×
1 Wybierz certyfikat EITC/EITCA
2 Uzyskaj dostęp do programu
3 Zdobądź swój Certyfikat IT

Formalnie potwierdź swoje kompetencje informatyczne w ramach standardu Europejskiej Certyfikacji Informatycznej (EITC/EITCA) z dowolnego miejsca na świecie, w pełni online!

Akademia EITCA

Standard poświadczania kompetencji informatycznych Europejskiego Instytutu Certyfikacji IT dla wsparcia rozwoju społeczeństwa cyfrowego

ZAPOMNIAŁEŚ DANYCH LOGOWANIA?

STWÓRZ KONTO

Czy wiesz, że bezpieczeństwo to najsilniejszy oddział IT?I tak pozostanie. Zdobądź certyfikat UE w zakresie bezpieczeństwa IT online.

KWALIFIKOWALNOŚĆ DO 80% SUBSYDIOWANIA EITCI DSJC DO 31/10/2020 ABY UZYSKAĆ ​​SUBWENCJĘ, WYŚLIJ KOD DO SKRZYNI E-MAIL

Kod umożliwia 80% zniżki na dowolny Certyfikat Akademii EITCA ważny do 31. Dotowane miejsca są ograniczone. Możesz zarezerwować miejsce na 10 godziny, wysyłając kod na swój adres e-mail.

AKADEMIA BEZPIECZEŃSTWA INFORMACJI EITCA/IS

Europejska Akademia Certyfikacji Informatycznej

Oficjalna certyfikacja EU EITCA dla ekspertów ds. Bezpieczeństwa informacji.

W pełni online i międzynarodowo dostępna Europejska Akademia Certyfikacji Bezpieczeństwa Informacji z Brukseli UE, zarządzana przez Europejski Instytut Certyfikacji Technologii Informacyjnych.

Główną misją Akademii EITCA jest zapewnienie na całym świecie standardu certyfikacji kompetencji formalnych, uznanego na arenie międzynarodowej, do którego wszystkie zainteresowane strony mogą uzyskać dostęp w celu wspierania rozwoju społeczeństwa informacyjnego poprzez dalszy rozwój gospodarki w UE i na świecie.

Standard opiera się na wspólnej certyfikacji EITCA/IS Academy i odpowiedniej grupie certyfikatów EITC. Całkowita opłata za certyfikat EITCA/IS wynosi 1100 euro, ale dzięki dotacji EITCI opłata może zostać obniżona o 80% (z 1100 euro do 220 euro) dla wszystkich zainteresowanych uczestników (niezależnie od ich statusu, miejsca zamieszkania i obywatelstwa), pod warunkiem wsparcie integracyjnego społeczeństwa cyfrowego.

Certyfikat Akademii EITCA obejmuje otwarty dostęp do materiałów edukacyjnych i platformy e-learningowej.

Jak to działaw 3 prostych krokach

(po wybraniu Akademii EITCA lub wybranego zakresu certyfikatów EITC z pełnego katalogu EITCA/EITC)

Ucz się i ćwicz

Postępuj zgodnie z programem nauczania w Internecie, przygotowując się do egzaminów. Nie ma godzin zajęć, uczysz się i ćwiczysz, kiedy możesz.

Zdobądź certyfikat EITCA

Po przygotowaniu przystępujesz do egzaminów online w trybie EITC. Po przejściu wszystkiego otrzymasz certyfikat Akademii EITCA.

Rozwiń swoją karierę

Wydany przez UE certyfikat Akademii EITCA ze szczegółowymi dodatkami stanowi formalne potwierdzenie twoich kompetencji.

Ucz się i ćwicz online

Postępuj zgodnie z dostępnymi online materiałami przygotowującymi do egzaminów. Nie ma godzin zajęć, uczysz się, kiedy możesz.

 • Akademia EITCA grupuje programy EITC
 • Każdy program EITC ma 15 godzin
 • Każdy program EITC określa zakres odpowiedniego egzaminu online
 • Korzystasz z platformy e-learningowej Akademii EITCA z dostępem 24/7 do otwartych materiałów i dydaktyki
 • Zyskujesz także dostęp do wymaganego oprogramowania

Zdobądź certyfikat EITCA

Po przygotowaniu przystępujesz do egzaminów online w trybie EITC. Po przejściu wszystkiego otrzymasz certyfikat Akademii EITCA.

 • Otrzymujesz osobisty certyfikat EITCA/IS Computer Graphics Academy
 • Szczegółowy suplement do dyplomu EITCA/IS
 • Dodatkowo 12 odpowiednich certyfikatów EITC
 • Wszystkie dokumenty wydane i potwierdzone w Brukseli, wysłane do Ciebie za granicą
 • Wszystkie dokumenty wydawane są również w stałej formie elektronicznej z e-weryfikacją

Rozwiń swoją karierę

Certyfikat Akademii EITCA z suplementem i wszystkie podstawniki Certyfikaty EITC dobrze potwierdzają twoje umiejętności.

