WD

Europejska Akademia Certyfikacji Informatycznej

Europejski certyfikat IT potwierdzający najnowocześniejsze umiejętności projektowania stron internetowych

Internetowa, dostępna na całym świecie Europejska Akademia Certyfikacji IT w zakresie tworzenia stron internetowych z Brukseli UE, zarządzana przez Europejski Instytut Certyfikacji Technologii Informacyjnych, EITCI - Urząd Certyfikacji Umiejętności Cyfrowych.

Misją Akademii EITCA jest rozpowszechnianie wysokiej jakości umiejętności cyfrowych w oparciu o unijny, uznawany na arenie międzynarodowej standard certyfikacji kompetencji, do którego dostęp mają wszystkie zainteresowane strony, wspierając rozwój społeczeństwa cyfrowego i gospodarki oraz przeciwdziałając wykluczeniu cyfrowemu.

Standard opiera się na wspólnym certyfikacie Akademii EITCA/WD obejmującym 12 odpowiednich certyfikatów EITC. Jednorazowa opłata za certyfikację EITCA/WD wynosi 1100 €, ale dzięki dotacji EITCI opłata może być obniżona o 80% – od 1100 € do 220 € – dla wszystkich zainteresowanych uczestników (niezależnie od kraju zamieszkania i narodowości) na rzecz Koalicji na rzecz Umiejętności Cyfrowych i Zatrudnienia Komisji Europejskiej.

Opłata za Akademię EITCA/WD obejmuje certyfikację, referencyjne materiały dydaktyczne do programu nauczania oraz konsultacje eksperckie.

Jak to działa?w 3 prostych krokach

(po wybraniu Akademii EITCA lub wybranej gamy Certyfikatów EITC z pełnego katalogu EITCA/EITC)

Ucz się i ćwicz

Śledź on-line materiały wideo krok po kroku przygotowujące do egzaminów. Nie ma stałych zajęć, uczysz się według swojego harmonogramu. Brak ograniczeń czasowych. Konsultacje eksperckie.

Zdobądź certyfikat EITCA

Po przygotowaniu przystępujesz do egzaminów EITC on-line. Po zdaniu wszystkich egzaminów EITC otrzymujesz Certyfikat Akademii EITCA. Nieograniczone powtórki bez opłat.

Rozwiń swoją karierę

Certyfikacja Akademii EITCA/WD obejmująca 12 europejskich certyfikatów IT (EITC) stanowi formalne potwierdzenie Twojej wiedzy w zakresie tworzenia sieci Web. Podnieś swoje umiejętności internetowe już dziś!

Ucz się i ćwicz online

Śledź on-line materiały wideo krok po kroku przygotowujące do egzaminów. Nie ma stałych zajęć, uczysz się według swojego harmonogramu. Brak ograniczeń czasowych. W zestawie konsultacje ekspertów.

 • Akademia EITCA grupuje programy EITC
 • Każdy program EITC to ok. 15 godzin
 • Każdy program EITC określa zakres egzaminu EITC online z nieograniczoną liczbą powtórek
 • Uzyskaj dostęp do platformy Akademii EITCA z referencyjnymi materiałami dydaktycznymi i konsultacyjnymi dostępnymi 24 godziny na dobę przez 7 dni w tygodniu bez ograniczeń czasowych
 • Zyskujesz także dostęp do wymaganego oprogramowania

Zdobądź certyfikat EITCA

Po przygotowaniu przystępujesz do egzaminów EITC online (z nieograniczoną liczbą powtórnych egzaminów bez dodatkowych opłat) i otrzymujesz Certyfikat EITCA i 12 Certyfikatów EITC.

 • Certyfikat EITCA/WD Web Development Academy potwierdzający Twoją specjalizację
 • Szczegółowy suplement do dyplomu EITCA/WD
 • 12 składowych certyfikatów EITC w WD
 • Wszystkie dokumenty wydane i potwierdzone w Brukseli w ramach pełnej procedury online
 • Wszystkie dokumenty wydawane są w stałej formie cyfrowej z usługami e-walidacji

Rozwiń swoją karierę

Certyfikat Akademii EITCA z suplementem i wszystkimi podstawowymi certyfikatami EITC poświadcza Twoją wiedzę.

