×
1 Wybierz Certyfikaty EITC/EITCA
2 Ucz się i zdawaj egzaminy online
3 Zdobądź certyfikat swoich umiejętności informatycznych

Potwierdź swoje umiejętności i kompetencje IT w ramach europejskich ram certyfikacji IT z dowolnego miejsca na świecie, całkowicie online.

Akademia EITCA

Standard poświadczania umiejętności cyfrowych opracowany przez Europejski Instytut Certyfikacji IT, mający na celu wspieranie rozwoju społeczeństwa cyfrowego

ZAPOMNIAŁEŚ DANYCH LOGOWANIA?

STWÓRZ KONTO

Komisja Europejska definiuje kluczowe kompetencje jako strategiczne dla społeczeństwa cyfrowego. Zdobądź swoje kluczowe kompetencje Certyfikat UE.

ZAPRASZAMY DO AKADEMII EITCA, PANEUROPEJSKIEJ RAMY CERTYFIKACJI IT DLA TWOICH FORMALNYCH ATESTÓW ONLINE

Akademia EITCA grupuje odpowiednie Europejskie Certyfikaty IT (EITC) w wybranych specjalizacjach w zakresie umiejętności cyfrowych (począwszy od 150 godzin referencyjnych treści programowych). Dostęp do certyfikatów EITC (każdy z 15-godzinnym materiałem referencyjnym) można również uzyskać bezpośrednio.

SKORZYSTAJ Z SUBWENCJI W 80% AKADEMII EITCA DSJC DO – TWOJA SUBWENCJA ZOSTAŁA WYKONANA – MOŻESZ KONTYNUOWAĆ

Dotacja znosi 80% opłat za programy certyfikacji Akademii EITCA przy rejestracji przez . Twoja dotacja jest teraz aktywowana. Możesz wysłać kod dotacji na swój e-mail, aby użyć go później lub na innym urządzeniu.

AKADEMIA NAJWAŻNIEJSZEJ KOMPETENCJI EITCA/KC

Europejska Akademia Certyfikacji Informatycznej

Europejski Certyfikat Informatyczny dla kluczowych kompetencji cyfrowych.

W pełni internetowa i międzynarodowo dostępna Europejska Akademia Certyfikacji Kompetencji Kluczowych IT z Brukseli UE, zarządzana przez Europejski Instytut Certyfikacji Technologii Informatycznych - standard poświadczania umiejętności cyfrowych.

Główną misją Akademii EITCA jest rozpowszechnianie na całym świecie opartego na UE, uznawanego na arenie międzynarodowej, formalnego standardu certyfikacji kompetencji, do którego można łatwo uzyskać dostęp online, wspierając europejskie i globalne społeczeństwo informacyjne oraz wypełniając lukę w umiejętnościach cyfrowych.

Standard opiera się na wspólnej certyfikacji EITCA/KC Academy oraz odpowiedniej grupie certyfikacji EITC. Opłaty rejestracyjne Akademii EITCA pokrywają pełny koszt wszystkich programów EITC, zapewniając uczestnikom wszystkie odpowiednie Certyfikaty EITC składowe Akademii EITCA wraz z odpowiednim Certyfikatem Akademii EITCA. Program jest realizowany online.Opłata za Akademię EITCA/KC wynosi 1100 €, ale dzięki dotacji EITCI opłata ta może zostać obniżona o 80% (tj. od 1100 € do € 220) dla wszystkich uczestników (niezależnie od kraju zamieszkania i narodowości) na rzecz Koalicji Komisji Europejskiej na rzecz Umiejętności Cyfrowych i Zatrudnienia.

Opłata za Akademię EITCA/KC obejmuje Certyfikację, wybrane referencyjne materiały edukacyjne oraz doradztwo dydaktyczne.

Jak to działa?w 3 prostych krokach

(po wybraniu Akademii EITCA lub wybranego zakresu certyfikatów EITC z pełnego katalogu EITCA/EITC)

Ucz się i ćwicz

Śledź przywoływane materiały wideo online przygotowujące do egzaminów. Nie ma stałych zajęć, uczysz się według swojego harmonogramu. Brak ograniczeń czasowych. Eksperckie konsultacje online.

Zdobądź certyfikat EITCA

Po przygotowaniu przystępujesz do egzaminów online w trybie EITC. Po przejściu wszystkiego otrzymasz certyfikat Akademii EITCA.

Rozwiń swoją karierę

Wydany przez UE certyfikat Akademii EITCA ze szczegółowymi dodatkami stanowi formalne potwierdzenie twoich kompetencji.

Ucz się i ćwicz online

Postępuj zgodnie z dostępnymi online materiałami przygotowującymi do egzaminów. Nie ma godzin zajęć, uczysz się, kiedy możesz.

 • Akademia EITCA grupuje programy EITC
 • Każdy program EITC ma 15 godzin
 • Każdy program EITC określa zakres odpowiedniego egzaminu online
 • Korzystasz z platformy e-learningowej Akademii EITCA z dostępem 24/7 do otwartych materiałów i dydaktyki
 • Zyskujesz także dostęp do wymaganego oprogramowania

Zdobądź certyfikat EITCA

Po przygotowaniu przystępujesz do egzaminów online w trybie EITC. Po przejściu wszystkiego otrzymasz certyfikat Akademii EITCA.