 • Dołącz go i zaprezentuj w swoim CV
 • Przedstaw go kontrahentowi lub pracodawcy
 • Udowodnij swój rozwój zawodowy
 • Pokaż swoją aktywność w edukacji międzynarodowej i samorozwoju
 • Znajdź pożądane stanowisko, uzyskaj awans lub znajdź nowe umowy
 • Dołącz do społeczności EITCI Cloud

AKADEMIA BEZPIECZEŃSTWA INFORMACJI EITCA/IS
Nowoczesna kryptografia - bezpieczeństwo sieci

 • Interaktywne bezpieczeństwo informacji odległe wykłady, ćwiczenia i laboratoria całkowicie przez Internet (z dostarczonym wymaganym bezpłatnym oprogramowaniem próbnym)
 • Kompleksowy program obejmujący 12 kursów EITC (180 godzin) z dostępem do oprogramowania i konsultacjami personelu dydaktycznego, które zostaną ukończone w ciągu jednego miesiąca
 • Procedury badania i certyfikacji całkowicie zdalnie przez Internet za pomocą unijnych certyfikatów bezpieczeństwa informacji EITCA wydanych w Brukseli w formie papierowej i elektronicznej
 • Adaptacyjny poziom trudności odpowiedni dla zaawansowanych i początkujących grafików z niewielkimi lub wcześniejszymi umiejętnościami w zakresie bezpieczeństwa informacji

etca-is-1024x721Certyfikat Akademii Bezpieczeństwa Informacji EITCA/IS jest oficjalnym, potwierdzonym międzynarodowo w UE poświadczeniem kompetencji, systematyzującym wiedzę teoretyczną i umiejętności praktyczne w dziedzinie bezpieczeństwa informacji. Jest to wdrożenie strategii cyfrowej Komisji Europejskiej dla Europy po strategii „Europa 2020” w zakresie upowszechniania i certyfikacji kompetencji cyfrowych.

Zakres programu Akademii Bezpieczeństwa Informacji EITCA/IS koncentruje się na wiedzy zapewniającej prawidłowe funkcjonowanie systemów informatycznych w zakresie poufności, niezawodności i integralności przetwarzanych danych. Jest to obecnie jeden z najbardziej wrażliwych obszarów technologii informatycznych. Rozwój społeczeństwa informacyjnego i gospodarki opartej na wiedzy pociąga za sobą nie tylko wszechobecną wirtualizację procesów gospodarczych i społecznych, ale także rosnący poziom zagrożeń informatycznych i słabości informacji narażonych na potencjalne ataki i manipulacje. Specjalistyczna wiedza i umiejętności w zakresie bezpieczeństwa informacji, formalnie potwierdzone międzynarodowym certyfikatem bezpieczeństwa informacji EITCA/IS, stanowią ważny element kompetencji zawodowych nie tylko w zawodach związanych bezpośrednio z bezpieczeństwem informacji, ale także w wielu innych zawodach, których obowiązki są ogólnie związane do obsługi i użytkowania systemów informatycznych i sieci komputerowych (w tym szczególnie silnie skomputeryzowanego sektora finansowego lub sektora dużych firm i korporacji, a także w organizacjach przetwarzających wrażliwe informacje obywatelskie, takich jak publiczne instytucje administracyjne, opieka zdrowotna itp.). Program EITCA/IS przeznaczony jest dla pracowników każdego sektora gospodarki, których praca związana jest z przetwarzaniem danych w systemach informatycznych, a także dla specjalistów IT i wszystkich innych osób zainteresowanych ewolucją problemu bezpieczeństwa informacji, którzy chcą zdobyć lub poszerzyć swoje umiejętności na tym obszarze. Formalne potwierdzenie tych umiejętności oficjalnym certyfikatem EU EITCA/IS dodatkowo zwiększa ich wartość. Certyfikat EITCA/IS stanowi poświadczenie kompetencji zawodowych w zakresie bezpieczeństwa informacji przetwarzanych w systemach elektronicznych (w tym zagrożeń bezpieczeństwa, metod kryptograficznych, teorii podstawowych bezpieczeństwa informacji, metod zarządzania bezpieczeństwem informacji, formalnych i prawnych aspektów bezpieczeństwa IT, jak a także bardziej szczegółowe koncepcje techniczne i wykorzystanie technologii dotyczące bezpieczeństwa sieci komputerowych i bezpieczeństwa systemów informatycznych). Uzyskanie certyfikatu EITCA/IS Academy wiąże się z zdobyciem wiedzy i zdaniem egzaminów końcowych we wszystkich 12 pojedynczych kursach EITC wchodzących w skład Akademii (dostępnych również osobno jako pojedyncze certyfikaty EITC). Więcej informacji można znaleźć na stronie Strony z najczęściej zadawanymi pytaniami.

