×
1 Wybierz certyfikat EITC/EITCA
2 Uzyskaj dostęp do programu
3 Zdobądź swój Certyfikat IT

Formalnie potwierdź swoje kompetencje informatyczne w ramach standardu Europejskiej Certyfikacji Informatycznej (EITC/EITCA) z dowolnego miejsca na świecie, w pełni online!

Akademia EITCA

Standard poświadczania kompetencji informatycznych Europejskiego Instytutu Certyfikacji IT dla wsparcia rozwoju społeczeństwa cyfrowego

ZAPOMNIAŁEŚ DANYCH LOGOWANIA?

STWÓRZ KONTO

Europejska Akademia Certyfikacji Informatycznej (Akademia EITCA) daje dostęp do standardu Europejskiej Certyfikacji Informatycznej poświadczania umiejętności i kompetencji cyfrowych. Standard dostępny jest online z Brukseli pod nadzorem Europejskiego Instytutu Certyfikacji Informatycznej EITCI - Instytucji Certyfikacyjnej programu, rozwijającej i upowszechniającej go na arenie międzynarodowej.

Celem Akademii EITCA jest zapewnienie międzynarodowych ram dla formalnej oceny i poświadczania kompetencji zawodowych IT z zachowaniem standardów jakości i niwelowania barier dostępu. Dostęp do Akademii EITCA nie ogranicza się do Unii Europejskiej, wręcz przeciwnie, stwarza zainteresowanym na całym świecie możliwość rozwijania i poświadczania swoich kompetencji informatycznych w ramach standardu profesjonalnej certyfikacji z Unii Europejskiej, zgodnie z normą Europejskiego Instytutu Certyfikacji Informatycznej. Realizowana w pełni online Akademia EITCA charakteryzuje się nowym podejściem, alternatywnym i uzupełniającym w stosunku do klasycznego kształcenia stacjonarnego (także w zakresie zawodowym IT), ponieważ umożliwia wszystkim zainteresowanym osobom na świecie uczestnictwo w programach certyfikacyjnych EITC/EITCA oraz uzyskanie na odległość wybranych certyfikatów informatycznych wydanych w Brukseli na tych samych warunkach na całym świecie, bez konieczności podróżowania i fizycznej obecności, zmniejszając w ten sposób związane z tym koszty i redukując bariery.
Instytut EITCI
Pod względem zaawansowania Akademia EITCA - jako międzynarodowy system certyfikacji kompetencji informatycznych - odnośnie kompleksowości treści programu można porównać do studiów podyplomowych. Jest to program mniej teoretyczny w swojej konstrukcji niż zwykłe akademickie programy studiów podyplomowych i bardziej zorientowany na praktykę w celu dostosowania go do powszechnych potrzeb rozwoju kariery zawodowej. Certyfikaty Akademii EITCA potwierdzają podobny poziom wszechstronności umiejętności, co bardziej formalne programy akademickie, jednak posiadają przewagę silniejszego zorientowania na praktykę, a ponadto są elastyczne w organizacji nauki a także prowadzone w pełni online. Akademia EITCA stanowi serię tematycznie powiązanych programów certyfikacji EITC, które można ukończyć osobno (programy te odpowiadają indywidualnie standardom profesjonalnego szkolenia IT w przemyśle). Zarówno certyfikaty EITCA, jak i EITC stanowią ważne poświadczenie wiedzy i umiejętności cyfrowych ich posiadacza, wzmacniając pozycję zawodową tych osób poprzez potwierdzanie ich wysokich kompetencji i wspieranie rozwoju kariery. Standard Europejskiej Certyfikacji Informatycznej opracowany przez Instytut EITCI od 2008 r. ma na celu zwiększenie poziomu umiejętności korzystania z technologii cyfrowych, upowszechnianie profesjonalnych kompetencji informatycznych w uczeniu się przez całe życie i przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu poprzez wspieranie osób niepełnosprawnych, a także osób o niskim statusie społeczno-ekonomicznym i młodzież szkolną. Jest to realizacją wytycznych polityki Europejskiej Agendy Cyfrowej zdefiniowanych w jej głównym filarze promowania umiejętności cyfrowych i integracji.