 • Otrzymujesz osobisty certyfikat Akademii Kompetencji Kluczowych EITCA/KC
 • Szczegółowy suplement do dyplomu EITCA/KC
 • Dodatkowo 21 odpowiednich certyfikatów EITC
 • Wszystkie dokumenty wydane i potwierdzone w Brukseli, wysłane do Ciebie za granicą
 • Wszystkie dokumenty wydawane są również w stałej formie elektronicznej z e-weryfikacją

Rozwiń swoją karierę

Certyfikat Akademii EITCA z suplementem i wszystkie podstawniki Certyfikaty EITC dobrze potwierdzają twoje umiejętności.

 • Dołącz go i zaprezentuj w swoim CV
 • Przedstaw go kontrahentowi lub pracodawcy
 • Udowodnij swój rozwój zawodowy
 • Pokaż swoją aktywność w edukacji międzynarodowej i samorozwoju
 • Znajdź pożądane stanowisko, uzyskaj awans lub znajdź nowe umowy
 • Dołącz do społeczności EITCI Cloud

AKADEMIA NAJWAŻNIEJSZEJ KOMPETENCJI EITCA/KC
Technologie internetowe - Biuro - Telepraca

 • Interaktywne kluczowe kompetencje IT odległe wykłady, ćwiczenia i laboratoria całkowicie przez Internet (z dostarczonym wymaganym bezpłatnym oprogramowaniem próbnym)
 • Kompleksowy program obejmujący 21 kursów EITC (315 godzin) z dostępem do oprogramowania i konsultacjami personelu dydaktycznego, które zostaną ukończone w ciągu jednego miesiąca
 • Procedury badania i certyfikacji całkowicie zdalnie przez Internet z certyfikatami UE w zakresie kluczowych kompetencji EITCA wydanymi w Brukseli w formie papierowej i elektronicznej
 • Adaptacyjny poziom trudności odpowiedni dla zaawansowanych i początkujących grafików z niewielkimi lub żadnymi wcześniejszymi umiejętnościami w dziedzinie technologii informatycznych

itp.-cg-1024x721Certyfikat EITCA/CG Computer Graphics Academy jest oficjalnym potwierdzonym kompetencjami międzynarodowym uznawanym na terenie UE potwierdzeniem kompetencji, systematyzującym wiedzę teoretyczną i umiejętności praktyczne w dziedzinie grafiki komputerowej. Jest to wdrożenie strategii cyfrowej Komisji Europejskiej dla Europy po strategii „Europa 2020” w zakresie upowszechniania i certyfikacji kompetencji cyfrowych.

Grafika komputerowa jest jednym z najważniejszych i najbardziej rozpowszechnionych zastosowań technologii informacyjnych we współczesnej gospodarce i społeczeństwie, które stają się coraz bardziej cyfrowe. Obecnie stanowi podstawę nowoczesnego marketingu, projektowania produktów, architektury, rozrywki i sztuki. Stworzony przy użyciu odpowiednich narzędzi staje się coraz bardziej niezbędnym elementem komunikacji wizualnej (w tym stron internetowych, filmów, reklam, gier wideo, prezentacji multimedialnych, publikacji prasowych, fotografii, projektowania narzędzi i wielu innych). W dobie postępującej cyfryzacji życia umiejętności w dziedzinie grafiki komputerowej stają się coraz ważniejsze, a roli wykwalifikowanych grafików na współczesnym rynku pracy nie można nie docenić. Kompetencje zawodowe w dziedzinie grafiki komputerowej można wykorzystać w niezliczonej liczbie aplikacji w zakresie zatrudnienia, działalności zawodowej i życia osobistego. Formalne potwierdzenie tych umiejętności oficjalnym certyfikatem EU EITCA/CG dodatkowo zwiększa ich wartość, szczególnie w oczach potencjalnych pracodawców.

Certyfikat EITCA/CG poświadcza kompetencje zawodowe w zakresie tworzenia kreacji wizualnych w zakresie grafiki rastrowej (Adobe Photoshop), wektorowej (Adobe Illustrator) i 3D, projektowania artystycznego i technicznego (w tym wizualnego projektowania stron internetowych w technologiach Adobe Dreamweaver i Flash) , tworzenie animacji i grafik interaktywnych, a także rozumienie aspektów identyfikacji wizualnej i projektowania graficznego w kontekście szeroko rozumianej sztuki i technologii. Uzyskanie certyfikatu Akademii EITCA/CG wiąże się ze zdobyciem wiedzy i zdaniem egzaminów końcowych w ramach wszystkich 10 pojedynczych kursów EITC wchodzących w skład Akademii (dostępnych również osobno jako pojedyncze certyfikaty EITC). Więcej szczegółów można znaleźć na Strony z najczęściej zadawanymi pytaniami.

Program Akademii Grafiki Komputerowej EITCA/CG obejmuje 10 pojedynczych kursów EITC (kursy certyfikacji europejskich technologii informacyjnych) o łącznej długości 150 godzin treści dydaktycznych (15 godzin na każdy kurs EITC).
Poniżej znajduje się lista kursów certyfikacyjnych EITC wchodzących w skład pełnego programu Akademii Grafiki Komputerowej EITCA/CG, zgodnie ze specyfikacjami Europejskiego Instytutu Certyfikacji Technologii Informacyjnych EITCI. Możesz kliknąć odpowiedni kurs EITC, aby wyświetlić szczegółowy program.