Program Akademii Bezpieczeństwa Informacji EITCA/IS obejmuje 12 pojedynczych certyfikatów EITC (kursy certyfikacji europejskich technologii informacyjnych) o łącznej długości 180 godzin treści dydaktycznych (15 godzin na każdy certyfikat EITC).
Lista certyfikatów EITC zawartych w pełnym programie Akademii Bezpieczeństwa Informacji EITCA/IS, zgodnie ze specyfikacjami Europejskiego Instytutu Certyfikacji Technologii Informacyjnych EITCI, została przedstawiona poniżej. Możesz kliknąć odpowiedni certyfikat EITC, aby wyświetlić szczegółowy program.

Poszczególne certyfikaty EITC można również zakupić osobno, bez konieczności zakupu pełnej akademii, jednak w tym przypadku wsparcie UE nie ma zastosowania.

EITCA/IS Information Security Academy to zaawansowany program szkoleniowy i certyfikacyjny z obszerną treścią dydaktyczną, równoważną międzynarodowym studiom podyplomowym w połączeniu ze szkoleniami na poziomie branżowym, i przewyższający standardowe oferty szkoleń graficznych z różnych dziedzin grafiki komputerowej dostępnych na rynku. Treść programu certyfikacji Akademii EITCA jest określana i standaryzowana przez Europejski Instytut Certyfikacji Technologii Informacyjnych EITCI w Brukseli. Program ten jest sukcesywnie aktualizowany ze względu na postęp IT zgodnie z wytycznymi Instytutu EITCI i podlega okresowym akredytacjom.

Spersonalizowane certyfikaty, które uczestnik uzyskuje po ukończeniu Akademii EITCA/CG, składają się z certyfikatu EITCA/CG Computer Graphics Academy i 9 określonych certyfikatów EITC/CG. Wzory wszystkich tych certyfikatów są przedstawione poniżej:

etca-cg-1024x721EITC-CG-BL1-AAH08101234-Suppl EITC-CG-BL2-AAH08101234-Suppl EITC-CG-APS-AAH08101234-Suppl EITC-CG-AIDF-AAH08101234-Suppl EITC-CG-AI-AAH08101234-Suppl EITC-CG-AF-AAH08101234-Suppl EITC-CG-AD-AAH08101234-Suppl EITC-CG-SU-AAH08101234-Suppl EITC-CG-GIMP-AAH08101234-Suppl

Zarówno certyfikaty EITCA, jak i EITC zawierają imię i nazwisko uczestnika, nazwę programu certyfikacji, datę wydania oraz unikalny identyfikator certyfikatu. Certyfikaty EITC przedstawiają dodatkowo szczegółowy opis treści programu wraz z wynikiem procentowej oceny badania oraz automatyczną weryfikacją certyfikatu na podstawie kodu QR. System skanowania kodów QR umożliwia łatwe rozpoznawanie maszyn i automatyzację walidacji certyfikatów, ale ręczne sprawdzanie autentyczności i szczegółów certyfikacji jest również możliwe poprzez podanie identyfikatora certyfikacji i nazwiska posiadacza w usłudze weryfikacji EITCI. W usłudze walidacji EITCI przechowywane są wszystkie osobiste certyfikaty, aw przypadku utraty fizycznej certyfikacji można z niej zamówić dodatkowe problemy. Istnieje również możliwość pobrania osobistych certyfikatów w formacie PDF. Do certyfikatu EITCA dołączony jest dodatkowo dodatek certyfikacyjny wyszczególniający pełną treść programu Akademii EITCA (przedstawiający wszystkie te dane we wspólnej formie wraz z ilościowymi wynikami procentowymi). Wszystkie certyfikaty są akredytowane przez wydający Europejski Instytut Certyfikacji Technologii Informacyjnych EITCI.

Zarówno proces uczenia się, jak i procedury egzaminacyjne w ramach Akademii EITCA są przeprowadzane zdalnie w ramach platformy e-learningowej. Proces dydaktyczny, przeprowadzany przez Internet za pomocą dowolnego urządzenia klienckiego, jest w pełni elastyczny pod względem czasu i miejsca, eliminując potrzebę fizycznej obecności uczestników i usuwając bariery dostępności (takie jak bariery geograficzne lub strefy czasowe).

Po zarejestrowaniu się w wybranym programie EITCA/EITC uczestnicy uzyskują dostęp do spersonalizowanego środowiska e-learningowego z metodologią asynchronicznego uczenia się, bez żadnych wymagań czasowych.