 • Dołącz go i zaprezentuj w swoim CV
 • Przedstaw go kontrahentowi lub pracodawcy
 • Udowodnij swój rozwój zawodowy
 • Pokaż swoją aktywność w edukacji międzynarodowej i samorozwoju
 • Znajdź pożądane stanowisko, uzyskaj awans lub znajdź nowe umowy
 • Dołącz do społeczności EITCI Cloud

AKADEMIA ROZWOJU INTERNETOWEGO EITCA/WD
Projektowanie stron internetowych - kodowanie stron internetowych - CMS i eCommerce

 • Program certyfikacji Professional Web Development wdrażany zdalnie online z wybranymi najwyższej jakości otwartymi materiałami referencyjnymi obejmującymi program nauczania w procesie dydaktycznym krok po kroku
 • Kompleksowy program obejmujący 12 Certyfikatów EITC (ok. 180 godzin) z dostępem do oprogramowania i konsultacjami ekspertów, do wykonania w ciągu 1 miesiąca
 • Procedury egzaminacyjne i certyfikacyjne wdrażane w pełni online z certyfikatami EITCA Web Development wydanymi w Brukseli w ważnej formie cyfrowej
 • Poziom trudności odpowiedni dla początkujących i zaawansowanych twórców stron internetowych oraz użytkowników końcowych systemów CMS i eCommerce z niewielkimi lub żadnymi wcześniejszymi umiejętnościami w tej dziedzinie

Wszystkie poniższe programy certyfikacji EITC są zawarte w EITCA/WD Web Development Academy

Pamiętaj, że możesz kupić każdy certyfikat EITC oddzielnie, ale w EITCA/WD Academy uzyskasz dostęp do wszystkich powyższych

Uczestnictwo w EITCA/WD Web Development Academy z 80% subsydium EITCI Digital Skills and Jobs Coalition Subsydium zmniejsza opłatę do zaledwie 220 € zamiast 1100 € zwykłej opłaty. Jeśli zapiszesz się do Akademii EITCA/WD bez dotacji EITCI DSJC, nadal zaoszczędzisz 220 euro z wartości 1320 euro z 12 zastępczych europejskich programów certyfikacji IT EITC.

Wytyczne EITCI

W pełni on-line wdrażanie wytycznych Europejskiego Instytutu Certyfikacji Technologii Informatycznych w zakresie poświadczania kompetencji zawodowych Web Development

E-learning we własnym tempie

Możesz ukończyć całą Akademię EITCA/WD już w ciągu jednego miesiąca

Uznany standard

Ponad 1 000 000 certyfikatów EITC/EITCA wydanych na całym świecie przez międzynarodowe instytucje uznające standard

Dostęp do oprogramowania

Aby dobrze się nauczyć i dobrze przygotować do zdalnych egzaminów EITC, możesz skorzystać z próbnego dostępu dostawcy do odpowiedniego oprogramowania (np. Adobe Dreamweaver, jednak większość używanego oprogramowania jest w całości bezpłatna)

PRZEGLĄDAJ ROZWÓJ SIECI W BRUKSELI W PEŁNI ON-LINE I ZDALNIE UZYSKAJ CERTYFIKAT UE

Kwalifikujesz się do 80% dofinansowania EITCI (obowiązują ograniczenia dotyczące liczby subdysowanych miejsc w Akademii EITCA/WD)

NAJWAŻNIEJSZE POWODY, BY UCZESTNICZYĆ W AKADEMII EITCA/WD

Poniżej znajduje się podsumowanie najważniejszych powodów, dla których warto rozważyć udział w Akademii EITCA/WD. Powinieneś również wiedzieć, że po uiszczeniu opłaty i rozpoczęciu uczestnictwa w EITCA/WD Academy możesz zrezygnować w ciągu 30 dni i otrzymać pełny zwrot pieniędzy.

ROZPOZNAWALNY CERTYFIKAT IT

Europejski Certyfikat Informatyczny wydany w Brukseli jest międzynarodowym standardem poświadczania kompetencji upowszechnianym od 2008 roku

NAJNOWSZE PROGRAMY

Program nauczania z poziomami zaawansowania od początkującego do profesjonalisty możliwy do ukończenia nawet w ciągu 1 miesiąca

ELASTYCZNA ZDALNA NAUKA

W pełni internetowa procedura certyfikacji z konsultacjami online i zdalnymi egzaminami - ucz się z dowolnego miejsca w dowolnym czasie

KOMPLEKSOWE POŚWIADCZENIE WIEDZY

Twój certyfikat Akademii EITCA wraz z suplementem i wszystkimi składowymi certyfikatami EITC wydanymi w Brukseli w celu potwierdzenia twoich umiejętności

PRAKTYKA Z OPROGRAMOWANIEM

Praktyczne doświadczenie z odpowiednim oprogramowaniem z dostępem próbnym w ramach przygotowania do praktycznych elementów procedury certyfikacji (np. Adobe Dreamweaver)

80% DOTACJA EITCI

Dotyczy wszystkich uczestników, zmniejszających opłaty Akademii EITCA o 80% do 220 EUR dotacji EITCI wspierającej Koalicję na rzecz umiejętności cyfrowych i zatrudnienia Komisji Europejskiej

EDUKACJA JUTRA, JUŻ DZISIAJ

Odległa edukacja i zdalne egzaminy dają swobodę dostępu do certyfikatu EU EITCA/EITC w dowolnym miejscu i czasie za ułamek kosztów związanych ze studiowaniem za granicą w Brukseli (UE). Rozwój kompetencji cyfrowych o wysokiej jakości przynosi korzyści nie tylko osobiście, ale także stanowi część rozwoju społeczeństwa informacyjnego na całym świecie, napędzając globalny rynek cyfrowy i gospodarkę jutra. To nie tylko twoja przyszłość czy przyszłość UE.