Poszczególne kursy EITC można również zakupić osobno, bez konieczności zakupu pełnej akademii, jednak w tym przypadku wsparcie UE nie ma zastosowania.

Akademia Grafiki Komputerowej EITCA/CG to zaawansowany program szkoleniowo-certyfikacyjny o bogatej zawartości dydaktycznej, będący odpowiednikiem międzynarodowych studiów podyplomowych połączonych ze szkoleniem branżowym, przewyższający standardową ofertę szkoleń graficznych z różnych dziedzin grafiki komputerowej dostępną na rynku. Treść programu certyfikacji Akademii EITCA jest określana i standaryzowana przez Europejski Instytut Certyfikacji Technologii Informacyjnych EITCI w Brukseli. Program ten jest sukcesywnie aktualizowany w związku z postępem informatycznym zgodnie z wytycznymi Instytutu EITCI i podlega okresowym akredytacjom.

Spersonalizowane certyfikaty, które uczestnik uzyskuje po ukończeniu Akademii EITCA/CG, składają się z certyfikatu Akademii Grafiki Komputerowej EITCA/CG oraz 9 specjalnych certyfikatów EITC/CG. Wzory wszystkich tych certyfikatów przedstawiono poniżej:

itp.-cg-1024x721EITC-CG-BL1-AAH08101234-Suppl EITC-CG-BL2-AAH08101234-Suppl EITC-CG-APS-AAH08101234-Suppl EITC-CG-AIDF-AAH08101234-Suppl EITC-CG-AI-AAH08101234-Suppl EITC-CG-AF-AAH08101234-Suppl EITC-CG-AD-AAH08101234-Suppl EITC-CG-SU-AAH08101234-Suppl EITC-CG-GIMP-AAH08101234-Suppl

Zarówno certyfikaty EITCA, jak i EITC zawierają nazwę uczestnika, nazwę programu certyfikacji, datę wystawienia oraz unikalny identyfikator certyfikatu. Certyfikaty EITC dodatkowo zawierają szczegółowy opis zawartości programu wraz z procentowym wynikiem egzaminu oraz kodem QR na podstawie automatycznej walidacji on-line certyfikatu. System skanowania kodów QR umożliwia łatwe rozpoznawanie maszyny i automatyzację walidacji certyfikatu, ale możliwa jest również ręczna weryfikacja autentyczności i szczegółów certyfikacji poprzez podanie identyfikatora certyfikatu i nazwiska posiadacza certyfikatu w serwisie walidacji EITCI. W serwisie walidacji EITCI przechowywane są wszystkie certyfikaty osobiste iw przypadku utraty certyfikatu fizycznego można tam zamówić dodatkowe wydania. Istnieje również możliwość pobrania zaświadczeń osobistych w formacie PDF. Do certyfikatu EITCA dodatkowo dołączony jest suplement certyfikacyjny, w którym wyszczególniono pełną treść programową Akademii EITCA (wszystkie te dane przedstawiane są we wspólnej formie wraz z wyrażonymi ilościowo wynikami procentowymi). Wszystkie certyfikaty są akredytowane przez Europejski Instytut Certyfikacji Technologii Informatycznych EITCI.

Zarówno proces uczenia się, jak i procedury egzaminacyjne w ramach Akademii EITCA odbywają się zdalnie w ramach platformy e-learningowej. Proces dydaktyczny, realizowany przez Internet z dowolnego urządzenia klienckiego, jest w pełni elastyczny pod względem czasu i miejsca, eliminując wymóg fizycznej obecności uczestników oraz znosząc bariery dostępności (takie jak bariery geograficzne czy strefowe).

Po zarejestrowaniu się w wybranym programie EITCA/EITC uczestnicy uzyskują dostęp do spersonalizowanego środowiska e-learningowego z metodologią asynchronicznego uczenia się, bez żadnych wymagań czasowych.

Najważniejsze elementy dydaktyki e-learningowej EITC/EITCA:

 • Proces dydaktyczny można rozpocząć w dowolnym momencie (rekrutacja jest otwarta przez cały rok) i można go przeprowadzić w dowolnym momencie (np. W godzinach wieczornych lub w weekendy) i z dowolnego miejsca, przy użyciu dowolnego urządzenia klienckiego z dostępem do Internetu.
 • Aktualne i funkcjonalne zasoby dydaktyczne są stale dostępne dla uczestnika 24/7 w ramach platformy e-learningowej.
 • Szeroki zakres treści dydaktycznych pozwala dostosować proces uczenia się do potrzeb zarówno początkujących, jak i zaawansowanych uczestników.
 • Wszystkie treści dydaktyczne są dostępne jako zasoby elektroniczne na platformie e-learningowej (e-wykłady, e-ćwiczenia i e-laboratoria).
 • Każdy program EITC można ukończyć nawet w zaledwie 2 dni, podczas gdy program Akademii EITCA można ukończyć w okresie odpowiadającym liczbie zawartych w nim programów EITC, np. W przypadku Akademii EITCA/CG będzie to 18 dni (zwykle standardowy okres ukończenia wynosi jeden miesiąc).
 • Nie ma jednak żadnych wymagań czasowych na zakończenie programów EITC/EITCA, a czas ukończenia zależy w pełni od preferencji uczestnika do intensywności uczenia się.