Najważniejsze elementy dydaktyki e-learningowej EITC/EITCA:

 • Proces dydaktyczny można rozpocząć w dowolnym momencie (rekrutacja jest otwarta przez cały rok) i można go przeprowadzić w dowolnym momencie (np. W godzinach wieczornych lub w weekendy) i z dowolnego miejsca, przy użyciu dowolnego urządzenia klienckiego z dostępem do Internetu.
 • Aktualne i funkcjonalne zasoby dydaktyczne są stale dostępne dla uczestnika 24/7 w ramach platformy e-learningowej.
 • Szeroki zakres treści dydaktycznych pozwala dostosować proces uczenia się do potrzeb zarówno początkujących, jak i zaawansowanych uczestników.
 • Wszystkie treści dydaktyczne są dostępne jako zasoby elektroniczne na platformie e-learningowej (e-wykłady, e-ćwiczenia i e-laboratoria).
 • Każdy program EITC można ukończyć nawet w zaledwie 2 dni, podczas gdy program Akademii EITCA można ukończyć w okresie odpowiadającym liczbie zawartych w nim programów EITC, np. W przypadku Akademii EITCA/CG będzie to 18 dni (zwykle standardowy okres ukończenia wynosi jeden miesiąc).
 • Nie ma jednak żadnych wymagań czasowych na zakończenie programów EITC/EITCA, a czas ukończenia zależy w pełni od preferencji uczestnika do intensywności uczenia się.

Interaktywny proces dydaktyczny EITC/EITCA na platformie e-learningowej obejmuje nieograniczoną dostępność konsultacji ekspertów. Konsultacje online mogą być inicjowane w dowolnym momencie przez uczestnika wymagającego pomocy.

W zależności od potrzeb uczestnika konsultacje mogą być ograniczone do odpowiedzi na konkretne pytania lub rozwiązywania problemów związanych z programem dydaktycznym. Można go również rozszerzyć na samouczki i porady, aż do indywidualnego podejścia dydaktycznego opartego na postępach uczestnika. Konsultacje opierają się na systemie komunikacji platformy e-learningowej, a także na indywidualnym kontakcie e-mail oraz, w razie potrzeby, na czacie w czasie rzeczywistym z ekspertami.

Platforma e-learningowa przetwarza statystyki wszystkich działań edukacyjnych uczestnika podczas realizacji programu dydaktycznego, a tym samym pozwala konsultantom na zindywidualizowanie ich podejścia w zakresie właściwej pomocy uczestnikom w potrzebach edukacyjnych. Platforma przygotowuje szczegółowe raporty z działalności i przedstawia ekspertom konsultingowym, aby mogli dowiedzieć się, które części programu były najbardziej problematyczne i wymagają skupienia. Model indywidualnych korepetycji i coachingu w zależności od potrzeb edukacyjnych uczestników opiera się na podobnych podejściach w wiodących uniwersytetach i charakteryzuje się zwiększoną efektywnością uczenia się, dodatkowo motywując uczestników do większego wysiłku w nauce, kiedy decydują się na rozpoczęcie pomocy doradczej.

cs

Dydaktyka online jest zawsze programowana na kursy EITC, które kończą się w pełni zdalnym egzaminem EITC prowadzonym przez Internet, bez konieczności fizycznej obecności w centrum egzaminacyjnym. Egzamin ma formę zamkniętego testu, w tym 15 losowych pytań testowych wielokrotnego wyboru dotyczących treści kursu EITC. Ten zdalny test jest przeprowadzany przez uczestnika na platformie e-learningowej (gdzie uczestnik jest prezentowany z interaktywnym testem, który realizuje losowy wybór pytań testowych, zdolność do powrotu do odpowiedzi na pytania bez odpowiedzi i ograniczenie czasowe wynoszące 45 minut). Wynik pozytywny z egzaminu EITC to 60% pozytywnych odpowiedzi, ale nieosiągnięcie tego limitu umożliwia uczestnikowi przystąpienie do egzaminu bez dodatkowych opłat (są 2 bezpłatne próby powtórzenia, po których dalsze egzaminy wymagają opłaty w wysokości 20 euro) . Uczestnik może ponownie zaliczyć zdany test, aby poprawić wynik w celu lepszej prezentacji certyfikatu.

Ukończenie wszystkich egzaminów EITC stanowiących certyfikat EITCA skutkuje wydaniem uczestnikowi odpowiedniego certyfikatu Akademii EITCA wraz ze wszystkimi dołączonymi certyfikatami EITC. Nie ma żadnych dodatkowych egzaminów Akademii EITCA (egzaminy przypisywane są tylko do kursów EITC, z których każdy z nich otrzymuje certyfikat EITC, zaś certyfikat Akademii EITCA wydaje się dopiero po zdaniu odpowiedniej grupy egzaminów EITC). Wyniki przedstawione na certyfikacie EITCA Academy są wynikami wszystkich certyfikatów EITC wchodzących w skład określonej Akademii EITCA. Wszystkie procedury są wdrażane w pełni zdalnie w Brukseli, a certyfikat jest wysyłany do uczestnika, podczas gdy certyfikacja cyfrowa jest trwale przechowywana w usłudze weryfikacji EITCI.