Instytut EITCI
Akademia EITCA stanowi serię tematycznie powiązanych programów certyfikacji EITC (European IT Certification), które można zrealizować osobno, jako indywidualne programy certyfikacyjne odpowiadające standardom profesjonalnego szkolenia IT na poziomie przemysłowym. Zarówno certyfikaty EITCA, jak i EITC stanowią ważne poświadczenie wiedzy i umiejętności IT ich posiadacza, wzmacniając pozycję zawodowe poprzez potwierdzanie kompetencji cyfrowych wspierających rozwój kariery. Standard Europejskiej Certyfikacji Informatycznej rozwijany przez Instytut EITCI od 2008 r. ma na celu zwiększenie umiejętności korzystania z technologii cyfrowych, upowszechnianie profesjonalnych kompetencji informatycznych w uczeniu się przez całe życie i przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu poprzez wspieranie osób niepełnosprawnych, a także osób o niskim statusie społeczno-ekonomicznym oraz młodzieży szkolnej. Stanowi to realizację wytycznych polityki Europejskiej Agendy Cyfrowej określonej w jej podstawowym filarze promowania umiejętności cyfrowych, wiedzy i integracji.

Porównanie Akademii EITCA/WD Web Development Academy i pojedynczych certyfikatów EITC

 • Pojedynczy certyfikat EITC
 •  110.00
 • Jeden wybrany certyfikat EITC
 • 15 godzin (można zakończyć w 2 dni)
 • Nauka i egzaminy:
  Online, zgodnie z Twoim harmonogramem
 • Konsultacje:
  Nieograniczony, on-line
 • Egzamin poprawkowy:
  Nieograniczony, bezpłatny
 • Dostęp:
  Natychmiast ze wszystkimi niezbędnymi wersjami próbnymi oprogramowania
 • Bez dotacji EITCI, bez limitu czasu do zakończenia
 • Opłata jednorazowa za wybrane certyfikaty EITC
 • 30 dni pełna gwarancja zwrotu pieniędzy