Interaktywny proces dydaktyczny EITC/EITCA na platformie e-learningowej obejmuje nieograniczoną dostępność konsultacji ekspertów. Konsultacje online mogą być inicjowane w dowolnym momencie przez uczestnika wymagającego pomocy.

W zależności od potrzeb uczestnika doradztwo może ograniczać się do odpowiedzi na konkretne pytania lub rozwiązania problemów związanych z programem dydaktycznym. Można ją również rozszerzyć o tutoriale i porady, aż po indywidualne podejście dydaktyczne oparte na postępach uczestnika. Konsultacje opierają się na systemie komunikacji platformy e-learningowej, a także indywidualnym kontakcie e-mailowym oraz w razie potrzeby na czacie z ekspertami w czasie rzeczywistym.

Platforma e-learningowa przetwarza statystyki wszystkich działań edukacyjnych uczestnika podczas realizacji programu dydaktycznego, a tym samym pozwala konsultantom na zindywidualizowanie ich podejścia w zakresie właściwej pomocy uczestnikom w potrzebach edukacyjnych. Platforma przygotowuje szczegółowe raporty z działalności i przedstawia ekspertom konsultingowym, aby mogli dowiedzieć się, które części programu były najbardziej problematyczne i wymagają skupienia. Model indywidualnych korepetycji i coachingu w zależności od potrzeb edukacyjnych uczestników opiera się na podobnych podejściach w wiodących uniwersytetach i charakteryzuje się zwiększoną efektywnością uczenia się, dodatkowo motywując uczestników do większego wysiłku w nauce, kiedy decydują się na rozpoczęcie pomocy doradczej.

cs

Dydaktyka online jest zawsze programowana na kursy EITC, które kończą się w pełni zdalnym egzaminem EITC prowadzonym przez Internet, bez konieczności fizycznej obecności w centrum egzaminacyjnym. Egzamin ma formę zamkniętego testu, w tym 15 losowych pytań testowych wielokrotnego wyboru dotyczących treści kursu EITC. Ten zdalny test jest przeprowadzany przez uczestnika na platformie e-learningowej (gdzie uczestnik jest prezentowany z interaktywnym testem, który realizuje losowy wybór pytań testowych, zdolność do powrotu do odpowiedzi na pytania bez odpowiedzi i ograniczenie czasowe wynoszące 45 minut). Wynik pozytywny z egzaminu EITC to 60% pozytywnych odpowiedzi, ale nieosiągnięcie tego limitu umożliwia uczestnikowi przystąpienie do egzaminu bez dodatkowych opłat (są 2 bezpłatne próby powtórzenia, po których dalsze egzaminy wymagają opłaty w wysokości 20 euro) . Uczestnik może ponownie zaliczyć zdany test, aby poprawić wynik w celu lepszej prezentacji certyfikatu.

Ukończenie wszystkich egzaminów EITC stanowiących certyfikat EITCA skutkuje wydaniem uczestnikowi odpowiedniego certyfikatu Akademii EITCA wraz ze wszystkimi dołączonymi certyfikatami EITC. Nie ma żadnych dodatkowych egzaminów Akademii EITCA (egzaminy przypisywane są tylko do kursów EITC, z których każdy z nich otrzymuje certyfikat EITC, zaś certyfikat Akademii EITCA wydaje się dopiero po zdaniu odpowiedniej grupy egzaminów EITC). Wyniki przedstawione na certyfikacie EITCA Academy są wynikami wszystkich certyfikatów EITC wchodzących w skład określonej Akademii EITCA. Wszystkie procedury są wdrażane w pełni zdalnie w Brukseli, a certyfikat jest wysyłany do uczestnika, podczas gdy certyfikacja cyfrowa jest trwale przechowywana w usłudze weryfikacji EITCI.

Proces certyfikacji wraz ze wszystkimi egzaminami przeprowadzany jest całkowicie zdalnie on-line na nowoczesnej platformie e-learningowej w trybie asynchronicznym. Dzięki elastycznie zorganizowanemu procesowi dydaktycznemu e-learningu wraz ze wszystkimi egzaminami przeprowadzanymi zdalnie i asynchronicznie przez Internet (umożliwiając najwyższą elastyczność w czasie z samoorganizacją przez uczestnika jego zajęć edukacyjnych według jego wygody) fizyczna obecność uczestnika nie jest konieczna , dlatego wiele barier jest eliminowanych.