Proces certyfikacji wraz ze wszystkimi egzaminami przeprowadzany jest całkowicie zdalnie on-line na nowoczesnej platformie e-learningowej w trybie asynchronicznym. Dzięki elastycznie zorganizowanemu procesowi dydaktycznemu e-learningu wraz ze wszystkimi egzaminami przeprowadzanymi zdalnie i asynchronicznie przez Internet (umożliwiając najwyższą elastyczność w czasie z samoorganizacją przez uczestnika jego zajęć edukacyjnych według jego wygody) fizyczna obecność uczestnika nie jest konieczna , dlatego wiele barier jest eliminowanych.

Certyfikaty EITCA Academy i EITC są w pełni zgodne z europejskim systemem transferu i akumulacji punktów (w skrócie ECTS). Jeśli studiujesz na uniwersytecie europejskim (niekoniecznie w UE, ale w kraju uczestniczącym w standardzie ECTS), możesz wziąć pod uwagę ukończenie kursów EITCA Academy lub EITC w ramach trwającego programu studiów licencjackich lub podyplomowych w ramach krajowego systemu szkolnictwa wyższego. Jest to możliwe, ponieważ certyfikaty EITCA Academy i EITC są zgodne ze standardem ECTS i mają przypisane wyniki ECTS zgodnie ze standardową specyfikacją. Niemniej jednak administracja uniwersytecka nadal podejmuje decyzję o przyjęciu lub odrzuceniu rozliczenia ukończenia określonego kursu certyfikacyjnego EITC w programie studiów akademickich (takie zapytanie należy przesłać do dziekanatu wraz z odpowiednimi certyfikatami EITC/EITCA i ich suplementy). Certyfikaty EITC i EITCA są dostarczane ze szczegółowymi suplementami programowymi (zgodnymi ze standardem referencyjnym Suplementu do Dyplomu UE), które pozwolą na właściwe rozważenie pod względem merytorycznym równoważności z odpowiednim kursem uniwersyteckim lub odpowiednią ilością kwalifikacji i kompetencji nawet przez uniwersytety w kraje nieuczestniczące w systemie ECTS. Jeśli studiujesz na uniwersytecie, który już zaakceptował punkty EITC/EITCA ECTS, ten proces powinien być dla Ciebie automatyczny. Ważne jest również, aby wziąć pod uwagę wartość dodaną dla postępowania akademickiego ukończenia zaawansowanego programu nauczania w Brukseli, który, gdy zostanie przedstawiony na uniwersytecie, zwiększa szansę na podyplomową karierę akademicką, jeśli będziesz zainteresowany (np. Studia doktoranckie).

Akademie EITCA składają się z grup indywidualnych kursów certyfikacyjnych EITC, a każda z nich ma przypisaną określoną liczbę punktów ECTS (zwykle od 3 do 5 punktów ECTS na każdym kursie EITC), przyznawanych posiadaczowi certyfikacji wraz z certyfikacją po badanie. Skala ocen oparta na procentach EITC/EITCA jest również w pełni kompatybilna ze skalą oceny ECTS, co wspiera akceptację wyników uczenia się z zewnątrz. Europejski system transferu i akumulacji punktów (ECTS) służy jako standard oparty na UE do porównywania osiągnięć w nauce i osiągnięć studentów szkół wyższych w całej Unii Europejskiej i innych krajach europejskich pragnących wziąć udział w standardzie ECTS. Za pomyślnie ukończone kursy przyznaje się odpowiednią liczbę punktów ECTS. Punkty ECTS służą jako odniesienie do porównania złożoności kursów w różnych instytucjach szkolnictwa wyższego oraz w umowach między tymi instytucjami o uznaniu kursów ukończonych w różnych instytucjach na podstawie punktów ECTS wspierających międzynarodową wymianę studentów z UE i studiujących za granicą. Należy zauważyć, że wiele krajów ma podobne standardy, które z łatwością mogą również rozliczać punkty ECTS. Zdobycie punktów ECTS w programie EITC/EITCA z pewnością pozytywnie wpłynie na twoje zachowanie akademickie na każdej uczelni.

Po dotacji EITCI Akademia Bezpieczeństwa Informacji EITCA/IS poświadczająca profesjonalne kompetencje IT jest dostępna na arenie międzynarodowej w ramach 80% dotacji EITCI zarówno dla obywateli UE, jak i spoza UE na całym świecie (niezależnie od narodowości i statusu), co pozwala uzyskać profesjonalny certyfikat bezpieczeństwa informacji wydany w Bruksela w ramach ułamka kosztów związanych z studiowaniem za granicą w UE.