EITC/WD/HCF
PODSTAWY HTML I CSS

OFICJALNA CERTYFIKACJA EITC UE W PEŁNI ON-LINE

OBEJMUJE AKADEMIĘ ROZWOJU INTERNETOWEGO EITCA/WD

EITC/WD/JSF
PODSTAWY JAVASCRIPT

OFICJALNA CERTYFIKACJA EITC UE W PEŁNI ON-LINE

OBEJMUJE AKADEMIĘ ROZWOJU INTERNETOWEGO EITCA/WD

EITC/WD/PMSF
PODSTAWY PHP I MYSQL

OFICJALNA CERTYFIKACJA EITC UE W PEŁNI ON-LINE

OBEJMUJE AKADEMIĘ ROZWOJU INTERNETOWEGO EITCA/WD

EITC/WD/WFF
PODSTAWY WEBFLOW

OFICJALNA CERTYFIKACJA EITC UE W PEŁNI ON-LINE

OBEJMUJE AKADEMIĘ ROZWOJU INTERNETOWEGO EITCA/WD

EITC/WD/WFCE
WEBFLOW CMS I ECOMMERCE

OFICJALNA CERTYFIKACJA EITC UE W PEŁNI ON-LINE

OBEJMUJE AKADEMIĘ ROZWOJU INTERNETOWEGO EITCA/WD

EITC/WD/WFA
ZAAWANSOWANY WEBFLOW

OFICJALNA CERTYFIKACJA EITC UE W PEŁNI ON-LINE

OBEJMUJE AKADEMIĘ ROZWOJU INTERNETOWEGO EITCA/WD

EITC/WD/WPF
PODSTAWY BEZ WORDPRESS

OFICJALNA CERTYFIKACJA EITC UE W PEŁNI ON-LINE

OBEJMUJE AKADEMIĘ ROZWOJU INTERNETOWEGO EITCA/WD

EITC/WD/EWP
ELEMENTOR WORDPRESS

OFICJALNA CERTYFIKACJA EITC UE W PEŁNI ON-LINE

OBEJMUJE AKADEMIĘ ROZWOJU INTERNETOWEGO EITCA/WD

EITC/EL/LDASH
LMS LMS NAUCZ SIĘ WORDSA

OFICJALNA CERTYFIKACJA EITC UE W PEŁNI ON-LINE

OBEJMUJE AKADEMIĘ ROZWOJU INTERNETOWEGO EITCA/WD

EITC/WD/AD
ADOBE DREAMWEAVER

OFICJALNA CERTYFIKACJA EITC UE W PEŁNI ON-LINE

OBEJMUJE AKADEMIĘ ROZWOJU INTERNETOWEGO EITCA/WD

EITC/WD/GWD
PROJEKTANT STRONY GOOGLE

OFICJALNA CERTYFIKACJA EITC UE W PEŁNI ON-LINE

OBEJMUJE AKADEMIĘ ROZWOJU INTERNETOWEGO EITCA/WD

EITC/CL/GCP
PLATFORMA GOOGLE CLOUD

OFICJALNA CERTYFIKACJA EITC UE W PEŁNI ON-LINE

OBEJMUJE AKADEMIĘ ROZWOJU INTERNETOWEGO EITCA/WD

POPRZEDNIE
Nastepna

OPINIE UCZESTNIKÓW EITCA/WD

„Bardzo wszechstronny program w projektowaniu stron internetowych, szczególnie w zakresie wykorzystania technologii wizualnych i platform CMS/eCommerce. Obejmuje zarówno front-end, jak i back-end. Doskonała wartość certyfikacji. Dziękuję!”

DAAN

HAGA, NIDERLANDY
„To interesujące, jak ostatnio rozwijał się rozwój sieci. EITCA/WD naprawdę to osiągnęło dzięki nowoczesnym technologiom. Bardzo docenione”.

NADZIEJA

BARCELONA, HISZPANIA

DZIĘGIEL

PRAGA, REPUBLIKA CZESKA
„Zdałem wszystkie egzaminy EITCA/WD (niektóre z powtórzeniami) w ciągu ostatnich 3 tygodni. Teraz wydałem swój Certyfikat EITCA/WD wraz z 12 certyfikatami EITC. To świetnie!”
KLIENCI BIZNESOWI

Europejska Akademia Certyfikacji IT to kompleksowe atesty eksperckie ramy potwierdzające umiejętności w zakresie wyzwań zawodowych i rozwoju kariery cyfrowej.

Dzięki Akademii EITCA uzyskasz dostęp do kilku europejskich programów certyfikacji IT, zgrupowanych razem, aby zapewnić zestawy umiejętności umożliwiające wykorzystanie Twojej wiedzy.

PROGRAMY AKADEMII EITCA I PROGRAMY CERTYFIKACYJNE EITC

1000 +

GODZIN PROGRAMOWYCH W PROGRAMACH CERTYFIKACJI

100 +

DOSTĘPNYCH CERTYFIKACJI EITC I KIERUNKÓW AKADEMII EITCA

1 000 000+

OSÓB Z 40+ KRAJÓW DO KTÓRYCH DOTARŁ STANDARD

50 000 000+

OSOBO-GODZIN ROZWOJU KOMPETENCJI IT ONLINE

20 000 +

REKOMENDACJI Z UNII EUROPEJSKIEJ I ZE ŚWIATA

WYŚLIJ KOD SUBSYDIOWANIA EITCI NA SWÓJ E-MAIL

Kod EITCI DSJC Subsydium zwalnia z 80% opłat za dowolne programy certyfikacji Akademii EITCA w ograniczonej liczbie miejsc. Kod dotacji został automatycznie zastosowany do Twojej sesji i możesz kontynuować wybrane zamówienie certyfikacji Akademii EITCA. Jeśli jednak wolisz nie zgubić kodu i zachować go do późniejszego wykorzystania (przed terminem) lub użyć na innym urządzeniu, możesz wysłać go na swój adres e-mail. Należy pamiętać, że dotacja EITCI DSJC jest ważna tylko w okresie kwalifikowalności, tj. do końca 14/8/2022. Dotowane przez EITCI DSJC miejsca w Programach Certyfikacji Akademii EITCA dotyczą wszystkich uczestników na całym świecie. Dowiedz się więcej na Zastaw EITCI DSJC.

  WRÓĆ
  Porozmawiaj z pomocą techniczną
  Porozmawiaj z pomocą techniczną
  Pytania, wątpliwości, problemy? Jesteśmy tutaj, aby Ci pomóc!
  Złączony...
  Masz pytanie? Zapytaj nas!
  Masz pytanie? Zapytaj nas!
  :
  :
  :
  Masz pytanie? Zapytaj nas!
  :
  :
  Sesja czatu dobiegła końca. Dziękuję Ci!
  Oceń otrzymane wsparcie.
  Dobry Łazienka