Certyfikaty EITCA Academy i EITC są zgodne z europejskim systemem transferu i akumulacji punktów (w skrócie ECTS). Jeśli studiujesz na uniwersytecie europejskim (niekoniecznie w UE, ale w kraju uczestniczącym w standardzie ECTS), możesz wziąć pod uwagę ukończenie kursów EITCA Academy lub EITC w ramach trwającego programu studiów licencjackich lub podyplomowych w ramach krajowego systemu szkolnictwa wyższego. Jest to możliwe, ponieważ certyfikaty EITCA Academy i EITC są zgodne ze standardem ECTS i mają przypisane wyniki ECTS zgodnie ze standardową specyfikacją. Niemniej jednak administracja uniwersytecka nadal podejmuje decyzję o przyjęciu lub odrzuceniu rozliczenia ukończenia określonego kursu certyfikacyjnego EITC w programie studiów akademickich (takie zapytanie należy przesłać do dziekanatu wraz z odpowiednimi certyfikatami EITC/EITCA i ich suplementy). Certyfikaty EITC i EITCA są dostarczane ze szczegółowymi dodatkami programowymi, które pozwolą na właściwe rozważenie merytorycznej równoważności z odpowiednim kursem uniwersyteckim lub odpowiednią ilością kwalifikacji i kompetencji nawet przez uniwersytety w krajach, które nie uczestniczą w systemie ECTS .

Akademie EITCA składają się z grup indywidualnych programów certyfikacyjnych EITC, z których każdy ma przypisaną określoną liczbę punktów ECTS, przyznawanych po uzyskaniu certyfikatu. Skala ocen oparta na procentach EITC/EITCA jest również w pełni kompatybilna ze skalą oceny ECTS, co wspiera akceptację wyników uczenia się z zewnątrz. Europejski system transferu i akumulacji punktów (ECTS) służy jako standard oparty na UE do porównywania osiągnięć w nauce i osiągnięć studentów szkół wyższych w całej Unii Europejskiej i innych krajach europejskich pragnących wziąć udział w standardzie ECTS. Za pomyślnie ukończone kursy przyznaje się odpowiednią liczbę punktów ECTS. Punkty ECTS służą jako odniesienie do porównania złożoności kursów w różnych instytucjach szkolnictwa wyższego oraz w umowach między tymi instytucjami o uznaniu kursów ukończonych w różnych instytucjach na podstawie punktów ECTS wspierających międzynarodową wymianę studentów z UE i studiujących za granicą. Należy zauważyć, że wiele krajów ma podobne standardy, które z łatwością mogą również rozliczać punkty ECTS. Zdobycie punktów ECTS w programie EITC/EITCA z pewnością pozytywnie wpłynie na twoje zachowanie akademickie na każdej uczelni.

Dzięki dofinansowaniu EITCI Akademia Kompetencji Kluczowych EITCA/KC potwierdzająca profesjonalne umiejętności informatyczne jest dostępna na całym świecie w ciągu 80% Opłata subsydiowana przez EITCI zarówno dla obywateli UE, jak i spoza UE na całym świecie (niezależnie od narodowości i statusu), umożliwiająca uzyskanie profesjonalnego certyfikatu kompetencji kluczowych wydawanego w Brukseli za ułamek kosztów związanych ze studiowaniem za granicą w UE.

Rozwijaj i formalnie potwierdzaj profesjonalne umiejętności graficzne i projektowe swoich pracowników on-line w Brukseli.

Jeśli Ty lub Twoja organizacja jesteście zainteresowani programem, dotacja EITCI umożliwi 80% obniżenie opłaty Europejskiej Akademii Certyfikacji IT promujące rozpowszechnianie standardu (zniżka subsydiowana przez EITCI obowiązuje na całym świecie zarówno dla obywateli UE, jak i spoza UE, niezależnie od ich statusu zatrudnienia).

eu

Wszystkie poniższe programy certyfikacyjne EITC są zawarte w Akademii Kompetencji Kluczowych EITCA/KC

Pamiętaj, że możesz kupić każdy certyfikat EITC osobno, ale w EITCA/KC Academy masz dostęp do wszystkich powyższych

Zapisując się do Akademii EITCA/KC, oszczędzasz 1210 € z wartości 2310 € 21 składowych europejskich programów certyfikacji IT EITC. Otrzymasz również Certyfikat EITCA/KC jako dodatek do wszystkich wchodzących w jego skład Certyfikatów EITC.Uczestnictwo w Akademii Kompetencji Kluczowych EITCA/KC z 80% Dotacja EITCI na rzecz Koalicji na rzecz Umiejętności Cyfrowych i Zatrudnienia obniża opłatę do zaledwie € 220 zamiast 1100 € zwykłej opłaty. Gdy zapiszesz się do Akademii EITCA/KC bez dotacji EITCI DSJC, nadal zaoszczędzisz 1210 € z wartości 2310 € z jej 21 składowych europejskich programów certyfikacji IT EITC.

Wytyczne EITCI

W pełni internetowe wdrożenie wytycznych Europejskiego Instytutu Certyfikacji Technologii Informacyjnych w poświadczeniu kluczowych kompetencji technologii informatycznych

E-learning we własnym tempie

Możesz ukończyć całą Akademię EITCA/KC tak szybko, jak w ciągu jednego miesiąca

Uznany standard

Ponad 100 000 certyfikatów EITC/EITCA wydanych na całym świecie przez międzynarodowe instytucje uznające ten standard

Dostęp do oprogramowania

Aby nauczyć się i dobrze przygotować do zdalnych egzaminów EITC, możesz skorzystać z dostępu próbnego dostawcy do całego odpowiedniego oprogramowania IT

ZAPOZNAJ SIĘ Z KLUCZOWYMI KOMPETENCJAMI W BRUKSELI W PEŁNI W INTERNECIE I ZDALNIE UZYSKAJ CERTYFIKAT UE

Kwalifikujesz się do 80% Dotacja EITCI, jednak ograniczona czasowo i ilościowo dla Akademii EITCA/KC

NAJWAŻNIEJSZE POWODY UCZESTNICTWA W AKADEMII EITCA/KC

Poniżej znajduje się podsumowanie zalet uczestnictwa w Akademii EITCA/KC, które możesz rozważyć.