Rozwijaj i formalnie potwierdzaj profesjonalne umiejętności graficzne i projektowe swoich pracowników on-line w Brukseli.

Jeśli Ty lub Twoja organizacja jesteście zainteresowani programem, dotacja EITCI umożliwi 80% obniżkę opłaty Europejskiej Akademii Certyfikacji IT promując rozpowszechnianie standardu (obniżona opłata dotowana EITCI obowiązuje na całym świecie zarówno dla obywateli UE, jak i spoza UE, niezależnie od ich status zatrudnienia).

eu

Pamiętaj, że możesz kupić każdy certyfikat EITC osobno, ale w Akademii EITCA/IS masz dostęp do wszystkich powyższych

Uczestnictwo w Akademii EITCA/IS pozwala zatem zaoszczędzić 220 EUR, aw przypadku skorzystania z 80% rabatu dotacji EITCI oszczędza jeszcze więcej (całkowity osobny koszt powyższych 12 certyfikatów EITC wynosi 1320 EUR, podczas gdy 80% EITCI dotowane przez EITCI Miejsce/IS obejmujące je wszystkie kosztuje zaledwie 220 EUR).

EITCA/IS Akademia Bezpieczeństwa Informatycznego Certyfikat bezpieczeństwa IT (EITCA/IS): upodmiotowienie osób jako ekspertów w zakresie stosowanego bezpieczeństwa IT, tj. Jednej z najważniejszych gałęzi technologii informatycznych i uczynienie ich niezwykle cennymi dla współczesnych rynków pracy w sektorach gospodarki silnie uprzemysłowionej. Uwaga: opłata zostanie obniżona do € 220 zgodnie z obowiązującą dotacją w wysokości 80% EITCI. Opłata obejmuje certyfikację EITCA/IS i 12 certyfikatów EITC.  1,100.00 CZYTAJ WIĘCEJ BRAK MIEJSC

europejskie wytyczne

W pełni on-line wdrożenie formalnego potwierdzenia Europejskiej Komisji Europejskiej agendy cyfrowej w zakresie bezpieczeństwa informacji

E-learning we własnym tempie

Możesz ukończyć całą Akademię EITCA/IS tak szybko, jak w ciągu jednego miesiąca

Uznany standard

Ponad 100 000 certyfikatów EITCA UE wydanych na całym świecie przez wiodące międzynarodowe korporacje certyfikujące personel w EITCA

Dostęp do oprogramowania

Aby uczyć się i dobrze przygotowywać do zdalnych egzaminów EITCA, uzyskujesz dostęp próbny do całego odpowiedniego oprogramowania

INFORMACJE O BADANIU BEZPIECZEŃSTWO W BRUKSELI W PEŁNI ON-LINE I ZDALNIE UZYSKANE CERTYFIKATY UE

Masz prawo do 80% dotacji EITCI, jednak ograniczonej w czasie i liczbie miejsc dla EITCA/IS Academy

NIE ZAPOMNIJ SPRAWDZIĆ ZA DARMO IT ID ZAPOZNAĆ SIĘ Z IT ID 03 dni 12 godzin 54 minuty 04 sekund

  Dotacja EITCI w wysokości 80% dla Akademii EITCA jest ważna do końca 31 r. Kod dotacji możesz wysłać na swój e-mail - żeby go nie zgubić.

  NAJWAŻNIEJSZE POWODY UCZESTNICTWA W AKADEMII EITCA/IS

  Poniżej znajduje się podsumowanie zalet uczestnictwa w Akademii EITCA/IS, które możesz rozważyć. Należy pamiętać, że po podjęciu decyzji o zapisaniu się do dowolnego programu certyfikacji EITC lub EITCA Academy możesz zrezygnować w ciągu 30 dni i otrzymać pełny zwrot pieniędzy.

  ROZPOZNAWALNY CERTYFIKAT IT

  Europejski Certyfikat Informatyczny wydany w Brukseli jest międzynarodowym standardem poświadczania kompetencji upowszechnianym od 2008 roku

  NAJNOWSZE PROGRAMY

  Program nauczania z poziomami zaawansowania od początkującego do profesjonalisty możliwy do ukończenia nawet w ciągu 1 miesiąca

  ELASTYCZNA ZDALNA NAUKA

  W pełni internetowa procedura certyfikacji z konsultacjami online i zdalnymi egzaminami - ucz się z dowolnego miejsca w dowolnym czasie

  KOMPLEKSOWE POŚWIADCZENIE WIEDZY

  Twój certyfikat Akademii EITCA wraz z suplementem i wszystkimi składowymi certyfikatami EITC wydanymi w Brukseli w celu potwierdzenia twoich umiejętności

  PRAKTYKA Z OPROGRAMOWANIEM

  Uzupełniająca praktyka w ramach odpowiedniego oprogramowania z dostępem próbnym dla ćwiczenia praktycznych elementów certyfikacji