umiejętności

 • Internet
 • Bezpieczeństwo
 • Biznes
 • Grafika
 • Telepraca

PROGRAMY AKADEMII EITCA I PROGRAMY CERTYFIKACYJNE EITC

1000 +

GODZIN PROGRAMOWYCH W PROGRAMACH CERTYFIKACJI

70 +

DOSTĘPNYCH CERTYFIKACJI EITC I KIERUNKÓW AKADEMII EITCA

1 000 000+

OSÓB Z 40+ KRAJÓW DO KTÓRYCH DOTARŁ STANDARD

50 000 000+

OSOBO-GODZIN ROZWOJU KOMPETENCJI IT ONLINE

20 000 +

REKOMENDACJI Z UNII EUROPEJSKIEJ I ZE ŚWIATA
KRÓTKI ZARYS HISTORII
2008

USTANOWIENIE INSTYTUTU EITCI

Instytut EITCI został utworzony jako stowarzyszenie non-profit i europejski urząd certyfikacji IT, formalnie poświadczający kompetencje IT zgodnie z opracowanymi i rozpowszechnionymi standardami EITC/EITCA.

2009

WYKORZYSTANIE CERTYFIKACJI EITC/EITCA

Programy certyfikacji EITC/EITCA, które zostały ustanowione w 2008 r., Zostały akredytowane przez odpowiednie komisje ekspertów EITCI i wdrożone online na arenie międzynarodowej jako specjalistyczne zaświadczenie z kilku dziedzin IT.

2010

UPOWSZECHNIANIE CERTYFIKATÓW EITC/EITCA

Program Akademii EITCA przekroczył 5000 certyfikatów w administracji publicznej państw członkowskich i korporacji biznesowych, z wiodącym popytem w zakresie bezpieczeństwa IT, systemów biznesowych i grafiki komputerowej.

2011

MIĘDZYNARODOWA CERTYFIKACJA IT INNEGO WYNAJMUJĄCEGO

Europejska certyfikacja EITC/EITCA konkuruje jako jeden z wiodących niezależnych międzynarodowych dostawców profesjonalnych standardów certyfikacji IT wdrażanych w pełni online.

2012

PROJEKTY W RAMACH FINANSOWANIA EFRR UE

Instytut EITCI dołączył do konsorcjów w projektach współfinansowanych przez EFRR (Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego) na rzecz wdrażania i rozpowszechniania certyfikatów IT w sektorach administracji publicznej państw członkowskich UE.
2013

UZNAWANIE CERTYFIKATÓW EITC/EITCA

Ponad tysiąc firm na całym świecie certyfikowało swój profesjonalny personel w ramach programów certyfikacyjnych EITC/EITCA - łączna liczba certyfikowanych osób przekroczyła 100 tysięcy.

2014

PRZEPROWADZANIE CERTYFIKACJI EITC/EITCA

Poważne zmiany wprowadzone w programach dotyczących bezpieczeństwa IT, IT dla biznesu, grafiki komputerowej, rozwoju akademii EITCA dla sektora publicznego, w tym kluczowych kompetencji IT, e-learningu i e-administracji.
2015

APLIKACJE ZWIĄZANE Z CERTYFIKATAMI

Rozwój nowych programów w akademiach EITCA i certyfikatach EITC w zakresie marketingu internetowego, aplikacji mobilnych, projektowania stron internetowych i zarządzania nimi.

TO
Sortuj według: Kierunek:
 • Adecco

 • Allianz

 • Apple

 • Aviva

 • Avon

 • Axa

 • BAE Systems

 • BNP Paribas

 • BP

 • kanonik

 • Capgemini

 • Carlsberg

 • Cisco

 • Credit Suisse

 • FCA

 • Hewlett-Packard

 • IBM

 • Jałowiec

 • Konica Minolta

 • Kyocera

 • Lockheed Martin

 • Microsoft

 • Nordea

 • Novell

 • NTT

 • wyrocznia

 • pomarańczowy

 • Panda Security

 • Raiffeisen Bank

 • Red Hat

 • bank Santander

 • SAP

 • Siemens

 • Skanska

 • State Street

 • Symantec

 • Telecom Italia

 • Tesco

 • Thales

 • Toyota

 • UBS

 • UPS

Załaduj więcej

PYTANIE O WSPÓŁPRACĘ

Jeśli jesteś nauczycielem, ekspertem lub reprezentujesz firmę albo instytucję zainteresowaną współpracą w ramach Akademii EITCA lub Europejskiej Certyfikacji IT, zapraszamy do kontaktu.

WRÓĆ
Wybierz walutę
EUREuro