ROZPOZNAWALNY CERTYFIKAT IT

Europejski Certyfikat Informatyczny wydany w Brukseli jest międzynarodowym standardem poświadczania kompetencji upowszechnianym od 2008 roku

NAJNOWSZE PROGRAMY

Program nauczania z poziomami zaawansowania od początkującego do profesjonalisty możliwy do ukończenia nawet w ciągu 1 miesiąca

ELASTYCZNA ZDALNA NAUKA

W pełni internetowa procedura certyfikacji z konsultacjami online i zdalnymi egzaminami - ucz się z dowolnego miejsca w dowolnym czasie

KOMPLEKSOWE POŚWIADCZENIE WIEDZY

Twój certyfikat Akademii EITCA wraz z suplementem i wszystkimi składowymi certyfikatami EITC wydanymi w Brukseli w celu potwierdzenia twoich umiejętności

PRAKTYKA Z OPROGRAMOWANIEM

Uzupełniająca praktyka w ramach odpowiedniego oprogramowania z dostępem próbnym dla ćwiczenia praktycznych elementów certyfikacji

30-DNIOWY ZWROT PIENIĘDZY80% DOTACJE EITCI

Pełny zwrot kosztów przysługuje uczestnikom w 30-dniowym okresie zwrotu przedłużającym unijną dyrektywę o prawach konsumenta, zgodnie z regulaminemDotyczy wszystkich uczestników obniżając opłaty za Akademię EITCA o 80% do € 220 w dotacji EITCI wspierającej Koalicję na rzecz Umiejętności Cyfrowych i Zatrudnienia Komisji Europejskiej

EDUKACJA JUTRA, JUŻ DZISIAJ

Egzamin zdalny i certyfikacja online dają swobodę dostępu do europejskich ram certyfikacji IT w dowolnym miejscu i czasie za ułamek kosztów związanych ze stacjonarnymi programami potwierdzania umiejętności. Certyfikacja kompetencji cyfrowych online jest nie tylko korzystna z punktu widzenia dostępności, ale także wpisuje się w rozwój globalnego społeczeństwa informacyjnego. To przyszłość atestacji umiejętności cyfrowych.

Instytut EITCI
Akademia EITCA to seria powiązanych tematycznie programów Certyfikacji EITC, które można ukończyć oddzielnie, samodzielnie odpowiadających standardom potwierdzania umiejętności zawodowych IT na poziomie branżowym. Zarówno certyfikaty EITCA, jak i EITC stanowią ważne potwierdzenie odpowiedniej wiedzy i umiejętności informatycznych posiadacza, wzmacniając pozycję osób na całym świecie poprzez certyfikowanie ich kompetencji i wspieranie ich kariery. Europejski standard certyfikacji IT rozwijany przez Instytut EITCI od 2008 roku ma na celu wspieranie kompetencji cyfrowych, upowszechnianie profesjonalnych kompetencji informatycznych w procesie uczenia się przez całe życie oraz przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu poprzez wspieranie osób niepełnosprawnych, a także osób o niskim statusie społeczno-ekonomicznym oraz w wieku przedszkolnym. młodzież szkół ponadgimnazjalnych. Jest to zgodne z wytycznymi polityki europejskiej agendy cyfrowej określonymi w jej filarze promowania umiejętności cyfrowych, umiejętności i włączenia społecznego.

Porównanie Akademii Kluczowych Kompetencji EITCA/KC i pojedynczych Certyfikatów EITC

 • Pojedynczy certyfikat EITC
 •  110.00
 • Jeden wybrany certyfikat EITC
 • 15 godzin (można zakończyć w 2 dni)
 • Nauka i egzaminy:
  Online, zgodnie z Twoim harmonogramem
 • Konsultacje:
  Nieograniczony, on-line
 • Egzamin poprawkowy:
  Nieograniczony, bezpłatny
 • Dostęp:
  Natychmiast ze wszystkimi niezbędnymi wersjami próbnymi oprogramowania
 • Brak limitu czasu na ukończenieBez dotacji EITCI, bez limitu czasu do zakończenia
 • Opłata jednorazowa za wybrane certyfikaty EITC
 • 30 dni pełna gwarancja zwrotu pieniędzy

EITC/CG/APS
OPROGRAMOWANIE DO PRZETWARZANIA GRAFIKI RASTER (FOTOGRAFIA ADOBE)