  80% DOTACJA EITCI

  Dotyczy wszystkich uczestników bez względu na narodowość i miejsce zamieszkania obniżając opłaty Akademii EITCA o 80% do 220 EUR

  EDUKACJA JUTRA, JUŻ DZISIAJ

  Odległa edukacja i zdalne egzaminy dają swobodę dostępu do certyfikatu EU EITCA/EITC w dowolnym miejscu i czasie za ułamek kosztów związanych ze studiowaniem za granicą w Brukseli (UE). Rozwój kompetencji cyfrowych o wysokiej jakości przynosi korzyści nie tylko osobiście, ale także stanowi część rozwoju społeczeństwa informacyjnego na całym świecie, napędzając globalny rynek cyfrowy i gospodarkę jutra. To nie tylko twoja przyszłość czy przyszłość UE.

  Instytut EITCI
  Akademia EITCA stanowi serię tematycznie powiązanych programów certyfikacji EITC (European IT Certification), które można zrealizować osobno, jako indywidualne programy certyfikacyjne odpowiadające standardom profesjonalnego szkolenia IT na poziomie przemysłowym. Zarówno certyfikaty EITCA, jak i EITC stanowią ważne poświadczenie wiedzy i umiejętności IT ich posiadacza, wzmacniając pozycję zawodowe poprzez potwierdzanie kompetencji cyfrowych wspierających rozwój kariery. Standard Europejskiej Certyfikacji Informatycznej rozwijany przez Instytut EITCI od 2008 r. ma na celu zwiększenie umiejętności korzystania z technologii cyfrowych, upowszechnianie profesjonalnych kompetencji informatycznych w uczeniu się przez całe życie i przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu poprzez wspieranie osób niepełnosprawnych, a także osób o niskim statusie społeczno-ekonomicznym oraz młodzieży szkolnej. Stanowi to realizację wytycznych polityki Europejskiej Agendy Cyfrowej określonej w jej podstawowym filarze promowania umiejętności cyfrowych, wiedzy i integracji.

  Porównanie Akademii Bezpieczeństwa Informacji EITCA/IS i certyfikatów EITC

  • POJEDYNCZY CERTYFIKAT EITC
  • 110
   brak dostępnej dotacji EITCI na certyfikat EITC
  • Uzyskany certyfikat: Jeden wybrany certyfikat EITC
  • Treść programu: 15 godzin (może zakończyć się za 2 dni)
  • Nauka i egzaminy: W pełni zdalny, zgodnie z harmonogramem
  • Powtórki egzaminów: Nieograniczony, bezpłatny
  • Konsultacje dydaktyczne ekspertów: Nieograniczony, on-line
  • Dostęp: Natychmiastowe dostarczenie potrzebnych wersji próbnych oprogramowania
  • Warunki: Bez dotacji EITCI, bez limitu czasu do zakończenia

  EITC/IS/ACNS
  ZAAWANSOWANE BEZPIECZEŃSTWO SIECI KOMPUTEROWYCH

  OFICJALNA CERTYFIKACJA EITC UE W PEŁNI ON-LINE

  WŁĄCZONE DO AKADEMII GRAFIKI KOMPUTEROWEJ EITCA/IS

  EITC/IS/EEIS
  BEZPIECZEŃSTWO INFORMACJI ELEKTRONICZNEJ

  OFICJALNA CERTYFIKACJA EITC UE W PEŁNI ON-LINE

  WŁĄCZONE DO AKADEMII OCHRONY INFORMACJI EITCA/IS

  EITC/IS/CF
  PODSTAWY KRYPTOGRAFICZNE

  OFICJALNA CERTYFIKACJA EITC UE W PEŁNI ON-LINE

  WŁĄCZONE DO AKADEMII OCHRONY INFORMACJI EITCA/IS

  EITC/CG/AF
  INTERAKTYWNE OPROGRAMOWANIE ANIMACJI I GRAFIKI (ADOBE FLASH)

  OFICJALNA CERTYFIKACJA EITC UE W PEŁNI ON-LINE

  WŁĄCZONE DO AKADEMII OCHRONY INFORMACJI EITCA/IS

  EITC/IS/FAIS
  FORMALNE ASPEKTY BEZPIECZEŃSTWA INFORMACJI

  OFICJALNA CERTYFIKACJA EITC UE W PEŁNI ON-LINE

  WŁĄCZONE DO AKADEMII OCHRONY INFORMACJI EITCA/IS

  EITC/IS/OS
  BEZPIECZEŃSTWO SYSTEMÓW OPERACYJNYCH

  OFICJALNA CERTYFIKACJA EITC UE W PEŁNI ON-LINE

  WŁĄCZONE DO AKADEMII OCHRONY INFORMACJI EITCA/IS

  EITC/IS/QCF
  PODSTAWOWE KRYPTOGRAFIE KWANTOWE

  OFICJALNA CERTYFIKACJA EITC UE W PEŁNI ON-LINE

  WŁĄCZONE DO AKADEMII OCHRONY INFORMACJI EITCA/IS

  EITC/IS/SMMOS
  ZARZĄDZANIE BEZPIECZEŃSTWEM W SYSTEMACH OPERACYJNYCH MICROSOFT

  OFICJALNA CERTYFIKACJA EITC UE W PEŁNI ON-LINE

  WŁĄCZONE DO AKADEMII OCHRONY INFORMACJI EITCA/IS

  EITC/QI/QIF
  INFORMACJE Kwantowe i podstawy obliczeń kwantowych

  OFICJALNA CERTYFIKACJA EITC UE W PEŁNI ON-LINE

  WŁĄCZONE DO AKADEMII OCHRONY INFORMACJI EITCA/IS

  EITC/FC/CCT
  Teoria złożoności obliczeniowej

  OFICJALNA CERTYFIKACJA EITC UE W PEŁNI ON-LINE

  WŁĄCZONE DO AKADEMII OCHRONY INFORMACJI EITCA/IS

  EITC/CN/SCN1
  SIECI KOMPUTEROWE 1

  OFICJALNA CERTYFIKACJA EITC UE W PEŁNI ON-LINE

  WŁĄCZONE DO AKADEMII OCHRONY INFORMACJI EITCA/IS

  EITC/CN/SCN2
  SIECI KOMPUTEROWE 2

  OFICJALNA CERTYFIKACJA EITC UE W PEŁNI ON-LINE

  WŁĄCZONE DO AKADEMII OCHRONY INFORMACJI EITCA/IS

  POPRZEDNIE
  Nastepna

  OPINIE UCZESTNIKÓW AKADEMII EITCA

  „Dla mnie kluczowe jest, że szkolenia te pozwoliły mi uzyskać międzynarodowy certyfikat, nawet jeśli nauka i egzamin są zdalne ... Myślę, że takie programy powinny być bardziej popularne”.

  MARIE

  TOULOUSE, FRANCJA
  „Dużo opisów. Edukacja na wysokim poziomie. Możliwość konsultacji z nauczycielami. Przejrzystość treści”.

  CARL

  GOTHENBURG, SZWECJA

  MITCH

  NOWY JORK, USA
  „Bardzo podobał mi się program treningowy, który dał mi świeże spojrzenie na grafikę komputerową”.

  Europejska Akademia Certyfikacji IT to kompleksowe atesty eksperckie ramy potwierdzające umiejętności w zakresie wyzwań zawodowych i rozwoju kariery cyfrowej.

  Dzięki Akademii EITCA uzyskasz dostęp do kilku europejskich programów certyfikacji IT, zgrupowanych razem, aby zapewnić zestawy umiejętności umożliwiające wykorzystanie Twojej wiedzy.

  PROGRAMY AKADEMII EITCA I PROGRAMY CERTYFIKACYJNE EITC

  1000 +

  GODZIN PROGRAMOWYCH W PROGRAMACH CERTYFIKACJI

  70 +

  DOSTĘPNYCH CERTYFIKACJI EITC I KIERUNKÓW AKADEMII EITCA

  1 000 000+

  OSÓB Z 40+ KRAJÓW DO KTÓRYCH DOTARŁ STANDARD

  50 000 000+

  OSOBO-GODZIN ROZWOJU KOMPETENCJI IT ONLINE

  20 000 +

  REKOMENDACJI Z UNII EUROPEJSKIEJ I ZE ŚWIATA

  OTRZYMAJ SWÓJ KOD SUBSYDIOWANIA EITCI 80%

  Kod dotacji jest ważny tylko w okresie jej kwalifikowalności, tj do końca 31r. To dotyczy 80% dotacji poprzez obniżenie opłat w dowolnej wybranej Akademii EITCA w ramach ograniczonej liczby miejsc. Do aktywacji kodu dotacji będzie potrzebny Twój adres e-mail. Po wysłaniu kodu dotacji na adres e-mail i wypełnieniu formalności związanych z rejestracją EITCA Certification przed upływem terminu ważności kodu dotacji, zapewnisz sobie gwarantowane 80% dofinansowane przez EITCI miejsce w Akademii EITCA, które dotyczy wszystkich uczestników programu na całym świecie, zarówno od UE i z zagranicy. Dofinansowany dostęp do Europejskiej Akademii Certyfikacji IT jest częścią zobowiązania EITCI we wspieraniu inicjatywy Komisji Europejskiej na rzecz Koalicji Umiejętności Cyfrowych i Zatrudnienia.

   WRÓĆ
   Wybierz walutę
   EUREuro