EUROPEJSKA CERTYFIKACJA IT W PEŁNI ON-LINE

WŁĄCZONE DO AKADEMII NAJWAŻNIEJSZEJ KOMPETENCJI EITCA/KC

EITC/BI/BAS
OPROGRAMOWANIE BIZNESOWE I ADMINISTRACYJNE

EUROPEJSKA CERTYFIKACJA IT W PEŁNI ON-LINE

WŁĄCZONE DO AKADEMII NAJWAŻNIEJSZEJ KOMPETENCJI EITCA/KC

EITC/BI/CAPMF
PODSTAWOWE ZARZĄDZANIE PROJEKTAMI

EUROPEJSKA CERTYFIKACJA IT W PEŁNI ON-LINE

WŁĄCZONE DO AKADEMII NAJWAŻNIEJSZEJ KOMPETENCJI EITCA/KC

EITC/BI/ECIM
PODSTAWY MARKETINGU EKONOMICZNEGO I INTERNETOWEGO

EUROPEJSKA CERTYFIKACJA IT W PEŁNI ON-LINE

WŁĄCZONE DO AKADEMII NAJWAŻNIEJSZEJ KOMPETENCJI EITCA/KC

EITC/BI/GADW
REKLAMA INTERNETOWA I PODSTAWY MARKETINGOWE (GOOGLE ADWORDS)

EUROPEJSKA CERTYFIKACJA IT W PEŁNI ON-LINE

WŁĄCZONE DO AKADEMII NAJWAŻNIEJSZEJ KOMPETENCJI EITCA/KC

EITC/BI/MSO13
PODSTAWOWE OPROGRAMOWANIE BIUROWE (MICROSOFT OFFICE 2013)

EUROPEJSKA CERTYFIKACJA IT W PEŁNI ON-LINE

WŁĄCZONE DO AKADEMII NAJWAŻNIEJSZEJ KOMPETENCJI EITCA/KC

EITC/BI/MSOEX
FUNDAMENTY OPROGRAMOWANIA W SKRÓCIE (BIURO MICROSOFT)

EUROPEJSKA CERTYFIKACJA IT W PEŁNI ON-LINE

WŁĄCZONE DO AKADEMII NAJWAŻNIEJSZEJ KOMPETENCJI EITCA/KC

EITC/BI/MSOPP
FUNDAMENTY OPROGRAMOWANIA PREZENTACJI MULTIMEDIALNEJ (BIURO MICROSOFT)

EUROPEJSKA CERTYFIKACJA IT W PEŁNI ON-LINE

WŁĄCZONE DO AKADEMII NAJWAŻNIEJSZEJ KOMPETENCJI EITCA/KC

EITC/BI/MSOW
PODSTAWOWE OPROGRAMOWANIE PRZETWARZANIA (BIURO MICROSOFT)

EUROPEJSKA CERTYFIKACJA IT W PEŁNI ON-LINE

WŁĄCZONE DO AKADEMII NAJWAŻNIEJSZEJ KOMPETENCJI EITCA/KC

EITC/BI/OO
PODSTAWOWE OPROGRAMOWANIE BIUROWE (OPENOFFICE)

EUROPEJSKA CERTYFIKACJA IT W PEŁNI ON-LINE

WŁĄCZONE DO AKADEMII NAJWAŻNIEJSZEJ KOMPETENCJI EITCA/KC

EITC/BI/OOC
PODSTAWOWE OPROGRAMOWANIE OPROGRAMOWANIA (OPENOFFICE)

EUROPEJSKA CERTYFIKACJA IT W PEŁNI ON-LINE

WŁĄCZONE DO AKADEMII NAJWAŻNIEJSZEJ KOMPETENCJI EITCA/KC

EITC/BI/OOI
FUNDAMENTY OPROGRAMOWANIA PREZENTACJI MULTIMEDIALNEJ (OPENOFFICE)

EUROPEJSKA CERTYFIKACJA IT W PEŁNI ON-LINE

WŁĄCZONE DO AKADEMII NAJWAŻNIEJSZEJ KOMPETENCJI EITCA/KC

EITC/BI/OOW
PODSTAWOWE OPROGRAMOWANIE PRZETWARZANIA (OPENOFFICE)

EUROPEJSKA CERTYFIKACJA IT W PEŁNI ON-LINE

WŁĄCZONE DO AKADEMII NAJWAŻNIEJSZEJ KOMPETENCJI EITCA/KC

EITC/BI/SDBAMS
ARKUSZE I BAZA DANYCH W APLIKACJACH BIZNESOWYCH (MSO EXCEL, MS ACCESS)

EUROPEJSKA CERTYFIKACJA IT W PEŁNI ON-LINE

WŁĄCZONE DO AKADEMII NAJWAŻNIEJSZEJ KOMPETENCJI EITCA/KC

EITC/BI/TF
PODSTAWY TELEWORK

EUROPEJSKA CERTYFIKACJA IT W PEŁNI ON-LINE

WŁĄCZONE DO AKADEMII NAJWAŻNIEJSZEJ KOMPETENCJI EITCA/KC

EITC/CN/CNF
PODSTAWOWE SIECI KOMPUTEROWE

EUROPEJSKA CERTYFIKACJA IT W PEŁNI ON-LINE

WŁĄCZONE DO AKADEMII NAJWAŻNIEJSZEJ KOMPETENCJI EITCA/KC

EITC/DB/DDEF
BAZY DANYCH I PODSTAWY INŻYNIERII DANYCH

EUROPEJSKA CERTYFIKACJA IT W PEŁNI ON-LINE

WŁĄCZONE DO AKADEMII NAJWAŻNIEJSZEJ KOMPETENCJI EITCA/KC

EITC/INT/ITAF
TECHNOLOGIE INTERNETOWE I PODSTAWY APLIKACJI

EUROPEJSKA CERTYFIKACJA IT W PEŁNI ON-LINE

WŁĄCZONE DO AKADEMII NAJWAŻNIEJSZEJ KOMPETENCJI EITCA/KC

EITC/INT/JOOM
PROJEKTOWANIE STRON INTERNETOWYCH I SYSTEMY ZARZĄDZANIA TREŚCIAMI (JOOMLA)

EUROPEJSKA CERTYFIKACJA IT W PEŁNI ON-LINE

WŁĄCZONE DO AKADEMII NAJWAŻNIEJSZEJ KOMPETENCJI EITCA/KC

EITC/IS/ISCF
BEZPIECZEŃSTWO INFORMACJI I PODSTAWY KRYPTOGRAFII

EUROPEJSKA CERTYFIKACJA IT W PEŁNI ON-LINE

WŁĄCZONE DO AKADEMII NAJWAŻNIEJSZEJ KOMPETENCJI EITCA/KC

EITC/OS/MSW
PODSTAWY ZARZĄDZANIA SYSTEMAMI OPERACYJNYMI (SYSTEMY MICROSOFT WINDOWS)

EUROPEJSKA CERTYFIKACJA IT W PEŁNI ON-LINE

WŁĄCZONE DO AKADEMII NAJWAŻNIEJSZEJ KOMPETENCJI EITCA/KC

EITC/SE/CPF
PODSTAWOWE PROGRAMOWANIE KOMPUTEROWE

EUROPEJSKA CERTYFIKACJA IT W PEŁNI ON-LINE

WŁĄCZONE DO AKADEMII NAJWAŻNIEJSZEJ KOMPETENCJI EITCA/KC

POPRZEDNIE
Nastepna

OPINIE UCZESTNIKÓW AKADEMII EITCA

„Dla mnie kluczowe jest, że szkolenia te pozwoliły mi uzyskać międzynarodowy certyfikat, nawet jeśli nauka i egzamin są zdalne ... Myślę, że takie programy powinny być bardziej popularne”.

MARIE

TOULOUSE, FRANCJA
„Dużo opisów. Edukacja na wysokim poziomie. Możliwość konsultacji z nauczycielami. Przejrzystość treści”.

CARL

GOTHENBURG, SZWECJA

MITCH

NOWY JORK, USA
„Bardzo podobał mi się program treningowy, który dał mi świeże spojrzenie na grafikę komputerową”.

Europejska Akademia Certyfikacji IT to kompleksowe poświadczenie ekspertyzy ramy potwierdzające umiejętności w zakresie wyzwań zawodowych i rozwoju kariery cyfrowej.

Dzięki Akademii EITCA uzyskasz dostęp do kilku europejskich programów certyfikacji IT, zgrupowanych razem, aby zapewnić zestawy umiejętności umożliwiające wykorzystanie Twojej wiedzy.

PROGRAMY AKADEMII EITCA I PROGRAMY CERTYFIKACYJNE EITC

1000 +

CERTYFIKACJA PROGRAM REFERENCYJNY-GODZINY

70 +

DOSTĘPNYCH CERTYFIKACJI EITC I KIERUNKÓW AKADEMII EITCA

1 000 000+

CERTYFIKATY WYDAWANE NA CAŁYM ŚWIECIE DLA OBYWATELI Z 40+ KRAJÓW

50 000 000+

OSOBOGODZINY WALIDACJI WSZYSTKICH UMIEJĘTNOŚCI CYFROWYCH ONLINE

50 000 +

CZŁONKOWIE WSPÓLNOTY Z UE I ZAGRANICY

WYŚLIJ KOD SUBSYDIOWANIA EITCI NA SWÓJ E-MAIL

Kod subsydiowania EITCI DSJC zwalnia 80% opłat za Certyfikaty Akademii EITCA w ograniczonej liczbie miejsc. Kod subsydiowania został automatycznie zastosowany do Twojej sesji i możesz kontynuować wybrane zamówienie Certyfikacji Akademii EITCA. Jeśli jednak wolisz nie zgubić kodu i zachować go do późniejszego wykorzystania (przed upływem terminu) możesz wysłać go na swój adres e-mail. Należy pamiętać, że dotacja EITCI DSJC jest ważna tylko w okresie kwalifikowalności, tj do końca . Miejsca subsydiowane przez EITCI DSJC dla programów certyfikacji Akademii EITCA dotyczą wszystkich uczestników na całym świecie. Dowiedz się więcej na Zastaw EITCI DSJC.

  WRÓĆ
  Porozmawiaj z pomocą techniczną
  Porozmawiaj z pomocą techniczną
  Pytania, wątpliwości, problemy? Jesteśmy tutaj, aby Ci pomóc!
  Złączony...
  Czy masz jakieś pytania?
  Czy masz jakieś pytania?
  :
  :
  :
  Czy masz jakieś pytania?
  :
  :
  Sesja czatu dobiegła końca. Dziękuję Ci!
  Oceń otrzymane wsparcie.
  Dobry Łazienka